Factoring

De werkzaamheden voor uw klant zijn afgerond, u stuurt de factuur, en dan is het wachten op de betaling. Het kan soms even duren voordat de factuur is voldaan en de gelden zijn overgemaakt op uw rekening. Als ondernemer heeft u het druk genoeg met ondernemen. Voor veel bedrijven is debiteurenbeheer dan ook een tijdrovende klus die afleidt van het échte werk. Toch is het verstandig om te zorgen dat het process van  het versturen en innen van facturen de juiste aandacht krijgt. Te laat betalende debiteuren kunnen immers zorgen voor beperkt werkkapitaal, welke weer enorme impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering. Factoring kan een mooie oplossing zijn voor zowel kleine als grote bedrijven om de werkkapitaalpositie aanzienlijk te verbeteren.

Factoring of debiteurenfinanciering is een alternatieve manier van financieren. Een factoringbedrijf int uw factuur, financiert uw gefactureerde omzet en neemt soms een deel van het kredietrisico over. Afhankelijk van met welke partij u in zee gaat, betaalt u een percentage van de factuur of een vast bedrag per maand.

Voorwaarden om te factoren

Als je gebruikt wilt maken van factoring dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat je zakelijke debiteur kredietwaardig is. Daarnaast is het van belang dat je geen andere vorm van financiering hebt, zoals een rekening courant, waarbij het pandrecht op je facturen al vergeven is.  Verder is het belangrijk dat er gefactureerd wordt nadat er eenprestatie is geleverd. Met andere woorden je hebt een product of dienst geleverd.

Werkwijze van factoringbedrijven

Ieder factoringbedrijf werkt op zijn eigen manier van werken, maar in de kern is de werkwijze vaak dezelfde. U stuurt uw factuur naar een factoringbedrijf. Vervolgens checken zij de kredietwaardigheid van uw debiteur om te zien of deze kredietwaardig genoeg is om de factuur te voldoen. Wanneer de kredietwaardigheid van uw debiteur goed wordt bevonden, geeft de factoringmaatschappij een limiet af op de debiteur en kan er begonnen worden met factoring. De meeste factoringbedrijven kunnen vaak binnen en of twee werkdagen een vooraf bepaald percentage van de factuur bevoorschotten, verminderd met een van tevoren afgesproken percentage. Zij innen uiteindelijk de hele factuur bij uw opdrachtgever. U hoeft dus niet te wachten op uw geld als er bijvoorbeeld sprake is van een lange betalingstermijn.

Om te kijken of factoring interessant is voor jouw specifieke organisatie is het raadzaam om de verschillende factoring varianten te bekijken.

Soorten factoring:

icon werkkapitaalfinanciering Traditioneel factoring

icon werkkapitaalfinanciering American style factoring

icon werkkapitaalfinanciering Invoice discounting

icon werkkapitaalfinanciering Reverse factoring

Branches

Er zijn vele branches die zich lenen voor factoring. In sommige bedrijfstakken zijn gespecialiseerde factoringbedrijven actief. Het zijn bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld de uitzendbranche, transport, dienstverleners in de zorg, bouwondernemingen of handelsbedrijven. Een goed begin om factoringdiensten voor specifieke branches te vinden is een vergelijkingssite. Ze hebben vaak contacten met verschillende algemene factoraars, maar werken ook vaak met specialisten