Factoring: dé financieringsvorm voor de Uitzendbranche

uitzendbureau werkkapitaalfinanciering factoring

Uitzenders hebben het op dit moment niet makkelijk. Vanwege het karakter van de sector zijn lang niet alle banken bereid om hen werkkapitaal te verstrekken. Gelukkig voor de uitzendbranche zijn er voldoende alternatieve financieringsmogelijkheden. Factoring is de meest gebruikte vorm in de branche.

Corona een aderlating voor de markt

Het uitzendwezen was sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart vorig jaar regelmatig in het nieuws. Met name payrollers, detacheerders en uitzendbureaus hebben zware klappen te verduren gekregen omdat een aanzienlijk deel van hun uitzendmedewerkers zonder werk kwamen te zitten. Overigens waren er ook positieve zaken te melden. Zo schakelden enkele bureaus hun focus naar sectoren die juist extra werk capaciteit nodig hadden.

Begin Mei hadden ongeveer 1.500 uitzendbedrijven steun aangevraagd, wat een indicatie is welke klap sector heeft gekregen door de pandemie. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 130.000 van het eerste op het tweede kwartaal, een daling van 17%. Zo’n grote daling kwam nooit eerder voor.

Traditionele banken stellen zich terughoudend op

Dit alles is een logisch gevolg van de aard van de sector. Uitzendbedrijven zijn erg conjunctuurgevoelig: ze krijgen als eerste de klappen, maar staan meestal ook als eerste weer op. Die gevoeligheid schrikt traditionele banken vaak af wanneer het gaat om financiering. Dat uitzendbedrijven naast conjunctuurgevoeligheid vaak ook sterke seizoenpatronen kennen, helpt daarbij niet mee. De horeca is hier een duidelijk voorbeeld van, maar ook bureaus die zich richten op logistieke dienstverlening hebben hiermee te maken.

Uitzendbedrijven zijn vaak werkkapitaal intensieve bedrijven. Hun balans bestaat vaak voor een overgroot deel uit debiteuren.  Seizoenschommelingen en regelgeving (zoals ketenaansprakelijkheid), brengen additionele risico’s met zich mee. Het resultaat is dat een risk analist bij een bank zich met de nodige terughoudendheid zal buigen over een krediet aanvraag. Ondanks staatsgaranties die afgegeven worden op leningen stellen banken zich helaas ook in deze tijd erg risicomijdend op als het gaat om financiering. Wellicht is een traditionele financier dan ook niet de beste keuze voor een uitzender, zeker wanneer de verwachting is dat volgend jaar de markt weer zal opveren.

De oplossing: flexibele werkkapitaalfinanciering

De uitzendbranche leent zich vanwege de conjunctuur- en seizoengevoeligheid namelijk uitstekend voor een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering: payroll factoring. De belangrijkste voordelen van factoring voor de uitzendbranche zijn:

  • Hogere financieringsgraad. Factoringmaatschappijen kunnen tussen de 20-40% meer financiële ruimte bieden dan een traditionele krediet vorm.
  • Flexibelere financiering dan de traditionele bancaire financiering.
  • Verbetering van de Credit Management strategie: debiteurenbeheer en kredietrisico’s worden doorgaans ondervangen in een factoring dienst.
Please follow and like us:

Geef een antwoord