Waarom Cashflow Management belangrijk is

Waarom cashflow management essentieel is voor goed presterende bedrijven?

Effectief cashflow beheer is essentieel voor het succesvol runnen van alle bedrijven, maar vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uit recente betaling rapporten blijkt dat meer dan een derde van de kleine en middelgrote ondernemingen gedwongen is om hun eigen geld te gebruiken nadat ze cashflowproblemen hadden ondervonden.

MKB en cashflow

Met vaak krappere marges lopen kleine en middelgrote ondernemingen meer kans om te falen als ze te maken krijgen met cashflowproblemen – wat betekent dat goed financieel beheer “business as usual” moet zijn voor kleinere bedrijven, en niet een beetje achteraf. Er zijn veel extra voordelen aan een goed cashflow beheer, afgezien van het overleven.

In feite ziet een bedrijf met goed beheerde financiën er commercieel succesvol uit, wat het aantrekkelijker maakt voor de belanghebbenden.

Het vinden van praktische oplossingen voor cashflowproblemen hoeft echter niet moeilijk te zijn. Een van de meest effectieve oplossingen die beschikbaar zijn, is factoring, die ervoor kan zorgen dat uw bedrijf een stabiele cashflow behoudt met een minimale inspanning van uw kant.

Factoring stabiliseert cashflowproblemen

Factoring is een eenvoudig proces waarbij een bedrijf zijn klant factureert voor de geleverde producten of diensten. Een kopie van de factuur wordt naar de factoringmaatschappij van het bedrijf gestuurd, die de vordering namens hen int. De leverancier betaalt het bedrijf vervolgens het grootste deel van de factuurbedrag en het resterende bedrag wordt vrijgegeven zodra de klant de factuur volledig heeft betaald.

Kasstroombeheer met minimale inspanning

Factoring stelt bedrijven in staat zich te richten op het succesvol maken van hun bedrijf door hun factor het werk achter de betalingen te laten doen. Door de betaling te ontvangen binnen enkele dagen nadat de factuur is verstuurd, verminderen bedrijven hun kastekorten en vermijden ze de stress van het najagen van late betalingen, zodat de eigenaars de belangrijke taak om hun bedrijf te laten groeien, kunnen uitvoeren.

Het gebruik van een factoringmaatschappij kan de cashflow van een bedrijf veel effectiever verbeteren dan het gebruik van andere methoden.

Hoewel zakelijke kredietfaciliteiten (zoals een rekening courant) vaak worden gezien als de meest voordehandliggende keuze voor bedrijven, kunnen ze duurder zijn en kunnen ze bovendien op korte termijn financieringsfaciliteiten beperken, waardoor een bedrijf met slechtere cashflowproblemen kan komen te zitten. Een voordeel van het gebruik van factoring faciliteit is dat het automatisch meegroeit met de omzet van een bedrijf, er is dus theoretisch geen limiet zoals bij een krediet. Daarnaast ga je met factoring geen schuld aan, zoals dat wel het geval is bij een krediet.

Factoring: veel gestelde vragen

Denkt u er aan om factoring te gebruiken binnen uw bedrijf ? Vraagt u zichzelf af hoe het hele proces werkt? We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen over factoring als het gaat om het verkopen van facturen.

Wat is factoring?

Factoring is de verkoop van facturen of vorderingen aan een factoringbedrijf tegen een kleine korting.

Hoe helpt factoring mijn bedrijf?

Uw bedrijf krijgt direct toegang tot contant geld in plaats van 20, 30 of zelfs 60+ dagen te wachten op de betaling van uw klant . U heeft de vrijheid om facturen te betalen, de lonen te voldoen, voorraden aan te vullen, apparatuur aan te schaffen, overhead te beheren, uitbreiding van fondsen te financieren en de winst te verhogen.

Hoe werkt de debiteuren financiering?

De eerste stap is het opzetten van een account met een factor met behulp van de factoring aanvraagformulier. Zodra de rekening is opgezet, stuurt u de nieuwe factuur naar de factor, die vervolgens een voorschot geeft voor het overeengekomen percentage. Het saldo of de reserve wordt aan u vrijgegeven zodra het factoringbedrijf de betaling op de factuur van uw klant incasseert. De factoringkosten worden in mindering gebracht op het reservesaldo.

Hoeveel kost factoring?

De kosten voor factoring zijn afhankelijk van de branche, de sterkte van uw debiteur. Gemiddeld zal een factoring tarief tussen de 2-5% liggen.

Hoe lang duurt het?

Het opzetten van een account kan 5-10 dagen duren. Zodra het account is opgezet, wordt een voorschot meestal binnen 24 uur na het indienen van de factuur betaald.

Welke facturen komen in aanmerking voor financiering?

Facturatie is beschikbaar op commerciële facturen waarbij uw klant een zakelijke entiteit is (in plaats van een individuele consument). Het product, de goederen of de diensten moeten volledig zijn of worden geleverd en geaccepteerd door de klant. Het factoringbedrijf zal de kredietwaardigheid van uw klant controleren, wat u ook helpt te voorkomen dat u de voorwaarden van potentieel risicovolle facturen verlengt.

Kan ik gewoon een aantal van mijn facturen verkopen?

Ja! Veel factoring bedrijven bieden u de mogelijkheid om te kiezen welke facturen te factoriseren. Natuurlijk moeten ze kredietwaardig zijn, maar de factor zal u helpen om te beslissen welke facturen in uw belang zijn om te verkopen.

Hoe lang moet ik met de factor werken?

Dit hangt echt af van uw behoeften. Factoring wordt soms als tactisch ingezet, maar kan ook heel goed een strategische instrument binnen de financiële huishouding van uw bedrijf worden gebruikt. Er zijn bedrijven die ervoor kiezen om factoring te gebruiken voor om de liquiditeit eenmalig op te poetsen. Er zijn ook veel bedrijven die factoring structureel gebruiken gedurende de gehele levensloop van een bedrijf. Factoring is flexibel en er zijn opties om aan uw behoefte aan werkkapitaal te voldoen. Hoewel een termijncontract met een factoringmaatschappij u veel voordeel kan opleveren is deze keuze wellicht niet handig als u slechts sporadisch wilt gaan factoren.

Hoe is factoring anders dan een banklening?

Factoring is de aankoop van vorderingen en niet een lening. Dit stelt uw bedrijf in staat om toegang te krijgen tot werkkapitaal zonder dat er een schuldverplichting ontstaat. Een bank keurt leningen goed op basis van uw financiën, krediethistorie en activa, terwijl factoringmaatschappijen kijken naar de kredietwaardigheid van uw klanten die uw facturen betalen.

Factors kunnen “Ja” zeggen, zelfs als banken “Nee” zegt tegen een bedrijfsfinanciering. Dit kan allemaal worden besloten in dagen in plaats van de weken of maanden die de banken nodig hebben om een lening goed te keuren.

Wat als ik een slecht krediet heb of geen krediet?

U kunt nog steeds in aanmerking komen voor facturatie. De Factor kijkt vooral naar de kracht van uw klant (de debiteur op de factuur), niet naar u of uw bedrijf.

Wat als ik een banklening of belastingachterstand heb?

Vaak kan de factor samenwerken met de bank. Als er voldoende vorderingen zijn, kunt u misschien zelfs de lening of belastingverplichting afbetalen. Het is belangrijk om dit in de aanvraagprocedure te vermelden om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Wat gebeurt er als mijn klanten niet betalen?

Dat hangt af van de wijze waarop de voorwaarden in de factoringovereenkomst zijn vastgelegd. Als het non-recourse factoring is, dan bent u misschien niet verantwoordelijk. Als het recourse factoring is dan moet u de slechte factuur terugbetalen of vervangen.

Waar worden de betalingen naartoe gestuurd?

Uw klanten zullen de betaling op de facturen rechtstreeks aan het factoringbedrijf overmaken. Het restant van het reservesaldo wordt dan aan u doorgestuurd.

Hoe weet ik dat mijn klanten goed worden behandeld?

Uw klanten worden gewaardeerd en worden met de grootst mogelijke professionaliteit behandeld. Een factor heeft er belang bij dat uw onderneming slaagt en blijft groeien. Een factoringbedrijf is geen incassobureau en zal uw klanttevredenheid net als u behouden.

Wat moet ik mijn klant vertellen?

De kans is groot dat uw klant al bekend is met het proces. Zowel grote als kleine bedrijven maken gebruik van factoring. De meeste factorbedrijven helpen en begeleiden dit process met communicatie naar uw debiteuren.

Bouw & Industrie Vertraagd in Nederland

Recente rapporten van de kredietverzekeringsmaatschappij Atradius laten tekenen zien van een vertraging in de Nederlandse bouw- en productiesector. Uit het rapport over de industrie blijkt dat, ondanks de sterke groei en de hoge vraag in 2018 en H1 van 2019, de Nederlandse metaal- en staalsector de laatste tijd een aantal nadelen ondervindt.

Uitbreiden

Duizenden bouwvakkers in Nederland kwamen naar Den Haag om te protesteren tegen de milieuwetten van de overheid.

Samen met een verminderde vraag naar auto’s wordt een deel van de vertraging toegeschreven aan de druk van de EU op de bouw- en landbouwsector om de uitstoot van stikstof te verminderen, wat ertoe heeft geleid dat sommige bouw- en infrastructuurprojecten op de lange baan zijn geschoven.

De vertraging van de Nederlandse bouwsector is ook benadrukt in een tweede rapport van Atradius. Net als in de industrie was er in 2018 sprake van een gezonde groei in de bouwsector, die in 2019 stoom begon te verliezen, onder meer als gevolg van afspraken over vaste prijzen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt dat de toegenomen financiële druk voor zowel de Nederlandse bouw- als productiebedrijven toeneemt. De gemiddelde duur van de betaling voor productiebedrijven bleek 45 dagen te zijn. Het bleek echter nog lastiger te zijn voor de bouwsector, met een gemiddelde betalingstermijn van 60 tot 90 dagen, waardoor de druk op de bestaande winsten toeneemt en het kapitaal afneemt.

Afgelopen november kwamen duizenden Nederlandse bouwvakkers samen om te protesteren tegen de milieurestricties die volgens hen hun industrie verlammen. Een park in Den Haag is volgebouwd met vrachtwagens, graafmachines, kranen en bouwvakkers in oranje high-visibility jackets. De demonstratie verstoorde het verkeer in de stad urenlang, waardoor de politie de hoofdweg naar de stad moest blokkeren om te voorkomen dat er nog meer vrachtwagens zouden aankomen.

De protesten waren tegen de overheidslimieten voor de uitstoot van stikstof en de regels voor het vervoer van zand en aarde die vervuild zijn met kleine hoeveelheden chemicaliën die bekend staan als PFAS en die gebruikt worden in brandbestrijdingsschuim, non-stick-potten en -pannen, waterafstotende kleding en vele andere huishoudelijke artikelen.

Factoring

Alternatieve financiers blijken van onschatbare waarde te zijn voor veel bouw- en productiebedrijven die behoefte hebben aan verlichting van lange betalingstermijnen. Deze financiële steun wordt verleend via een financieringsmethode die “factoring” wordt genoemd, waarbij de onbetaalde factuur tegen een vergoeding aan het factoringbedrijf wordt verkocht. Het factoringbedrijf geeft het bedrijf dan het kapitaal dat het nodig heeft – vaak nog dezelfde dag – in plaats van 45 tot 90 dagen te moeten wachten op de betaling. Bedrijven die lang moeten wachten op betaling profiteren veel van factoring. Het is de meest eenvoudige, directe oplossing voor een factuur die niet wordt betaald. Als uw bouwonderneming ook liquiditeitsdruk ervaart, is factoring wellicht een oplossing. Vraag hier direct meerdere offertes aan. U kunt op deze manier aanzienlijk besparen.

Welk type financiering is het beste voor uw bedrijf?

Naarmate bedrijven groeien, hebben ze vaak extra financiering nodig voor uitbreiding, het op tijd doen van salarisbetalingen, marketing of om andere kosten te dekken. Soms zijn bedrijven financieel sterk genoeg om een ​​banklening te verkrijgen om het krediet niveau te vergroten. Vaak zijn echter minder traditionele financieringsmethoden nodig. Voor bepaalde bedrijven zijn traditionele bankleningen gewoon niet logisch. Vooral bedrijfseigenaren die op zoek zijn naar piekfinanciering of ondernemers die niet meer schulden aan hun balans willen toevoegen. Banken bieden weinig vaak onvoldoende om aan de extra financieringsbehoeften te voldoen en ze kunnen mogelijk zelfs meer kwaad doen dan dat ze helpen. Laten we eens kijken wat het beste is voor uw bedrijf – factoring versus bankleningen.

Factoring vs. Banklening

Factoring is een financieringsoplossing die bedrijven helpt hun cashflow te stabiliseren door de liquide middelen gekoppeld aan onbetaalde vorderingen te ontgrendelen. Dit proces, ook wel debiteurenfinanciering genoemd, omvat het behandelen van facturen als onderpand, die worden verkocht aan factoringbedrijven. Uw bedrijf ontvangt vervolgens het contante geld bij elke verkochte factuur. De hoeveelheid beschikbaar kapitaal groeit mee met uw bedrijf. Zolang u facturen in rekening brengt, is financiering beschikbaar!

Werken met een factoringbedrijf is een solide optie voor veel ondernemers, maar de kredietmarkt blijft krap. Als u het geluk hebt om te worden goedgekeurd, is het geleende bedrag mogelijk niet voldoende om aan uw financiële vereisten te voldoen. Bovendien moet u de schuld terugbetalen. Factoringbedrijven bieden financiering voor bedrijven van elke omvang en in verschillende stadia. Van startups tot gevestigde bedrijven, factuur financieringen zijn een slimme oplossing om cashflow crises te bestrijden zonder extra schulden aan te gaan.

Wat is het verschil tussen factoring en een banklening?

Factoring

 • Geen schuld om terug te betalen
 • Onbeperkt financieringspotentieel
 • Snelle goedkeuring binnen 3-5 dagen
 • Goedkeuring op basis van de kredietwaardigheid van uw klanten
 • Startups komen in aanmerking voor factoring

Bankleningen

 • Hoofdsom en rente terugbetaald in de tijd
 • Financieringspotentieel wordt begrensd door banken
 • Goedkeuring kan lang duren
 • Goedkeuring op basis van de operationele en kredietgeschiedenis van uw bedrijf
 • Zeer moeilijk voor startups om bankfinanciering te verkrijgen

Banken verwijzen vaak naar factoringbedrijven

Bedrijven hebben vaak extra financiering nodig, maar kunnen niet voldoen aan de strenge lening vereisten om in aanmerking te komen voor een nieuwe banklening. In dit geval worden ze vaak doorverwezen naar een factoringbedrijf of een factoring vergelijker door banken die willen dat hun klanten de financiële hulp krijgen die ze niet kunnen bieden. Banken weten dat een factor hun klanten goed van dienst zullen zijn door een snel factoring aanvraag- en goedkeuringsproces te bieden.

Is het factoring acceptatie proces sneller dan bij een banklening?

Het is geen geheim dat banken streng zijn als het gaat om de goedkeuring van leningen. Ze kunnen niet alleen heel lang duren, maar beslissingen over leningen zijn gebaseerd op een combinatie van de bedrijfsgeschiedenis van een bedrijf in voorgaande jaren en de kredietscores van de ondernemer. Het goedkeuringsproces van de lening kan weken of mogelijk langer duren. Factoring goedkeuring beslissingen kunnen worden genomen in binnen enkele dagen.

Factoring zorgt voor snelle financiering wanneer u het het meest nodig hebt

Factoring zorgt ervoor dat u binnen 24 uur het benodigde werkkapitaal ontvangt. Factorbedrijven kopen uw in aanmerking komende facturen met korting en bevoorschot een groot deel van het totale factuurbedrag binnen een werkdag na verificatie.Het resterende deel wordt ingehouden door de factor tot uw klant de factuur betaalt. De factor zal vervolgens het resterende saldo op uw rekening storten minus een kleine vergoeding voor het gebruik van de service.

Als u geweigerd bent voor een banklening, word dan lid van de club!

Het is niet ongebruikelijk dat banken financiering voor kleine ondernemers weigeren, vooral als het een nieuw bedrijf is. Factormaatschappijen baseren goedkeuring op het krediet van uw klanten, aangezien uw klanten verantwoordelijk zijn voor de betaling van de factuur. Factuur financiering is een geweldige oplossing voor slecht krediet, geen krediet of bedrijven die factoring overwegen. Factoring kan zelfs de financiële stabiliteit bieden die u nodig hebt om uw credit score te verbeteren.

Factoring biedt meer flexibiliteit dan bankleningen

Factoring is een eenvoudige en schuldenvrije zakelijke financieringsoptie.

Conventionele bankleningen zijn behoorlijk droog. Ze lenen u een hoeveelheid geld, die u naar verwachting over een specifieke periode terugbetaalt naast een over het algemeen hoge hoeveelheid rente. Om meer contant geld te krijgen, moet u meer totale schuld aan uw boeken toevoegen. Met factoring loopt u geen schulden meer op, u verkoopt een waardevol bezit. Bovendien kunt u kiezen welke facturen u meetelt en hoe vaak.

 • Kredietbescherming (tegen (dreigend) faillissement van klanten)
 • Geen schuld toegevoegd aan balans (off-balance financing)
 • Debiteurenbeheer
 • Kredietanalyse
 • Dezelfde dag financiering
 • Onbeperkt financiering potentieel

Is factoring een vorm van outsourcing?

Het simpele antwoord daarop is: ja (tot op zekere hoogte). Factoring is een vorm van outsourcing. Factoring producten zijn echter meer dan alleen het outsourcing-element.

Factoring levert een aantal belangrijke diensten.

Kredietcontrole
Dit is ondersteuning van het credit controller team van een factoringmaatschappij (of factor) om het proces van het innen van betalingen van uw klanten te ondersteunen of volledig te beheren. De mate waarin dit een volledig uitgebreide uitbestede service is, hangt af van de factoringmaatschappij die u selecteert, en dus van de modus operandi die zij aannemen. In sommige gevallen kunnen ze “vertrouwelijke factoring” aanbieden waarbij alles in naam van uw bedrijf wordt uitgevoerd en uw eigen branding wordt gebruikt. Dit kan worden beschouwd als een “white label krediet controle proces”.

Bij sommige aanbieders, met name de (bank) onafhankelijke factoringmaatschappijen, bieden ze u een volledig uitgebreide service waarbij u de kredietcontrollers niet in eigen beheer hoeft te houden of zelf het proces hoeft af te handelen. Dit kan worden beschouwd als een volledig uitbestede service – en in sommige gevallen, omdat gespecialiseerd personeel wordt gebruikt, kan het helpen uw schuldenlast te verbeteren (de tijd die klanten nemen om uw facturen te betalen), waardoor uw cashflow wordt verbeterd. Aan de andere kant bieden sommige een minder uitgebreide aanpak die al dan niet aan uw behoeften voldoet. Het kan zijn dat ze alleen voor uw grootste klanten het debiteurenbeheer voeren op uw verkoopadministratie, of dat ze voor sommige klanten afhankelijk zijn van geautomatiseerde debiteurenbeheer. Voor deze aanpak moet u mogelijk nog een deel van het werk in eigen beheer uitvoeren – een gedeeltelijk uitbestede service.

Financiering tegen onbetaalde facturen
De factor zal u normaal gesproken voorzien van een zogenaamde “vooruitbetaling” op uw onbetaalde verkoopfacturen. Dit kan 80% zijn (en in sommige gevallen meer) aan u betaald wanneer u de factuur verhoogt, zodat u niet hoeft te wachten tot uw klant betaalt om toegang te krijgen tot het geld dat in die factuur is vastgelegd. Als u een heel groot boek met openstaande facturen hebt, kunt u mogelijk een vrij grote geldinjectie genereren door deze facturen te factoren en vooruitbetalingen te ontvangen. Hoewel dit onderdeel is van een normale faciliteit, zou dit aspect niet echt worden beschouwd als een vorm van outsourcing.

Bescherming tegen slechte schulden
Het andere gemeenschappelijke facet van deze faciliteiten is het bieden van “bescherming tegen oninbare vorderingen”. Dit is bij sommige factoringmaatschappijen een optionele extra, hoewel u in sommige gevallen misschien moet hebben als uw situatie dit rechtvaardigt. Nogmaals, het is niet echt outsourcing, maar er zijn andere optionele extra’s die onder die beschrijving vallen.

Is factoring een vorm van outsourcing?
Dus het antwoord op de vraag “is factoring een vorm van outsourcing?”, Het dat ja, het heeft zeker elementen die zijn uitbesteed. Er zijn echter andere aspecten die alleen nuttige diensten zijn, zoals financiering en bescherming tegen oninbaarheid.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen dat u geen factoring-faciliteit hoeft af te sluiten om toegang te krijgen tot uitbestede diensten zoals kredietcontrole en debiteurenbeheer. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar worden verstrekt, zonder dat u uw facturen hoeft te financieren.

Factoring: hoe kan het mijn bedrijf helpen?

Bankleningen zijn van oudsher de standaardmethode voor financiering door kleine bedrijven. De financiële crisis van 2008 heeft dat allemaal veranderd. Banken verscherpen hun eisen en concentreerden zich op grotere, meer winstgevende leningen, waardoor ondernemers op zoek gingen naar alternatieve financieringsmogelijkheden. Terwijl fact factoring de laatste jaren populair is geworden bij B2B-bedrijven, zijn er nog steeds veel ondernemers die aarzelen om van dit soort financiering te profiteren. Dit is gedeeltelijk te wijten aan een gebrek aan begrip over hoe factoring factoring werkt en de voordelen die het kan bieden.

Het factoring proces

Kies een openstaande B2B factuur die u wilt factureren en stuur deze naar de financieringsmaatschappij, ook wel de factor genoemd. Ze controleren de kredietwaardigheid van de klanten die verantwoordelijk zijn voor de facturen die u indient, dus het is belangrijk dat u facturen van klanten met een goede krediet reputatie indient. Het verificatieproces is snel en in veel gevallen binnen enkele uren voltooid. Zodra de ingediende facturen zijn goedgekeurd voor factoring, ontvangt u ergens tussen de 80 en 95 procent van de nominale waarde van de facturen. Volgens de voorwaarden van de facturen wordt de betaling rechtstreeks aan de factor voldaan en sturen zij u het saldo minus hun vergoeding

De voordelen van factoring

Als u eenmaal begrijpt hoe het werkt, is het tijd om na te gaan hoe factoring factoring uw bedrijf ten goede kan komen.

Verbeterde Cash Flow

Het is niet ongewoon dat klanten wachten tot de vervaldag van de factuur voordat deze wordt betaald. Dit kan hun cashflow verbeteren, maar het doet niet veel voor de jouwe. Het kan uw bedrijf “gegijzeld” houden en voorkomen dat u vooruit gaat. Factuur financiering kan u een consistente stroom werkkapitaal bieden. Nooit meer 30, 60 of 90 dagen wachten op contant geld dat u nu nodig hebt.

Voorkom additionele schulden

Waar mogelijk willen ondernemers additionele schulden vermijden. Omdat factoring geen lening is, gaat u geen extra schulden aan. U ontvangt gewoon geld dat u al verschuldigd is. Zodra de factor u aanvankelijk 80-95 procent van de nominale waarde levert, bezitten zij die factuur en ontvangen ze de betaling rechtstreeks van uw klant wanneer de factuur opeisbaar is. Wanneer u een factoring overeenkomst aangaat, ontvangen uw klanten een melding (een zogenaamde debiteurenbrief) waar de wijzigingen bekend worden gemaakt.

Afhankelijk van het type factoring dat u gekozen heeft, bent u mogelijk aansprakelijk als uw klant niet betaalt. Er is recourse én non-recourse factoring. Met recourse factoring bent u verantwoordelijk als uw klant in gebreke blijft met zijn betaling. Hoewel u niet verantwoordelijk zou zijn voor non-recourse factoring, betaalt u een hogere factoring-vergoeding. Daarom is het belangrijk om alleen facturen te factoren van klanten waarvan u weet dat ze betrouwbaar en kredietwaardig zijn.

Zakelijke groei

Met de consistente cashflow welke factoring u geeft, kunt u zich concentreren op de groei van uw bedrijf. Nooit meer voorbijgaan aan een geweldige zakelijke kans of een enorme bestelling. U kunt uw bedrijf runnen op een manier die de groei bevordert. Vanwege uw vermogen om meer tijdige betalingen te verrichten, kunt u mogelijk gebruikmaken van kortingen van uw leveranciers.

Overweegt u ook factoring voor uw bedrijf?

Als u factoring overweegt, kan is een eerste stap om contact te komen met geschikte factoringbedrijven. Niet alle factoringmaatschappijen zijn geschikt. Een goed startpunt is om een aantal factoring offertes op te vragen bij een vergelijkingssite. Zij helpen u in contact te komen met geschikte partijen, en helpen u gelijk ook aan een scherp tarief. Immers, een factoringbedrijf die u diensten wilt bieden, zal moeten concurreren met andere partijen en dus een scherp tarief bieden.

MKB Financiering: Welke mogelijkheden zijn er?

Als ondernemer in het MKB zijn er vele mogelijkheden om aan financiering te komen. Hieronder zetten we de verschillende mogelijkheden uiteen.

Bankkrediet

Het grootste gedeelte van MKB bedrijven in Nederland verkrijgt nog altijd bedrijfsfinanciering bij de bank. Het aandeel ondernemers dat financiering bij de bank verkrijgt daalt overigens al jaren. Enerzijds heeft dit te maken met strengere wetgeving waaraan banken zich dienen te houden. Hierdoor is de blik bij banken intern gericht op het opbouwen van kapitaal reserves en het voorbereiden op regels zoals Basel III. De banken proberen de verhouding tussen het eigen vermogen en de verstrekte leningen, het zogenaamde leverage ratio, te reduceren. Dit heeft met name negatieve impact op het aantal te verschaffen leningen aan het MKB. Anderzijds hebben banken de afgelopen tijd een behoorlijke imagoschade opgelopen. Dit is ondermeer het gevolg van de meest recente crisis, waarvan banken de schuld kregen toegewezen, en mkb rentederivaten schandaal.

Alternatief Krediet

Voor (startende) mkb ondernemers is het lastig om een financiering bij de bank te verkrijgen. Het is om deze reden dat veel ondernemers naar alternatieven kijken om hun financiering op orde te brengen. Er zijn voor ondernemend Nederland inmiddels vele mogelijkheden om buiten de bank om een financiering te regelen. Afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt, de looptijd van gewenste lening en de hoogte van het te lenen bedrag zijn er meerdere mogelijkheden.

Wanneer je in de opstartfase van je bedrijf bent zijn er al financierders die je kunnen helpen aan een financiering. Ze bieden zogenaamde unsecured loans aan, een zakelijk lening zonder onderliggend onderpand. Het gaat bij deze financieringsvorm vaak om kleinere bedragen, en jaarcijfers zijn niet altijd doorslaggevend. Deze financiers bekijken je aanvraag volledig automatisch: er vindt een automatische kredietcheck plaats (gebaseerd op aangeleverde data van je bedrijf, openbare bestanden en aangekochte data van kredietinformatie verleners. Op basis van de verzameling van data kan de financier via algoritmes bepalen of je in aanmerking komt voor krediet. Doordat deze verificatie vaak geheel of gedeeltelijk automatisch verloopt, kan de aanvrager vrij snel duidelijkheid verkrijgen over zijn financiële mogelijkheden. De snelheid van het aanvraag- en acceptatieproces wordt vaak als een verademing gezien ten opzichte van de vaak trage besluitvorming en nog immer burocratische process van een bank.

Wanneer je de opstartfase voorbij bent, en je op zoek bent naar meer financiële ruimte voor je organisatie, zijn er ook nog genoeg alternatieve financierders die een goed alternatief kunnen bieden voor jouw onderneming. Er zijn financiers die zich richten op korte termijn leningen (looptijden tot 1 jaar) mid term leningen (1 tot 3 jaar) en long term leningen (looptijden langer dan 3 jaar). De grote van de faciliteit is gebaseerd op de hierboven genoemde kredietcheck (hoe groter het gevraagde bedrag, hoe rigoreuzer deze check) het onderpand van de lening, de kredietgeschiedenis van de ondernemer alsmede de specifieke kenmerken van het te financieren project. Meer over alternatieve non-bancaire lening vind je hier.

Crowdfunding

Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij (vaak startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen. Crowdfunding is voor de kleinere belegger ook een mogelijkheid om

Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform biedt online een overzicht van bedrijven die op zoek zijn naar financiering: de crowdfunding projecten. Vindt een project binnen een vooropgestelde tijdsperiode genoeg potentiële investeerders , dan is het crowdfunding project geslaagd en wordt het geld door het crowdfundingplatform aan de ondernemer overgemaakt. Het voordeel van crowdfunding is dat het jouw bedrijf of product onder de aandacht wordt gebracht bij een grote groep investeerders (welke daarnaast ook potentiële klanten kunnen zijn). Een groot nadeel van een crowdfunding campagne is dat het behoorlijk tijdsintensieve manier is om kapitaal op te halen voor je onderneming. Ook loop je het risico dat indien je niet voldoende investeerders aan je project weet te binden waardoor de crowdfunding campagne dus niet slaagt en je met lege handen staat. Bedenk van te voren ook welke vorm van kapitaal je wilt ophalen. Een bedrijf dat kiest om zijn onderneming te kapitaliseren via equity crowdfunding dient zich er bewust van te zijn dat je bij deze vorm geen toegang hebt tot de ervaring, begeleiding en netwerken van een venture capitalist. Veel ondernemers ervaren het bijzonder waardevol om begeleiding te hebben in de ontwikkelingsfase van hun bedrijf.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 23% uit crowdfunding (bron: stichting mkb financiering) , met een totale waarde van 329 miljoen euro. Gemiddeld hebben ondernemers €114.000 opgehaald per crowdfunding campagne.

Factoring

Factoring is een vorm van financiering waar uitstaande facturen direct worden omgezet in cash. U hoeft dus niet langer te wachten totdat uw klant betaald. Deze vorm van voorfinanciering is een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering. Anders dan een zakelijke lening, is factoring een “off-balance financiering” en groeit een beschikbare factoring faciliteit mee met de onderneming. Hoe meer facturen u verstuurd, hoe meer u kunt factoren. De faciliteit van een zakelijk krediet kent een limiet welke gebaseerd is op uw bedrijfscijfers. Bij een factoring faciliteit is deze gebaseerd op de (nog te realiseren) omzet. Wanneer een financierder een onderpand vraagt op uw financiering (wanneer u onverhoopt niet uw betalingsverplichtingen kunt voldoen aan de financierder) is er sprake van een secured loan. Bij factoring beperkt het onderpand zich uitsluitend op de factuur, welke als onderpand dient voor de financiering.

U kunt gebruik maken van factoring wanneer u zakelijke klanten bedient. Daarnaast is het belangrijk dat u na de geleverde prestatie factureert. Sommige factoringmaatschappijen kunnen ook deelfacturen factoren mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer u vooraf factureert is het niet mogelijke om te factoren, immers er heeft nog geen prestatie plaatsgevonden, en daarmee is deze factuur gevoeliger voor disputen tussen u en uw klant, een risico welke een factoringmaatschappij liever vermijdt. In het algemeen geldt: hoe harder de vordering is, hoe makkelijker deze te factoren is.

De factormaatschappij maakt direct (meestal binnen één werkdag) een deel van het factuurbedrag over op uw rekening. Vervolgens incasseert de factormaatschappij het openstaande bedrag bij uw klant. Afhankelijk van de gekozen vorm van factoring, verzorgd een factoringmaatschappij ook het debiteurenbeheer en dekt hij ook de kredietrisico’s af. De flexibiliteit van financiering en de additionele diensten die geboden worden maken factoring doorgaans enigszins duurder dan een traditionele financiering. De factormaatschappij vraagt doorgaans een percentage van de factuur voor deze diensten.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 29% uit factoring (bron: stichting mkb financiering) . De komende jaren neemt de vraag naar dergelijke alternatieve financieringsvormen alleen nog maar verder toe. De verwachting is dat vanaf 2022 minimaal een derde van de klein zakelijke financieringen via non-bancaire financiers wordt verstrekt.Meer informatie over factoring vindt u hier

Checklist voor Factoring: waar moet ik op letten?

 1. Wat is de gemiddelde betaaltermijn van je klanten? Factoring kan al interessant zijn vanaf een gemiddelde betalingstermijn van 10 dagen. Bij sommige factormaatschappijen kun je ervoor kiezen alleen de facturen met een langere betaaltermijn te factoren.
   
 2. Wat is de betaaltermijn van de factormaatschappij? Gemiddeld is die tegenwoordig één tot twee werkdagen. Omdat veel ondernemers aan het einde van de week factureren is de uitbetaling maandag of dinsdag zichtbaar op de rekening. Sommige factoringmaatschappijen vragen aan de debiteur een bevestiging van de ontvangen factuur, en keren daarna pas uit. Hierdoor kan de uitbetaling vertraging oplopen, immers deze is afhankelijk van de reactiesnelheid van jouw klant.
   
 3. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om te communiceren met de opdrachtgever over de betaling van de factuur? Afhankelijk van de gekozen factormaatschappij laat deze de verantwoordelijkheid van debiteurenbeheer bij de ondernemer liggen, óf nemen ze deze taak (volledig) van je over. Zorg ervoor dat je goede afspraken maakt met jouw factoringmaatschappij over het te voeren debiteurenbeheer beleid. Correcte communicatie tussen de factormaatschappij en jouw klant is belangrijk om dit soepel te laten verlopen. Ook is het belangrijk dat de factormaatschappij jou goed op de hoogte houdt van hun communicatie met jouw klant.
   
 4. Hoe is de incasso geregeld? Vooral als de betalingstermijn oploopt en er geen verzekering is afgesloten, klopt de factormaatschappij toch weer bij jou aan. Je bent dan verplicht de hele factuur alsnog aan hen terug te betalen. Is er een kredietverzekering afgesloten, dan loop je dat risico niet.
   
 5. Is jouw factuur verzekerd door de factormaatschappij? Vraag daar uitdrukkelijk naar. Sommige factormaatschappijen rekenen een opvallend lage fee per factuur of een laag percentage. Dat kan alleen als alle risico bij jou blijft liggen. Inclusief verzekering is over het algemeen wat duurder, maar dan besteed je dus de incasso uit én je loopt geen risico meer.
   
 6. Kosten. Factoring is, zoals in dit artikel al vermeld, duurder dan de meeste vormen van financiering. Dus let goed op dat de kosten in verhouding zijn met de voordelen van factoring.
   
 7. Heb je keuze welke debiteuren je wilt overdragen? Sommige factoringmaatschappijen eisen vanwege efficiency dat ze al jouw facturen mogen financieren. Als je met bepaalde debiteuren al goede afspraken hebt over de betaling, kan dat nadelig uitpakken. Waarom zou je betalen voor facturen die al snel betaald worden?
   
 8. Kijk of de factormaatschappij een minimum bedrag per factuur, per maand of per jaar hanteert. Dat kan namelijk je flexibiliteit beperken. Als je veel lage facturen stuurt van bijvoorbeeld 100 euro, is factoring over het algemeen geen werkbare oplossing. Tenzij je over kunt gaan op verzamel nota’s.
   
 9. Incassokosten. Gelukkig komt het tegenwoordig steeds minder voor dat opdrachtgevers helemaal niet betalen. Maar als een factuur ook de uiterste betaaltermijn verloopt, is de inschakeling van een incassobureau niet denkbeeldig. Wie is daar verantwoordelijk voor en wie draagt de kosten?
   
 10. Hoeveel flexibiliteit als ondernemer ben je verplicht op te geven? Zit je vast aan een bepaalde termijn (bv 2 jaar) van samenwerking, of mag je op elk moment uitstappen? Zorg dat je goed inzichtelijk hebt hoeveel omzet jij denkt te gaan factoren per jaar. Flexibiliteit komt met een prijs, en het kan best zo zijn dat je voordeliger uit bent wanneer je een verplichting aangaat voor een langere termijn of een vooraf bepaalde omzet.

Denk je er over om te gaan factoren? Een goed startpunt is dan om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende factoringmaatschappijen. Je kunt dit eenvoudig doen door bijvoorbeeld een aanvraag te doen bij een factoring vergelijkingssite. Ze bieden je een goed overzicht en werken samen met verschillende factor huizen in Nederland.

Vijf voordelen van factoring

Cashflow is de levensader van elk bedrijf. Kleine startende bedrijven bevinden zich echter doorgaans in een dilemma wanneer ze op het punt staan ​​een zakelijk contract aan te gaan, maar ontdekken dat het meer dan twee maanden duurt om betaald te krijgen. U bent waarschijnlijk in een dergelijke situatie terechtgekomen en staat voor een lucratieve klant die zijn leveranciers na 60 dagen betaalt. Dertig dagen later heb je enorme onbetaalde facturen, onbetaalde zakelijke rekeningen en salarissen. Gelukkig zijn er vandaag meerdere online en offline factoringbedrijven, waar u uw onbetaalde facturen kunt verkopen en een voorschot van maximaal 90 procent of zelfs meer kunt krijgen. Maar u vraagt ​​zich misschien af, hoe kan factoring (factuurfinanciering) mijn bedrijf echt helpen? In verband hiermee hebben we vijf bewezen manieren bedacht om factoring uw bedrijf te laten groeien.

1. Factoring stelt u in staat nieuwe kansen te benutten

Als klein bedrijf zoekt u altijd naar manieren om te groeien. In die groeiroute vindt u mogelijk een grootschalige klant die uw onderneming naar het volgende niveau zou brengen. De meeste van deze grootschalige klanten, zoals productiebedrijven, zullen u na enige tijd betalen. Zonder facturering van facturen zou het kleine bedrijven onstabiel maken, aangezien u rekeningen en werknemers moet betalen.

Factoringmaatschappijen nemen al deze zorgen weg en geven u het vertrouwen om elke grote zakelijke kans te benutten. Met andere woorden, u zult zich kunnen aanpassen aan de behoeften van grote klanten en een duurzaam bedrijf kunnen leiden.

2. Factoring betekent meer werkkapitaal en cashflow voor uw bedrijf

De verkoop van uw facturen aan factoringbedrijven vertaalt zich in twee dingen; meer cashflow voor uw bedrijf en gestimuleerd werkkapitaal. In tegenstelling tot maanden wachten om betaald te krijgen, hebt u meer geld om meer voorraden te kopen, bestellingen uit te voeren en uw bedrijf te laten groeien. Het gebrek aan een dergelijke stroom heeft bijgedragen aan het falen van meer dan 80 procent van alleen bedrijven, wat betekent dat uw kans op bedrijfssucces groter is met deze route. Anders dan de stroom zelf, zult u meer voorspelbaarheid van uw financiën hebben. Dit verbetert op zichzelf uw leencapaciteit bij veel banken die op zoek zijn naar consistentie.

3. Factoring vertaald zich naar meer zakelijke kredietcontrole

Kleine bedrijven of startups worden altijd zwaar belast door de kredietlast. Ze besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen aan het opvolgen van debiteuren. Met factoring factoring neemt het factoringbedrijf die last weg zodat u zich kunt concentreren op andere kritieke gebieden van het bedrijf. Op die manier kunt u een zakelijk contract afsluiten met elke klant, wetende dat u niet maanden hoeft te wachten om betaald te krijgen.

Het factoringbedrijf doet al het harde werk voor u. Ze controleren de kredietwaardigheid van de klant, geven u transactiegegevens en volgen de openstaande bedragen op. Als u zou besluiten om deze allemaal zelf te regelen, zou dit veel middelen kosten, maar dit alles is inbegrepen in de kleine vergoeding die aan het factoringbedrijf wordt betaald.

4. Factoring kan de basis zijn voor toekomstige groei

Inmiddels zijn alle facturen betaald en heeft u meer controle over uw tegoed. Dit betekent dat u zich nu kunt concentreren op de toekomst van uw bedrijf of bedrijf. Factuurfactoring helpt u niet alleen om u op de groei te concentreren, maar biedt u ook voldoende geld om dit te doen. Je hebt meer geld voor belangrijke zakelijke pijlers zoals marketing, nieuwe klanten aannemen en nieuwe talenten inhuren. Het betekent ook dat de werknemers hun energie nu kunnen richten op de toekomstige groei.

5. Een beter alternatief dan lenen

Bedrijven die niet kiezen voor factoring factoring eindigen met twee opties, het weigeren van grote klanten of kiezen voor een lening om hun bedrijf te bedienen. Hoewel het laatste aantrekkelijker is dan het eerste, heeft het zijn eigen keerzijde. Enorme rentetarieven en rigide voorwaarden zijn niet gunstig voor kleine entiteiten. Met factuurfinanciering voldoet u echter niet aan strikte vereisten die banken en geldschieters nodig hebben. Bedrijven met een slechte kredietscore kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in aanmerking komen voor factoring services. Zolang uw klanten voldoen aan de kredietwaardigheid eisen van het factoringbedrijf, bent u klaar om te factoringen.

Bank- en andere geldschieters zullen altijd een beperking opleggen aan hoe u het geleende geld kunt uitgeven. Met factoring kunt u het geld op elke gewenste manier uitgeven. Uw uitgaven beslissingen worden niet beperkt door rigide voorwaarden en condities die worden gezien bij geldschieters. In dat geval hebt u de volledige bevoegdheid om nieuwe inventaris te kopen, nieuwe werknemers in te huren of zelfs het geld voor persoonlijke ondernemingen te gebruiken

Een werkkapitaalfinanciering regelen kan soms best complex zijn. Er zijn vele aanbieders actief op de markt, maar welke is nou de beste keuze voor uw situatie?  Het is prettig om een goed overzicht te hebben van de verschillende factoring varianten en aanbieders. Een vergelijkingssite kan hier een handige manier zijn.

Facturen snel betalen draagt bij aan economische ontwikkeling

Afvalbedrijven zijn ‘traditioneel trage betalers

Nederlandse bedrijven doen er gemiddeld ruim veertig dagen over om te betalen, blijkt uit een Graydon-rapport. Afvalbedrijven behoren zelfs tot de traagste betalers. Het initiatief Betaalme.nu wil dat grote bedrijven facturen aan mkb-leveranciers binnen dertig dagen betalen. “Grote bedrijven verbeteren hun werkkapitaal door facturen laat te betalen.”

Uit een steekproef van Vakblad Afval! onder vijftien afvalbedrijven blijkt dat publieke bedrijven een betaaltermijn hanteren van maximaal dertig dagen, terwijl die termijn bij commerciële bedrijven sterk wisselt tussen dertig, zestig en zelfs negentig dagen. Uit het rapport ‘Barometer Betaalgedrag Q3 2018’ van bedrijfsinformatie bureau Graydon blijkt dat afvalbedrijven, samen met de water verwerkende industrie, in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld na 42,7 dagen betaalden. Volgens Graydon-directeur Clients Maurice van Weerdenburg is hier echter geen sprake van een uitzondering. “De afvalsector is steevast een trage betaler. In de periode 2014-2018 voldeden afvalverwerkende bedrijven hun facturen gemiddeld na ruim 42 dagen.”

Op basis van de betaalgegevens – factuurdatum, betaaltermijn en het openstaande bedrag – die Graydon van zijn klanten ontvangt, berekent dit bedrijf het betaalgedrag per kwartaal, per jaar, per sector en per provincie. “We ontvangen voldoende gegevens om een indicatie over het betaalgedrag per sector te kunnen geven”, legt Van Weerdenburg uit. “We hebben zelf geen mening over een betaaltermijn, wij kijken alleen naar de gemaakte afspraken. Maar vanuit economisch perspectief is het beter als bedrijven facturen zo snel mogelijk betalen. Hoe eerder de betaling van een factuur plaatsvindt, hoe eerder een ondernemer dit ontvangen geld weer kan investeren.”

De overheid onderkent dit. Al enkele jaren zijn overheden verplicht om facturen binnen dertig dagen te betalen. Sinds juli 2017 ligt wettelijk vast dat grote bedrijven een maximale betaaltermijn van zestig dagen mogen hanteren voor facturen van zzp’ers en mkb-bedrijven. Langere betalingstermijnen zijn ongeldig en worden omgezet in de standaard betaaltermijn van dertig dagen. Ondanks deze aanscherping ziet Van Weerdenburg sindsdien nog weinig verandering. “Zo betaalt de (semi)overheid facturen nog steeds na gemiddeld zo’n veertig dagen. Beleid en procedures zorgen wel voor een snelle inning van gelden, maar kunnen ook leiden tot een langzamere uitbetaling. Het feit dat in de afvalsector veel (semi)overheidsinstellingen zitten, zien wij als een van de drie indicatoren voor het trage betalen in deze sector.”

Als tweede verklaring noemt hij dat veel afvalbedrijven nauw betrokken zijn bij de bouwsector. “En de bouwsector is traditioneel een trage betaler, vanwege het grote aantal zzp’ers dat zelf voor de betalingen zorgt.” Tot slot geeft Van Weerdenburg aan dat de aanwezigheid van veel grote bedrijven in de afvalsector een rol speelt bij de snelheid van betalen. “Grote bedrijven optimaliseren hun werkkapitaal door leveranciers later te betalen, en zij betalen een groot deel van de facturen.” Als een van de grote bedrijven in de afvalsector geeft Suez aan al geruime tijd dezelfde betaaltermijn van zestig dagen te hanteren en hierover nauwelijks klachten of vragen te krijgen. Het van origine Franse bedrijf in onder meer afvalbeheer meldt open te staan voor een gesprek als ondernemers hierdoor belemmeringen ervaren.

Indicatoren

Ook Betaalme.nu meldde afgelopen jaar dat de invoering van de strengere wetgeving nog niet heeft geleid tot een snellere betaling. Dit niet-commerciële initiatief is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven en het Ministerie van Economische Zaken en heeft als doel dat een betaaltermijn van maximaal dertig dagen de norm wordt voor bedrijven. In juli 2018 liet het, na eigen onderzoek, weten dat één op de vijf mkb-ondernemers regelmatig wordt gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren. “Terwijl ook grote bedrijven profiteren als ze facturen van mkb-bedrijven sneller uitbetalen”, zegt Eric Lemmens van Betaalme.nu. “Dit beperkt namelijk de financieringskosten in de keten, waardoor het innovatievermogen van deze mkb-bedrijven groeit en ze voorspelbaarder kunnen leveren. Daarnaast krijgt de volledige mkb-keten hierdoor een betere financiële slagkracht en worden leveranciers financieel sterker dankzij hun verbeterde liquiditeitspositie.”

Deelnemers Betaalme.nu

Inmiddels hebben zo’n zestig grote bedrijven, waaronder Nederlandse Spoorwegen, KPN, Philips en Unilever, zich aangesloten bij Betaalme.nu. Zij hebben elk een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan de tijdige betaling aan hun mkb-leveranciers. Sinds september 2016 is ook afval- en energiebedrijf HVC deelnemer, als enige vanuit de afvalsector. “Als publiek bedrijf wil HVC graag meewerken aan de landelijke doelstelling van overheidsbedrijven om binnen dertig dagen te betalen”, vertelt Eric Schouten, hoofd inkoop bij HVC. Volgens hem lukt dit overigens niet altijd. “Bij een betwisting of het niet matchen van een factuur met de inkooporder kan het langer duren. Als het bedrag niet overeenkomt met de gemaakte inkooporder, dan gaat de factuur eerst nog naar de budgethouder ter goedkeuring.”

Het grootste probleem bij zo’n betwisting is dat HVC of niet over een bijbehorende inkooporder beschikt of dat de referenties niet kloppen. Als oplossing hiervoor is HVC begin vorig jaar overgestapt op elektronisch factureren. “Dit gaat aan de hand van een zelflerend systeem dat werkt op basis van referenties”, vertelt Schouten. “Als een inkooporder en een factuur over dezelfde referenties beschikken, kan een betaling met weinig administratieve handelingen worden verricht. Aan deze nieuwe manier van werken hebben wij en onze leveranciers vorig jaar moeten wennen: het gaat steeds beter, maar intern wordt nog steeds gewerkt om de implementatie te verbeteren.”

HVC’s keuze voor e-facturatie komt onder meer voort uit de verplichting voor decentrale overheden en andere overheidsorganisaties om vanaf 17 april 2019 e-facturen van ondernemers te accepteren. “Daarbij is het ook veel efficiënter voor ons proces, daarom sturen we hierop”, verklaart Schouten. Een snellere betaling spreekt hem ook veel meer aan. “Door sneller te betalen, krijg je als bedrijf eerder de voorkeur van een leverancier als er schaarste op de markt is. Aan de andere kant blijft de betalingstermijn een beslissing van de financiële directie. Ik kan dan alleen de gevolgen aangeven: in algemene zin heeft een langere betalingstermijn voor commerciële, beursgenoteerde bedrijven op de korte termijn effect op de beurswaarde, maar mijns inziens levert dit op een langere termijn wel hogere prijzen of potentiële levertijdproblemen op.”

Keten versterken

De geambieerde betaaltermijn van dertig dagen vindt Van Weerdenburg erg ambitieus. “In de zeventien jaar dat ik in deze sector werk, is de betaaltermijn nog nooit dertig dagen of minder geweest.” Desondanks maakt Lemmens zich hier hard voor. “Een snellere betaling kan de strategische relatie in de keten versterken. Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel: het versterken van een schakel zorgt dus voor een sterkere keten. Zolang een mkb-ondernemer moet wachten op zijn geld, kan hij het nog niet steken in nieuwe producten, diensten of banen. Als we de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland kunnen mobiliseren, kunnen we in totaal 2,5 miljard euro vrijmaken voor de Nederlandse mkb-bedrijven.” Van Weerdenburg sluit zich hierbij aan. “Hoe eerder betaling plaatsvindt, hoe beter het onderlinge vertrouwen wordt. En hoe groter het vertrouwen, hoe beter voor de economie.”

Meldt hier gratis u site aan: Aanmelden site. Startende zzp’er of ondernemer kijk hier voor meer info.