Atradius: Stijging faillissementen in Nederland zet ook in 2020 door Nederland

  • Wereldhandel krimpt in 2019 als gevolg van handelsconflict VS en China
  • Faillissementen Nederland nemen 4 procent toe in 2019
  • Groei bbp in Nederland blijft volgend jaar steken op ruim één procent

Wereldwijd is sprake van een verslechtering van de economische vooruitzichten, vooral als gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. In Nederland zorgen toenemende externe risico’s in combinatie met de lagere binnenlandse consumptiegroei voor een groeivertraging in 2019 en 2020. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.

De wereldeconomie verliest behoorlijk aan kracht, met een verwachte groei van 2,5 procent in zowel 2019 als 2020. Dit is veel minder dan de 3,2 procent waar een jaar geleden nog sprake van was. Atradius verwacht dat de groei van de wereldhandel in 2019 negatief uitkomt, met een licht herstel in 2020. Dit is vooral het gevolg van het handelsconflict tussen de VS en China. Daarnaast zorgen ook de terugval van de Duitse maakindustrie, zwakte in sommige opkomende economieën en de brexit voor slechtere economische vooruitzichten. “De handelsoorlog tussen de VS en China heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldhandel. Als de handelsoorlog zich uitbreidt naar andere economieën in Azië en Europa, wat heel goed mogelijk is, zal de wereldhandel nog verder vertragen”, benadrukt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Wereldwijd verwacht Atradius een stijging van het aantal faillissementen met 3 procent in 2019 – één procent hoger dan haar eerdere prognose in mei – en een toename van 2,6 procent in 2020. De opwaartse herziening in 2019 is vooral het gevolg van ontwikkelingen in Noord-Amerika, waar de stijging van het aantal faillissementen die van West-Europa overtreft. Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat in vrijwel alle regio’s sprake is van een groei van het aantal faillissementen.

Ook in Nederland nemen faillissementen toe

In Nederland zakt de economische groei terug naar 1,6 procent in 2019 en 1,2 procent in 2020. Hiermee scoort Nederland iets beter dan de eurozone als geheel (1,1 procent groei in 2020). De stijging van het aantal faillissementen bedraagt in 2019 4 procent: iets hoger dan de eerdere prognose van 3 procent in augustus. In 2020 verwacht Atradius een groei van het aantal faillissementen met 1 procent. “Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, is het de vraag of we dit groeitempo kunnen vasthouden. Het zijn vooral externe omstandigheden die de economie parten spelen, maar ook in het binnenland is sprake van een verzwakking van de consumptiegroei ten opzichte van eerdere jaren. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal faillissementen in zowel 2019 als 2020”, aldus Lorié.

Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Grote bedrijven moeten facturen van mkb’ers straks binnen 30 dagen gaan betalen. Staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer (Economische Zaken) gaat de wet aanscherpen.

Dat doet Keijzer omdat er geen voortgang zit in de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers betalen. Uit recente cijfers blijkt dat gemiddelde al jarenlang boven de 40 dagen zit. Verbetering is er niet, ook niet nadat de wettelijke termijn in 2017 op 60 dagen werd gesteld. De staatssecretaris gaat daarom steviger ingrijpen.

„Een goed draaiende economie geeft minder aanleiding tot lange betaaltermijnen dan een moeizaam draaiende economie”, zegt Keijzer. „Daarom vind ik het zorgelijk dat de betaaltermijnen ook in recente jaren niet de gewenste ontwikkeling laten zien. Het geeft verder te denken dat betalingen van grote bedrijven in de richting van het mkb een minder gunstige ontwikkeling laten zien dan de algemene, licht dalende tendens.”

Keijzer gaat ’kort na de jaarwisseling’ het nieuwe beleid naar de Kamer sturen. Of daar bijvoorbeeld ook een boete of berisping bij komt voor bedrijven, geeft de staatssecretaris nog niet prijs. Ze wil eerst de evaluatie voor de wet betalingstermijnen grote bedrijven afwachten.

Hoe is de wettelijke betalingstermijn nu geregeld?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

De maximale betalingstermijn die wettelijk is toegestaan, is afhankelijk van de soort klant (debiteur) waarmee u zaken hebt gedaan. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere regels dan voor kleine bedrijven (MKB/ ZZP). Voor de overheid gelden ook andere regels voor betalingstermijnen. Voor particulieren (consumenten) gelden geen wettelijke betaaltermijnen.

In de onderstaande tabel worden de verschillende wettelijke betalingstermijnen vermeld:

Wettelijke betalingstermijn in dagenBedrijfOverheid Grote
onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen30 3030
Maximale betalingstermijn60 3060
Maximale betalingstermijn bij
wettelijke uitzondering
60+60
X

Per 1 juli 2018 worden kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-bedrijven, nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. Vanaf deze datum verloopt namelijk het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (ook wel de ‘wet betalingstermijnen’ of ‘wet late betalingen’ genoemd).

Indien een onderneming graag eerder over zijn gelden wilt beschikken, dan biedt factoring een mogelijke manier om vorderingen direct ‘contant’ te maken.


Het verschil tussen een zakelijke lening en krediet

Wat is eigenlijk het verschil tussen een lening en een krediet? In beide gevallen heb je toegang tot geld waar je rente over betaalt. In sommige gevallen is een lening meer passend terwijl andere situaties een krediet vragen. Hieronder zetten we de twee financieringsvormen naast elkaar.

Wat is een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet is een geldbedrag dat voor je klaarstaat bij de bank. Je kunt er tot een vaste limiet geld uit opnemen wanneer je dat nodig hebt. Je bepaalt zelf wanneer je dat doet en hoeveel je opneemt. Rente betaal je alleen over het opgenomen bedrag. Iedere maand los je een gedeelte af, dat je weer kunt opnemen als je het nodig hebt.

Wat is een zakelijke lening?

Bij een zakelijke lening ontvang je het leenbedrag in een keer op je rekening. Je betaalt het bedrag vervolgens in maandelijkse termijnbedragen terug. Geld dat je hebt afgelost, kun je niet opnieuw opnemen. Je betaalt een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag.

Doelen

Wanneer komt een zakelijk krediet van pas?

Met zakelijk krediet vang je een tijdelijke behoefte aan liquide middelen op. Bijvoorbeeld als je je rekeningen moet betalen, als je klanten niet of laat betalen, of wanneer je voorraad moet aanvullen.

Wanneer komt een zakelijke lening van pas?

Een zakelijke lening is met name geschikt voor een eenmalige, grote uitgave. Je betaalt er een langlopende investering mee. Denk aan de aanschaf van machines of auto’s, de bouw van een website of een vrije investering in groei en uitbreiding.

Doelen voor een zakelijk krediet

  • Overbruggen van een tijdelijk tekort aan liquiditeit
  • Investeren in marketingcampagne
  • Onderhoud aan machines

Doelen voor een zakelijke lening

  • Bekostigen van een grote aanschaf, zoals een machine
  • Inrichten van bedrijfsruimte
  • Vernieuwen van bedrijfssystemen

Een mooi startpunt om meer te weten te komen over verschillende vormen van financiering en krediet is te vinden op deze pagina

9 manieren om werkkapitaal te financieren

Geld zoeken om je dagelijkse bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. 1 op de 5 ondernemers loopt er tegenaan (19% volgens de Financieringsmonitor van het CBS). Naast geld voor uitbreiding, overbrugging, herfinanciering en innovatie. Maar hoe los je je werkkapitaalbehoefte op?

Wat is werkkapitaal eigenlijk?

Werkkapitaal is het geld dat je nodig hebt om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen en om dagelijks mee te werken. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhanden werk voorfinancieren en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf zitten. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines, valt dit niet onder werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf

Maar hoe kom je dan aan voldoende werkkapitaal? Je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping. Ook dichtbij huis, maar extern is familie en vrienden als investeerders vragen.

Externe financiering

Verschillende financieringsvormen zijn geschikt om werkkapitaal te financieren. Vergeet daarbij de gouden balans regel niet. Financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering. En de looptijd van de financiering moet aansluiten bij de, relatief korte periode, dat je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen zoals machines en ander inventaris en vastgoed. Die gebruik je veel langer en financier je met een langere looptijd.

Bank

Een bekende vorm voor werkkapitaal is een rekening-courantkrediet van een bank. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte. Banken zijn met meer dan 130 miljard aan financiering in Nederland nog de meest gebruikte financieringsvorm.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Het gaat om zakelijke vorderingen, dus niet om facturen aan consumenten. In Nederland is al voor meer dan 3 miljard gefinancierd via factoring en groeit het aantal aanbieders. Na bankfinanciering en leasing staat factoring op nummer 3 in omvang.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt. Er zijn mogelijkheden om inkopen te financieren.

Inkoopfinanciering

Inkoopfinanciering ook wel trade finance genoemd is een veel gebruikte methode van (internationale) handelsbedrijven. U financiert hiermee uw inkooporder. Wanneer u een internationale leverancier heeft waar u bijvoorbeeld een inkoop direct moet betalen, kan trade finance een oplossing zijn. De inkoop financier betaald uw inkoopfactuur tegen een percentage van de factuurwaarde (het tarief is vaak afhankelijk van de duur van de financiering). Vaak worden inkoopfinanciering en factoring aan elkaar gekoppeld, waarmee de onderneming een ruime liquiditeitspositie kan verkrijgen.

Voorraadfinanciering

Het financieren van de voorraad kan verlichting in de liquiditeitsdruk brengen die veel ondernemers ervaren wanneer ze grote voorraden aanhouden. Voor een handelsfirma kan het bijvoorbeeld soms even duren voordat de inkoopkosten worden terugverdiend. Wanneer er een lange tijd dient te worden overbrugt tussen voorraad en uiteindelijke verkoop kan een voorraadfinanciering ideaal zijn. Zeker bij sterk groeiende onderneming kan het financieren van de voorraden problemen opleveren wanneer korte termijn verplichtingen dienen te worden voldaan. De voorraad is een vorm van werkkapitaal. Er zijn diverse financiers die zich specialiseren in voorraad financiering, zowel banken als alternatieve financiers.

Omdat de voorraad zo’n veel voorkomende vorm van kredietbehoefte is, zijn er gelukkig verschillende geldschieters die zich specialiseren in een voorschot op de voorraadfinanciering. Ook zijn er financiers die zich richten op inkoopfinanciering (hier ligt het accent voornamelijk op

Pinvoorschot

Dit is een optie voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel, horeca en op festivals. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro.

Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze fintech-financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf ongeveer 2000 euro tot 1 miljoen euro. Een deel van deze kredieten noemt men ook wel flitskrediet, omdat je het geld erg snel op je rekening krijgt.

Crowdfunding

Bij crowdfunding vraag je investeerders via een platform te investeren. Dat kan alleen voor werkkapitaal of in combinatie met andere investeringen. Collin Crowd Fund is een voorbeeld van een platform welke crowdfunding aanbiedt. Crowd Funding heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dat betekend dat er vele projecten beschikbaar zijn voor investeerders om uit te kiezen, waardoor lang niet altijd het streefbedrag wordt gehaald. Wanneer u een dergelijk platform wilt gebruiken voor het genereren bedenk dan goed dat het lang geen zekerheid is dat een project kan worden gefinancierd en het ook behoorlijk tijdsintensief is om je project goed neer te zetten (te verkopen) op het platform. Er zijn bedrijven die je hiermee kunnen helpen.

Vijf voordelen van factoring

Cashflow is de levensader van elk bedrijf. Kleine startende bedrijven bevinden zich echter doorgaans in een dilemma wanneer ze op het punt staan ​​een zakelijk contract aan te gaan, maar ontdekken dat het meer dan twee maanden duurt om betaald te krijgen. U bent waarschijnlijk in een dergelijke situatie terechtgekomen en staat voor een lucratieve klant die zijn leveranciers na 60 dagen betaalt. Dertig dagen later heb je enorme onbetaalde facturen, onbetaalde zakelijke rekeningen en salarissen. Gelukkig zijn er vandaag meerdere online en offline factoringbedrijven, waar u uw onbetaalde facturen kunt verkopen en een voorschot van maximaal 90 procent of zelfs meer kunt krijgen. Maar u vraagt ​​zich misschien af, hoe kan factoring (factuurfinanciering) mijn bedrijf echt helpen? In verband hiermee hebben we vijf bewezen manieren bedacht om factoring uw bedrijf te laten groeien.

1. Factoring stelt u in staat nieuwe kansen te benutten

Als klein bedrijf zoekt u altijd naar manieren om te groeien. In die groeiroute vindt u mogelijk een grootschalige klant die uw onderneming naar het volgende niveau zou brengen. De meeste van deze grootschalige klanten, zoals productiebedrijven, zullen u na enige tijd betalen. Zonder facturering van facturen zou het kleine bedrijven onstabiel maken, aangezien u rekeningen en werknemers moet betalen.

Factoringmaatschappijen nemen al deze zorgen weg en geven u het vertrouwen om elke grote zakelijke kans te benutten. Met andere woorden, u zult zich kunnen aanpassen aan de behoeften van grote klanten en een duurzaam bedrijf kunnen leiden.

2. Factoring betekent meer werkkapitaal en cashflow voor uw bedrijf

De verkoop van uw facturen aan factoringbedrijven vertaalt zich in twee dingen; meer cashflow voor uw bedrijf en gestimuleerd werkkapitaal. In tegenstelling tot maanden wachten om betaald te krijgen, hebt u meer geld om meer voorraden te kopen, bestellingen uit te voeren en uw bedrijf te laten groeien. Het gebrek aan een dergelijke stroom heeft bijgedragen aan het falen van meer dan 80 procent van alleen bedrijven, wat betekent dat uw kans op bedrijfssucces groter is met deze route. Anders dan de stroom zelf, zult u meer voorspelbaarheid van uw financiën hebben. Dit verbetert op zichzelf uw leencapaciteit bij veel banken die op zoek zijn naar consistentie.

3. Factoring vertaald zich naar meer zakelijke kredietcontrole

Kleine bedrijven of startups worden altijd zwaar belast door de kredietlast. Ze besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen aan het opvolgen van debiteuren. Met factoring factoring neemt het factoringbedrijf die last weg zodat u zich kunt concentreren op andere kritieke gebieden van het bedrijf. Op die manier kunt u een zakelijk contract afsluiten met elke klant, wetende dat u niet maanden hoeft te wachten om betaald te krijgen.

Het factoringbedrijf doet al het harde werk voor u. Ze controleren de kredietwaardigheid van de klant, geven u transactiegegevens en volgen de openstaande bedragen op. Als u zou besluiten om deze allemaal zelf te regelen, zou dit veel middelen kosten, maar dit alles is inbegrepen in de kleine vergoeding die aan het factoringbedrijf wordt betaald.

4. Factoring kan de basis zijn voor toekomstige groei

Inmiddels zijn alle facturen betaald en heeft u meer controle over uw tegoed. Dit betekent dat u zich nu kunt concentreren op de toekomst van uw bedrijf of bedrijf. Factuurfactoring helpt u niet alleen om u op de groei te concentreren, maar biedt u ook voldoende geld om dit te doen. Je hebt meer geld voor belangrijke zakelijke pijlers zoals marketing, nieuwe klanten aannemen en nieuwe talenten inhuren. Het betekent ook dat de werknemers hun energie nu kunnen richten op de toekomstige groei.

5. Een beter alternatief dan lenen

Bedrijven die niet kiezen voor factoring factoring eindigen met twee opties, het weigeren van grote klanten of kiezen voor een lening om hun bedrijf te bedienen. Hoewel het laatste aantrekkelijker is dan het eerste, heeft het zijn eigen keerzijde. Enorme rentetarieven en rigide voorwaarden zijn niet gunstig voor kleine entiteiten. Met factuurfinanciering voldoet u echter niet aan strikte vereisten die banken en geldschieters nodig hebben. Bedrijven met een slechte kredietscore kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in aanmerking komen voor factoring services. Zolang uw klanten voldoen aan de kredietwaardigheid eisen van het factoringbedrijf, bent u klaar om te factoringen.

Bank- en andere geldschieters zullen altijd een beperking opleggen aan hoe u het geleende geld kunt uitgeven. Met factoring kunt u het geld op elke gewenste manier uitgeven. Uw uitgaven beslissingen worden niet beperkt door rigide voorwaarden en condities die worden gezien bij geldschieters. In dat geval hebt u de volledige bevoegdheid om nieuwe inventaris te kopen, nieuwe werknemers in te huren of zelfs het geld voor persoonlijke ondernemingen te gebruiken

Een werkkapitaalfinanciering regelen kan soms best complex zijn. Er zijn vele aanbieders actief op de markt, maar welke is nou de beste keuze voor uw situatie?  Het is prettig om een goed overzicht te hebben van de verschillende factoring varianten en aanbieders. Een vergelijkingssite kan hier een handige manier zijn.

Alternatieve financiering steeds beter gevonden

MKB-Amsterdam en Spotcap, Qredits, Investormatch en Voldaan verenigen zich op unieke wijze voor ondernemers en intermediairs in regio Amsterdam door ‘alles over alternatieve financieringsvormen’ te vertellen

Een verrassend initiatief van deze concullega’s binnen de alternatieve financieringsmarkt. Maar wel noodzakelijk zegt Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Financiering is één van de belangrijkste vraagstukken voor ondernemers. Daarom is het belangrijk je te verdiepen in de verschillende opties. Tegenwoordig is een lening bij de bank zeker niet meer de enige optie, en in veel gevallen ook niet de beste.”
 En die noodzaak wordt keer op keer bevestigd door onderzoeken van onder meer Kamer van Koophandel en Centraal Planbureau. Stevige uitspraken over de uitdagingen in bedrijfsfinanciering voor het MKB komen onverminderd uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘Financiering’ door Mona Keijzer als één van de belangrijkste speerpunten is opgenomen in het MKB-Actieplan uit 2018. Ook het Financieel Dagblad kopte vorige week nog ‘Nederlands MKB heeft last van marktmacht grootbanken’. Des te belangrijker om alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden bekender te maken bij een groter publiek.

Verbeterde toegang

Eén van de organisaties die zich hiervoor inzet is Stichting MKB Financiering (SMF). Ondersteund door Ministerie van Economische Zaken, zet deze stichting zich in voor verbeterde toegang tot passende voor het MKB en intermediairs. Recentelijk bracht SMF een onderzoek uit wat aantoont dat de alternatieve (non-bancaire) financieringsmarkt in 2018 met 51 procent is gestegen ten opzichte van 2017. Een stap in de goede richting! Maar nog steeds hebben we het over slechts een aantal van 22.520 MKB-ondernemers die in 2018 op deze manier financiering hebben ontvangen. Hierbij werd afgelopen jaar 8% van de MKB-financieringen onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Samenwerking

Kortom, alternatieve financiering groeit maar verdient nog meer bekendheid. En dat is de reden dat MKB-Amsterdam, Spotcap, Qredits, Investormatch en Voldaan de samenwerking hebben opgezocht. André Dolsma, commercieel directeur Qredits: “Wij geloven dat wij door verbinding onze klanten beter kunnen helpen. Het wordt steeds complexer voor een starter, zzp’er of MKB’er om zijn of haar financiering te regelen. Dit kan gaan om een opstartfinanciering, aankoop van een bedrijfspand, werkkapitaal of een voorfinanciering van een grote opdracht, of natuurlijk combinaties hiervan. Dan komt het op samenwerking aan met meerdere financiers.” Qredits is een sociale kredietverstrekker voor startende en bestaande ondernemers in Nederland. Naast kredieten tot €250.000 biedt Qredits ook coaching en tools aan ondernemers. Niels Turfboer, directeur bij online zakelijk kredietverstrekker Spotcap sluit zich hierbij aan: “Stapelfinanciering is een relatief onbekend begrip onder het MKB, maar biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers. Als met uw bedrijf geen zakelijke kans wilt missen, kan een alternatief financieringsproduct  een perfecte aanvulling zijn op uw langlopende lening bij de bank. Denk aan investeringen in voorraad, personeel of apparatuur die zich snel terug renderen. Maar hiervoor is samenwerking in de sector en educatie aan het MKB en intermediairs hard nodig.” 

Alternatieve financiering is sterk in opmars

Non-bancaire financiering is sterk in opkomst in Nederland. In 2018 is bijna de helft meer alternatieve financiering verstrekt dan een jaar eerder. Daarmee is de grens van € 1 miljard nu gepasseerd. Vooral de kleinzakelijke financiering liet een forse stijging zien. Uit het onderzoek naar non-bancaire financiering blijkt dat het afgelopen jaar 22.620 organisaties alternatieve financiering (tool) hebben ontvangen. In 2017 waren dit nog 17.498 organisaties. In 2018 werd in totaal meer dan € 1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering Dat is een forse groei ten opzichte van 2017, toen nog € 676 miljoen aan alternatieve financiering werd verleend. Crowdfunding, factoring en lease De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat uit crowdfunding (23%), factoring (29%), lease (24%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%) en kredietunies (1%). De komende jaren neemt de vraag naar deze alternatieve financieringsvormen alleen nog maar verder toe. De verwachting is dat vanaf 2022 minimaal een derde van de kleinzakelijke financieringen via non-bancaire financiers wordt verstrekt. Vooral kleinzakelijke financieringen In het onderzoek is aanvullend gekeken naar de mkb-financieringsmarkt van aanvragen tot € 1 miljoen – de kleinzakelijke financieringen – omdat de meeste nieuwe aanbieders zich daar op richten. Deze financieringen worden vooral aangevraagd door organisaties met een jaaromzet tot € 5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder € 1 miljoen in 2018 was € 873 miljoen. In 2017 was dat nog € 582 miljoen. Afgelopen jaar werd 8% van de mkb-financieringen onder € 1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt. Een derde meer De totale omvang van kleinzakelijke financiering stijgt naar verwachting in 2022 naar € 4,4 miljard, terwijl de omvang van bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen zal dalen naar € 8,3 miljard. Per saldo is de inschatting dat in 2022 circa 35% van het totaal aantal financieringen aan kleinzakelijke mkb-klanten (tot € 1 miljoen) bestaat uit non-bancaire financiering. Het onderzoek (pdf) naar non-bancaire financiering is uitgevoerd door Stichting MKB-financiering.

Facturen snel betalen draagt bij aan economische ontwikkeling

Afvalbedrijven zijn ‘traditioneel trage betalers

Nederlandse bedrijven doen er gemiddeld ruim veertig dagen over om te betalen, blijkt uit een Graydon-rapport. Afvalbedrijven behoren zelfs tot de traagste betalers. Het initiatief Betaalme.nu wil dat grote bedrijven facturen aan mkb-leveranciers binnen dertig dagen betalen. “Grote bedrijven verbeteren hun werkkapitaal door facturen laat te betalen.”

Uit een steekproef van Vakblad Afval! onder vijftien afvalbedrijven blijkt dat publieke bedrijven een betaaltermijn hanteren van maximaal dertig dagen, terwijl die termijn bij commerciële bedrijven sterk wisselt tussen dertig, zestig en zelfs negentig dagen. Uit het rapport ‘Barometer Betaalgedrag Q3 2018’ van bedrijfsinformatie bureau Graydon blijkt dat afvalbedrijven, samen met de water verwerkende industrie, in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld na 42,7 dagen betaalden. Volgens Graydon-directeur Clients Maurice van Weerdenburg is hier echter geen sprake van een uitzondering. “De afvalsector is steevast een trage betaler. In de periode 2014-2018 voldeden afvalverwerkende bedrijven hun facturen gemiddeld na ruim 42 dagen.”

Op basis van de betaalgegevens – factuurdatum, betaaltermijn en het openstaande bedrag – die Graydon van zijn klanten ontvangt, berekent dit bedrijf het betaalgedrag per kwartaal, per jaar, per sector en per provincie. “We ontvangen voldoende gegevens om een indicatie over het betaalgedrag per sector te kunnen geven”, legt Van Weerdenburg uit. “We hebben zelf geen mening over een betaaltermijn, wij kijken alleen naar de gemaakte afspraken. Maar vanuit economisch perspectief is het beter als bedrijven facturen zo snel mogelijk betalen. Hoe eerder de betaling van een factuur plaatsvindt, hoe eerder een ondernemer dit ontvangen geld weer kan investeren.”

De overheid onderkent dit. Al enkele jaren zijn overheden verplicht om facturen binnen dertig dagen te betalen. Sinds juli 2017 ligt wettelijk vast dat grote bedrijven een maximale betaaltermijn van zestig dagen mogen hanteren voor facturen van zzp’ers en mkb-bedrijven. Langere betalingstermijnen zijn ongeldig en worden omgezet in de standaard betaaltermijn van dertig dagen. Ondanks deze aanscherping ziet Van Weerdenburg sindsdien nog weinig verandering. “Zo betaalt de (semi)overheid facturen nog steeds na gemiddeld zo’n veertig dagen. Beleid en procedures zorgen wel voor een snelle inning van gelden, maar kunnen ook leiden tot een langzamere uitbetaling. Het feit dat in de afvalsector veel (semi)overheidsinstellingen zitten, zien wij als een van de drie indicatoren voor het trage betalen in deze sector.”

Als tweede verklaring noemt hij dat veel afvalbedrijven nauw betrokken zijn bij de bouwsector. “En de bouwsector is traditioneel een trage betaler, vanwege het grote aantal zzp’ers dat zelf voor de betalingen zorgt.” Tot slot geeft Van Weerdenburg aan dat de aanwezigheid van veel grote bedrijven in de afvalsector een rol speelt bij de snelheid van betalen. “Grote bedrijven optimaliseren hun werkkapitaal door leveranciers later te betalen, en zij betalen een groot deel van de facturen.” Als een van de grote bedrijven in de afvalsector geeft Suez aan al geruime tijd dezelfde betaaltermijn van zestig dagen te hanteren en hierover nauwelijks klachten of vragen te krijgen. Het van origine Franse bedrijf in onder meer afvalbeheer meldt open te staan voor een gesprek als ondernemers hierdoor belemmeringen ervaren.

Indicatoren

Ook Betaalme.nu meldde afgelopen jaar dat de invoering van de strengere wetgeving nog niet heeft geleid tot een snellere betaling. Dit niet-commerciële initiatief is in 2015 opgericht vanuit het bedrijfsleven en het Ministerie van Economische Zaken en heeft als doel dat een betaaltermijn van maximaal dertig dagen de norm wordt voor bedrijven. In juli 2018 liet het, na eigen onderzoek, weten dat één op de vijf mkb-ondernemers regelmatig wordt gevraagd om een langere betalingstermijn te accepteren. “Terwijl ook grote bedrijven profiteren als ze facturen van mkb-bedrijven sneller uitbetalen”, zegt Eric Lemmens van Betaalme.nu. “Dit beperkt namelijk de financieringskosten in de keten, waardoor het innovatievermogen van deze mkb-bedrijven groeit en ze voorspelbaarder kunnen leveren. Daarnaast krijgt de volledige mkb-keten hierdoor een betere financiële slagkracht en worden leveranciers financieel sterker dankzij hun verbeterde liquiditeitspositie.”

Deelnemers Betaalme.nu

Inmiddels hebben zo’n zestig grote bedrijven, waaronder Nederlandse Spoorwegen, KPN, Philips en Unilever, zich aangesloten bij Betaalme.nu. Zij hebben elk een manifest opgesteld over hoe zij bijdragen aan de tijdige betaling aan hun mkb-leveranciers. Sinds september 2016 is ook afval- en energiebedrijf HVC deelnemer, als enige vanuit de afvalsector. “Als publiek bedrijf wil HVC graag meewerken aan de landelijke doelstelling van overheidsbedrijven om binnen dertig dagen te betalen”, vertelt Eric Schouten, hoofd inkoop bij HVC. Volgens hem lukt dit overigens niet altijd. “Bij een betwisting of het niet matchen van een factuur met de inkooporder kan het langer duren. Als het bedrag niet overeenkomt met de gemaakte inkooporder, dan gaat de factuur eerst nog naar de budgethouder ter goedkeuring.”

Het grootste probleem bij zo’n betwisting is dat HVC of niet over een bijbehorende inkooporder beschikt of dat de referenties niet kloppen. Als oplossing hiervoor is HVC begin vorig jaar overgestapt op elektronisch factureren. “Dit gaat aan de hand van een zelflerend systeem dat werkt op basis van referenties”, vertelt Schouten. “Als een inkooporder en een factuur over dezelfde referenties beschikken, kan een betaling met weinig administratieve handelingen worden verricht. Aan deze nieuwe manier van werken hebben wij en onze leveranciers vorig jaar moeten wennen: het gaat steeds beter, maar intern wordt nog steeds gewerkt om de implementatie te verbeteren.”

HVC’s keuze voor e-facturatie komt onder meer voort uit de verplichting voor decentrale overheden en andere overheidsorganisaties om vanaf 17 april 2019 e-facturen van ondernemers te accepteren. “Daarbij is het ook veel efficiënter voor ons proces, daarom sturen we hierop”, verklaart Schouten. Een snellere betaling spreekt hem ook veel meer aan. “Door sneller te betalen, krijg je als bedrijf eerder de voorkeur van een leverancier als er schaarste op de markt is. Aan de andere kant blijft de betalingstermijn een beslissing van de financiële directie. Ik kan dan alleen de gevolgen aangeven: in algemene zin heeft een langere betalingstermijn voor commerciële, beursgenoteerde bedrijven op de korte termijn effect op de beurswaarde, maar mijns inziens levert dit op een langere termijn wel hogere prijzen of potentiële levertijdproblemen op.”

Keten versterken

De geambieerde betaaltermijn van dertig dagen vindt Van Weerdenburg erg ambitieus. “In de zeventien jaar dat ik in deze sector werk, is de betaaltermijn nog nooit dertig dagen of minder geweest.” Desondanks maakt Lemmens zich hier hard voor. “Een snellere betaling kan de strategische relatie in de keten versterken. Elke keten is zo sterk als zijn zwakste schakel: het versterken van een schakel zorgt dus voor een sterkere keten. Zolang een mkb-ondernemer moet wachten op zijn geld, kan hij het nog niet steken in nieuwe producten, diensten of banen. Als we de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland kunnen mobiliseren, kunnen we in totaal 2,5 miljard euro vrijmaken voor de Nederlandse mkb-bedrijven.” Van Weerdenburg sluit zich hierbij aan. “Hoe eerder betaling plaatsvindt, hoe beter het onderlinge vertrouwen wordt. En hoe groter het vertrouwen, hoe beter voor de economie.”

Meldt hier gratis u site aan: Aanmelden site. Startende zzp’er of ondernemer kijk hier voor meer info.

Factoring neemt een vlucht in Europa

factoring en commercial finance spelen cruciale rol bij werkkapitaalfinanciering voor MKB-bedrijven

Uit de definitieve analyse van de gegevens die door de EU-federatie voor de factoring- en commerciële financieringsindustrie (EUF) zijn verzameld, blijkt dat de volumes factoring en commerciële financiering in de EU in 2018 over het algemeen met 7,9% groeiden tot 1,73 miljard euro, waarvan 80% binnenlandse activiteiten en 20 % internationaal.

Factoring omzet van 2013-2018

Dit groeitempo overtreft duidelijk opnieuw de toename van het bbp in Europa en toont duidelijk de cruciale rol aan die factoring en commerciële financiering speelt bij de ontwikkeling van de reële economie, waarbij vooral MKB-bedrijven het broodnodige werkkapitaal krijgen. Dit succesverhaal gaat over echte groei, echte werkgelegenheid en aantoonbaar zakelijk succes.

Meer dan € 240 miljard aan financiering ondersteunt ongeveer 220.000 Europese bedrijven.Aangezien factoring en commerciële financiering nu ongeveer 11% van het bbp van de EU vertegenwoordigen, is dit een krachtige en belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de EU.

Forse groei factoring in Nederland

teruggang bij overige financieringsvormen

Dit blijkt uit de cijfers die FAAN, de belangenvereniging voor de Nederlandse factoringmarkt,bekend heeft gemaakt. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt onder meer dat het aantal klanten onder FAAN-leden dat gebruik maakt van factoring met 4% gestegen is naar circa 3.800 klanten. Bij overige financieringsvormen is, zoals blijkt uit de cijfers van CBS, een teruggang te zien.

“We zijn erg blij met deze ontwikkeling. Het onderstreept de marktbehoefte van factoring als alternatieve vorm van financiering”, zegt Henk Kraaijeveld, voorzitter van FAAN. “Onze verwachting is dat factoring in populariteit zal blijven groeien.”

Daling bancaire kredietverlening 
Uit de financieringsmonitor 2018 van het CBS  blijkt dat in de periode 2015–2018 de totale uitstaande kredietverlening met 58 miljard euro is teruggelopen: een daling van 15 procent. Deze omslag vindt hoofdzakelijk plaats bij het grootbedrijf.

Stijging uitstaande saldi 
Naast de toename in het aantal klanten, zet de stijging van de openstaande saldi verder door. In 2018 zijn deze met 3% gestegen naar ruim 5,8 miljard. Alle sectoren laten een lichte stijging zien. De uitstaande saldi zijn gestegen bij klanten met een overgedragen omzet van minder dan 100 miljoen; daarboven is een daling zichtbaar.

0% omzetstijging in 2018 

Factoringklanten hebben voor bijna 100 miljard omzet door de boeken lopen. Inzoomend op de verschillende sectoren is de omzet in de transportsector gestegen, waar de omzet in de groothandelssector een daling laat zien. Over heel 2018 is een toename van 10,2% te zien ten opzichte van het jaar daarvoor. De totale omzet in 2018 in de Nederlandse factoringmarkt is een recordomzet.