Nieuws

bedrijf opstarten

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2019

In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht, dat zijn er 23.000 meer dan in 2018. Het aantal oprichtingen in een jaar tijd is daarmee nog nooit zo hoog geweest.

Net als eerdere jaren kende de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste oprichtingen, gevolgd door de handel en de bouw. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland.

Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15 duizend verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld en voor het eerst in tien jaar zijn hierdoor organisatieadviesbureaus niet de meest opgerichte bedrijven.

Economie krijgt harde dreun door coronavirus

De economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheden heeft aangekondigd voor bedrijven.

Verwachte krimp Europa: 2 procent dit jaar

De economieën van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk staan voor een krimp van twee procent dit jaar. Die schatting doet kredietbeoordelaar S&P Global. De onderzoekers van het toonaangevende ratingbureau wijzen onder meer op de sterk oplopende kosten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Begin maart hield S&P Global nog rekening met een groei van de economie in de eurozone met 0,5 procent. S&P Global wijst erop dat de kosten om de virusuitbraak te beteugelen hard oplopen. Nog altijd wordt verwachten deskundigen dat de weg naar herstel in de tweede jaarhelft ingezet zal worden. Maar anders dan bij de eerdere prognose houden de kenners er rekening mee dat daadwerkelijk herstel langer op zich laat wachten.

Nederland in Top 5 meest getroffen landen

Nederland staat op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staat Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije en Indonesië (China waar de epidemie zijn oorsprong kent wordt buiten beschouwing gelaten). Dat stelt kredietverzekeraar Euler Hermes. De sectoren die het hardst worden getroffen zijn chemie, transport, automotive, textiel en elektronica.

“We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait, zijn we maanden verder. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt hierdoor stevig geraakt.” zo stelt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland over de situatie in Nederland.

Geeroms ziet twee soorten bedrijven die direct worden bedreigd: ”De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers. Wij zien dat betalingsafspraken onder druk staan. Betalingstermijnen worden opgerekt en de aanvragen voor afbetalingsregelingen nemen sterk toe. Oftewel: liquiditeitsproblemen steken de kop op”

Ook België zal in 2020 een negatieve BBP groei zien

Voor België voorspellen onze economen nu een negatieve bbp-groei van -1,2% in 2020. Met name het tweede kwartaal van het jaar zal gekenmerkt worden door een aanzienlijke negatieve groei van -2,7%.
Voor de kapitaalmarkten zal de situatie eerst nog verslechteren voordat ze verbetert. De markten beoordelen de stroom van negatief nieuws die gepaard gaat met de inperkingsmaatregelen die van invloed zijn op 3/4 van het mondiale bbp niet uitreikend. Euler Hermes voorspelt dat de volatiliteit de aandelenmarkten op korte termijn nog eens 10-20% zal doen dalen.
Voor België voorspelt Euler Hermes een stijging van het aantal faillissementen met 8% ten opzichte van het recordniveau van 2.019. De volgende sectoren lopen in België een bijzonder risico: de bouw, de dienstensector, de voedselverwerkende industrie, retail en transport.

Waarom Cashflow Management belangrijk is

Waarom cashflow management essentieel is voor goed presterende bedrijven?

Effectief cashflow beheer is essentieel voor het succesvol runnen van alle bedrijven, maar vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uit recente betaling rapporten blijkt dat meer dan een derde van de kleine en middelgrote ondernemingen gedwongen is om hun eigen geld te gebruiken nadat ze cashflowproblemen hadden ondervonden.

MKB en cashflow

Met vaak krappere marges lopen kleine en middelgrote ondernemingen meer kans om te falen als ze te maken krijgen met cashflowproblemen – wat betekent dat goed financieel beheer “business as usual” moet zijn voor kleinere bedrijven, en niet een beetje achteraf. Er zijn veel extra voordelen aan een goed cashflow beheer, afgezien van het overleven.

In feite ziet een bedrijf met goed beheerde financiën er commercieel succesvol uit, wat het aantrekkelijker maakt voor de belanghebbenden.

Het vinden van praktische oplossingen voor cashflowproblemen hoeft echter niet moeilijk te zijn. Een van de meest effectieve oplossingen die beschikbaar zijn, is factoring, die ervoor kan zorgen dat uw bedrijf een stabiele cashflow behoudt met een minimale inspanning van uw kant.

Factoring stabiliseert cashflowproblemen

Factoring is een eenvoudig proces waarbij een bedrijf zijn klant factureert voor de geleverde producten of diensten. Een kopie van de factuur wordt naar de factoringmaatschappij van het bedrijf gestuurd, die de vordering namens hen int. De leverancier betaalt het bedrijf vervolgens het grootste deel van de factuurbedrag en het resterende bedrag wordt vrijgegeven zodra de klant de factuur volledig heeft betaald.

Kasstroombeheer met minimale inspanning

Factoring stelt bedrijven in staat zich te richten op het succesvol maken van hun bedrijf door hun factor het werk achter de betalingen te laten doen. Door de betaling te ontvangen binnen enkele dagen nadat de factuur is verstuurd, verminderen bedrijven hun kastekorten en vermijden ze de stress van het najagen van late betalingen, zodat de eigenaars de belangrijke taak om hun bedrijf te laten groeien, kunnen uitvoeren.

Het gebruik van een factoringmaatschappij kan de cashflow van een bedrijf veel effectiever verbeteren dan het gebruik van andere methoden.

Hoewel zakelijke kredietfaciliteiten (zoals een rekening courant) vaak worden gezien als de meest voordehandliggende keuze voor bedrijven, kunnen ze duurder zijn en kunnen ze bovendien op korte termijn financieringsfaciliteiten beperken, waardoor een bedrijf met slechtere cashflowproblemen kan komen te zitten. Een voordeel van het gebruik van factoring faciliteit is dat het automatisch meegroeit met de omzet van een bedrijf, er is dus theoretisch geen limiet zoals bij een krediet. Daarnaast ga je met factoring geen schuld aan, zoals dat wel het geval is bij een krediet.

Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een schematische weergave van alle geldstromen die je bedrijf inkomen en uitgaan in een bepaalde periode. Die begroting geeft je inzicht in je toekomstige financiële situatie.

een liquiditeitsbegroting is een controlemiddel in je onderneming. Het geeft een schatting van de cashflow, oftewel de inkomende en uitgaande geldstromen in jouw onderneming. Door deze planning naast de realiteit te leggen, krijg je meer inzicht in de financiële gezondheid van jouw onderneming. De realiteit van vandaag is dat we te maken hebben met een wereldwijde pandemie en de toekomst is onzeker. Juist nu is het bittere noodzaak om een goed inzicht te hebben in je kasstroom.

Cash is essentieel

Elk bedrijf heeft geld nodig om soepel te kunnen functioneren. Je moet de standaard facturen kunnen betalen, zoals die van de energierekening en van de ingekochte producten of diensten. Ook zullen er af en toe onverwachte uitgaven bijkomen die opgevangen moeten worden. Het is dus belangrijk dat je als bedrijf altijd over voldoende liquide middelen beschikt die direct opeisbaar zijn. Denk aan een bankrekening, contanten of bezittingen die makkelijk en snel om te zetten zijn in geld zoals aandelen. Alleen als dit het geval is, kun je betalingen soepel laten verlopen en je bedrijf draaiende houden. Partners en leveranciers houden er namelijk niet van om lang op hun geld te moeten wachten. Stel daarom een liquiditeitsbegroting op. Aan de hand daarvan kun je zien of het verstandig is om maatregelen te treffen die je liquiditeit vergroten. 

Kosten en opbrengsten vs. uitgaven en inkomsten

De eerste stap naar de liquiditeitsbegroting is het begrijpen van een belangrijk verschil. Kosten zijn, in accounting term, niet hetzelfde als uitgaven en opbrengsten niet hetzelfde als inkomsten, ook al worden ze in de volksmond vaak als synoniemen gebruikt. Kosten en opbrengsten zijn simpel gezegd de geldbedragen die in de winst- en verliesrekening worden gebruikt om het bedrijfsresultaat te berekenen. Uitgaven en inkomsten zijn de geldstromen die een bedrijf werkelijk in- en uitgaan. Kosten en uitgaven hoeven dus niet gelijk aan elkaar te zijn. De liquiditeitsbegroting word opgesteld met uitgaven en inkomsten, de daadwerkelijke geldstromen dus. 

Periode bepalen

De liquiditeitsbegroting bekijkt het bedrijf over een van tevoren vastgestelde periode. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de inkomsten en uitgaven over de komende maand of over het komende hele jaar. Bepaal dus voor het opstellen van de begroting welke periode voor jou van belang is. Hoe meer kleine begrotingen je maakt, van maanden in plaats van een jaar bijvoorbeeld, hoe beter je beeld is van de financiële situatie van je bedrijf. 

Hoe ziet de liquiditeitsbegroting eruit?

Er zijn meerdere manieren om deze begroting op te stellen, maar een veelgebruikte vorm maakt gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven. Zo worden cash (lees geld) uit normale bedrijfsactiviteiten, cash uit investeringen en cash uit financiering van elkaar onderscheiden. De eerste soort geldstroom is het gevolg van dagelijkse bedrijfsactiviteiten zoals inkopen en ontvangen omzet uit verkoop. De tweede soort komt voort uit de investeringen die een bedrijf heeft gedaan zoals de investeringen in bedrijfshuisvesting of apparatuur. De verkoop hiervan kan bijvoorbeeld geld opbrengen. De laatste vorm komt voort uit financieringsactiviteiten. Dit zijn o.a. de geldstromen van en naar schuldeisers (denk aan leningen) en het aandelenkapitaal. Door alle verwachte geldstromen bij elkaar op te tellen kun je zien hoe je cashpositie naar verwachting zal veranderen.  

Kennis is controle

Vergelijk na het opstellen van de liquiditeitsbegroting de netto toename in cash met je huidige cashpositie. Zo kun je zien hoe liquide je naar verwachting zal zijn in de toekomst en of het dus verstandig is om nog maatregelen te treffen. Probeer als ondernemer regelmatig een liquiditeitsbegroting op te stellen. Hoe vaker je het doet, des te groter je kennis is over je bedrijf en des te eerder je actie kunt ondernemen als de situatie uit de hand lijkt te lopen. Vergelijk tenslote ook regelmatig de begrote cijfers over een bepaalde periode met de werkelijke netto toename in cash in die periode om eventueel verwachtingen voor in de toekomst bij te kunnen schaven. Zo kun je zien of verwachtingen realistisch waren en maak je vervolgens nog preciezere schattingen.

Tips

Als je een liquiditeitsbegroting maakt, zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

 • Betaaltermijnen van klanten kunnen lang zijn. Ondernemers moeten gemiddeld 38 dagen op hun facturen wachten.
 • Onthoud dat je geen inkomsten hebt tijdens vakanties, omdat er in deze periode geen werk wordt verzet. Neem dit mee in je planning.
 • Als ondernemer zit je vast aan periodieke betalingen. Zo moet je belastingen, lonen en huur steeds weer kunnen betalen. Vergeet deze kostenposten niet.
 • In de liquiditeitsbegroting vermeld je bedragen inclusief btw.

Corona Kredieten

MKB Nederland heeft een oproep gedaan om met een liquiditeitspakket te komen voor ondernemers, in verband met de ontwikkelingen van het Corona virus. Ondernemersorganisaties roepen MKB financiers op om coulant om te gaan met voorwaarden wanneer ondernemers de komende maanden in de problemen komen. Daarnaast roept de NVB op om voor banken de MKB normen te verruimen. Echter, tot nu toe zijn er nog geen concrete maatregelen aangekondigd.

ECB komt donderdag met maatregelen – mogelijk goedkope leningen voor MKB

De Europese Centrale Bank staat ook onder druk om met maatregelen te komen. Donderdag vond er een belangrijk overleg plaats en volgens het FD is de verwachting dat er hoe dan ook maatregelen aangekondigd gaan worden. Vorige week werd door de ECB hier al een persbericht over verstuurd. Een maatregel die veel genoemd wordt is het verstrekken van goedkope leningen aan banken (LTRO-leningen) om hiermee goedkoper leningen te kunnen verstrekken aan het MKB. Eerdere LTRO-leningen hebben echter niet in alle gevallen geleid tot een versoepeling van de leenvoorwaarden aan het mkb, dus het is maar de vraag hoe effectief dit is. Daarbij is het beleid puur gericht op banken. Non-bancaire aanbieders kunnen niet van deze leenvoorwaarden gebruik van maken. Terwijl juist deze groep financiers op dit moment direct in kunnen springen om op korte termijn liquiditeit te creëren voor het MKB. Het zou waardevol zijn als de ECB hier ook oplossingen voor aandraagt, bijvoorbeeld door het instellen van garantieregelingen en/of co-financiering via de aanbieders.

Oplossingen van huidige non-bancaire MKB financiers

In plaats van af te wachten op de regelingen van de Nederlandse en Europese overheid, kunnen ondernemers in urgente liquiditeitsproblemen nu ook al gebruik maken van de brede lijst van nieuwe mkb financiers die bijvoorbeeld korte termijn krediet aanbieden of via factoring direct hun geld ontvangen. Deze financiers kunnen vaak ook al binnen enkele dagen de financiering verstrekken.

Factoring: veel gestelde vragen

Denkt u er aan om factoring te gebruiken binnen uw bedrijf ? Vraagt u zichzelf af hoe het hele proces werkt? We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen over factoring als het gaat om het verkopen van facturen.

Wat is factoring?

Factoring is de verkoop van facturen of vorderingen aan een factoringbedrijf tegen een kleine korting.

Hoe helpt factoring mijn bedrijf?

Uw bedrijf krijgt direct toegang tot contant geld in plaats van 20, 30 of zelfs 60+ dagen te wachten op de betaling van uw klant . U heeft de vrijheid om facturen te betalen, de lonen te voldoen, voorraden aan te vullen, apparatuur aan te schaffen, overhead te beheren, uitbreiding van fondsen te financieren en de winst te verhogen.

Hoe werkt de debiteuren financiering?

De eerste stap is het opzetten van een account met een factor met behulp van de factoring aanvraagformulier. Zodra de rekening is opgezet, stuurt u de nieuwe factuur naar de factor, die vervolgens een voorschot geeft voor het overeengekomen percentage. Het saldo of de reserve wordt aan u vrijgegeven zodra het factoringbedrijf de betaling op de factuur van uw klant incasseert. De factoringkosten worden in mindering gebracht op het reservesaldo.

Hoeveel kost factoring?

De kosten voor factoring zijn afhankelijk van de branche, de sterkte van uw debiteur. Gemiddeld zal een factoring tarief tussen de 2-5% liggen.

Hoe lang duurt het?

Het opzetten van een account kan 5-10 dagen duren. Zodra het account is opgezet, wordt een voorschot meestal binnen 24 uur na het indienen van de factuur betaald.

Welke facturen komen in aanmerking voor financiering?

Facturatie is beschikbaar op commerciële facturen waarbij uw klant een zakelijke entiteit is (in plaats van een individuele consument). Het product, de goederen of de diensten moeten volledig zijn of worden geleverd en geaccepteerd door de klant. Het factoringbedrijf zal de kredietwaardigheid van uw klant controleren, wat u ook helpt te voorkomen dat u de voorwaarden van potentieel risicovolle facturen verlengt.

Kan ik gewoon een aantal van mijn facturen verkopen?

Ja! Veel factoring bedrijven bieden u de mogelijkheid om te kiezen welke facturen te factoriseren. Natuurlijk moeten ze kredietwaardig zijn, maar de factor zal u helpen om te beslissen welke facturen in uw belang zijn om te verkopen.

Hoe lang moet ik met de factor werken?

Dit hangt echt af van uw behoeften. Factoring wordt soms als tactisch ingezet, maar kan ook heel goed een strategische instrument binnen de financiële huishouding van uw bedrijf worden gebruikt. Er zijn bedrijven die ervoor kiezen om factoring te gebruiken voor om de liquiditeit eenmalig op te poetsen. Er zijn ook veel bedrijven die factoring structureel gebruiken gedurende de gehele levensloop van een bedrijf. Factoring is flexibel en er zijn opties om aan uw behoefte aan werkkapitaal te voldoen. Hoewel een termijncontract met een factoringmaatschappij u veel voordeel kan opleveren is deze keuze wellicht niet handig als u slechts sporadisch wilt gaan factoren.

Hoe is factoring anders dan een banklening?

Factoring is de aankoop van vorderingen en niet een lening. Dit stelt uw bedrijf in staat om toegang te krijgen tot werkkapitaal zonder dat er een schuldverplichting ontstaat. Een bank keurt leningen goed op basis van uw financiën, krediethistorie en activa, terwijl factoringmaatschappijen kijken naar de kredietwaardigheid van uw klanten die uw facturen betalen.

Factors kunnen “Ja” zeggen, zelfs als banken “Nee” zegt tegen een bedrijfsfinanciering. Dit kan allemaal worden besloten in dagen in plaats van de weken of maanden die de banken nodig hebben om een lening goed te keuren.

Wat als ik een slecht krediet heb of geen krediet?

U kunt nog steeds in aanmerking komen voor facturatie. De Factor kijkt vooral naar de kracht van uw klant (de debiteur op de factuur), niet naar u of uw bedrijf.

Wat als ik een banklening of belastingachterstand heb?

Vaak kan de factor samenwerken met de bank. Als er voldoende vorderingen zijn, kunt u misschien zelfs de lening of belastingverplichting afbetalen. Het is belangrijk om dit in de aanvraagprocedure te vermelden om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Wat gebeurt er als mijn klanten niet betalen?

Dat hangt af van de wijze waarop de voorwaarden in de factoringovereenkomst zijn vastgelegd. Als het non-recourse factoring is, dan bent u misschien niet verantwoordelijk. Als het recourse factoring is dan moet u de slechte factuur terugbetalen of vervangen.

Waar worden de betalingen naartoe gestuurd?

Uw klanten zullen de betaling op de facturen rechtstreeks aan het factoringbedrijf overmaken. Het restant van het reservesaldo wordt dan aan u doorgestuurd.

Hoe weet ik dat mijn klanten goed worden behandeld?

Uw klanten worden gewaardeerd en worden met de grootst mogelijke professionaliteit behandeld. Een factor heeft er belang bij dat uw onderneming slaagt en blijft groeien. Een factoringbedrijf is geen incassobureau en zal uw klanttevredenheid net als u behouden.

Wat moet ik mijn klant vertellen?

De kans is groot dat uw klant al bekend is met het proces. Zowel grote als kleine bedrijven maken gebruik van factoring. De meeste factorbedrijven helpen en begeleiden dit process met communicatie naar uw debiteuren.

Bouw & Industrie Vertraagd in Nederland

Recente rapporten van de kredietverzekeringsmaatschappij Atradius laten tekenen zien van een vertraging in de Nederlandse bouw- en productiesector. Uit het rapport over de industrie blijkt dat, ondanks de sterke groei en de hoge vraag in 2018 en H1 van 2019, de Nederlandse metaal- en staalsector de laatste tijd een aantal nadelen ondervindt.

Uitbreiden

Duizenden bouwvakkers in Nederland kwamen naar Den Haag om te protesteren tegen de milieuwetten van de overheid.

Samen met een verminderde vraag naar auto’s wordt een deel van de vertraging toegeschreven aan de druk van de EU op de bouw- en landbouwsector om de uitstoot van stikstof te verminderen, wat ertoe heeft geleid dat sommige bouw- en infrastructuurprojecten op de lange baan zijn geschoven.

De vertraging van de Nederlandse bouwsector is ook benadrukt in een tweede rapport van Atradius. Net als in de industrie was er in 2018 sprake van een gezonde groei in de bouwsector, die in 2019 stoom begon te verliezen, onder meer als gevolg van afspraken over vaste prijzen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt dat de toegenomen financiële druk voor zowel de Nederlandse bouw- als productiebedrijven toeneemt. De gemiddelde duur van de betaling voor productiebedrijven bleek 45 dagen te zijn. Het bleek echter nog lastiger te zijn voor de bouwsector, met een gemiddelde betalingstermijn van 60 tot 90 dagen, waardoor de druk op de bestaande winsten toeneemt en het kapitaal afneemt.

Afgelopen november kwamen duizenden Nederlandse bouwvakkers samen om te protesteren tegen de milieurestricties die volgens hen hun industrie verlammen. Een park in Den Haag is volgebouwd met vrachtwagens, graafmachines, kranen en bouwvakkers in oranje high-visibility jackets. De demonstratie verstoorde het verkeer in de stad urenlang, waardoor de politie de hoofdweg naar de stad moest blokkeren om te voorkomen dat er nog meer vrachtwagens zouden aankomen.

De protesten waren tegen de overheidslimieten voor de uitstoot van stikstof en de regels voor het vervoer van zand en aarde die vervuild zijn met kleine hoeveelheden chemicaliën die bekend staan als PFAS en die gebruikt worden in brandbestrijdingsschuim, non-stick-potten en -pannen, waterafstotende kleding en vele andere huishoudelijke artikelen.

Factoring

Alternatieve financiers blijken van onschatbare waarde te zijn voor veel bouw- en productiebedrijven die behoefte hebben aan verlichting van lange betalingstermijnen. Deze financiële steun wordt verleend via een financieringsmethode die “factoring” wordt genoemd, waarbij de onbetaalde factuur tegen een vergoeding aan het factoringbedrijf wordt verkocht. Het factoringbedrijf geeft het bedrijf dan het kapitaal dat het nodig heeft – vaak nog dezelfde dag – in plaats van 45 tot 90 dagen te moeten wachten op de betaling. Bedrijven die lang moeten wachten op betaling profiteren veel van factoring. Het is de meest eenvoudige, directe oplossing voor een factuur die niet wordt betaald. Als uw bouwonderneming ook liquiditeitsdruk ervaart, is factoring wellicht een oplossing. Vraag hier direct meerdere offertes aan. U kunt op deze manier aanzienlijk besparen.

Welk type financiering is het beste voor uw bedrijf?

Naarmate bedrijven groeien, hebben ze vaak extra financiering nodig voor uitbreiding, het op tijd doen van salarisbetalingen, marketing of om andere kosten te dekken. Soms zijn bedrijven financieel sterk genoeg om een ​​banklening te verkrijgen om het krediet niveau te vergroten. Vaak zijn echter minder traditionele financieringsmethoden nodig. Voor bepaalde bedrijven zijn traditionele bankleningen gewoon niet logisch. Vooral bedrijfseigenaren die op zoek zijn naar piekfinanciering of ondernemers die niet meer schulden aan hun balans willen toevoegen. Banken bieden weinig vaak onvoldoende om aan de extra financieringsbehoeften te voldoen en ze kunnen mogelijk zelfs meer kwaad doen dan dat ze helpen. Laten we eens kijken wat het beste is voor uw bedrijf – factoring versus bankleningen.

Factoring vs. Banklening

Factoring is een financieringsoplossing die bedrijven helpt hun cashflow te stabiliseren door de liquide middelen gekoppeld aan onbetaalde vorderingen te ontgrendelen. Dit proces, ook wel debiteurenfinanciering genoemd, omvat het behandelen van facturen als onderpand, die worden verkocht aan factoringbedrijven. Uw bedrijf ontvangt vervolgens het contante geld bij elke verkochte factuur. De hoeveelheid beschikbaar kapitaal groeit mee met uw bedrijf. Zolang u facturen in rekening brengt, is financiering beschikbaar!

Werken met een factoringbedrijf is een solide optie voor veel ondernemers, maar de kredietmarkt blijft krap. Als u het geluk hebt om te worden goedgekeurd, is het geleende bedrag mogelijk niet voldoende om aan uw financiële vereisten te voldoen. Bovendien moet u de schuld terugbetalen. Factoringbedrijven bieden financiering voor bedrijven van elke omvang en in verschillende stadia. Van startups tot gevestigde bedrijven, factuur financieringen zijn een slimme oplossing om cashflow crises te bestrijden zonder extra schulden aan te gaan.

Wat is het verschil tussen factoring en een banklening?

Factoring

 • Geen schuld om terug te betalen
 • Onbeperkt financieringspotentieel
 • Snelle goedkeuring binnen 3-5 dagen
 • Goedkeuring op basis van de kredietwaardigheid van uw klanten
 • Startups komen in aanmerking voor factoring

Bankleningen

 • Hoofdsom en rente terugbetaald in de tijd
 • Financieringspotentieel wordt begrensd door banken
 • Goedkeuring kan lang duren
 • Goedkeuring op basis van de operationele en kredietgeschiedenis van uw bedrijf
 • Zeer moeilijk voor startups om bankfinanciering te verkrijgen

Banken verwijzen vaak naar factoringbedrijven

Bedrijven hebben vaak extra financiering nodig, maar kunnen niet voldoen aan de strenge lening vereisten om in aanmerking te komen voor een nieuwe banklening. In dit geval worden ze vaak doorverwezen naar een factoringbedrijf of een factoring vergelijker door banken die willen dat hun klanten de financiële hulp krijgen die ze niet kunnen bieden. Banken weten dat een factor hun klanten goed van dienst zullen zijn door een snel factoring aanvraag- en goedkeuringsproces te bieden.

Is het factoring acceptatie proces sneller dan bij een banklening?

Het is geen geheim dat banken streng zijn als het gaat om de goedkeuring van leningen. Ze kunnen niet alleen heel lang duren, maar beslissingen over leningen zijn gebaseerd op een combinatie van de bedrijfsgeschiedenis van een bedrijf in voorgaande jaren en de kredietscores van de ondernemer. Het goedkeuringsproces van de lening kan weken of mogelijk langer duren. Factoring goedkeuring beslissingen kunnen worden genomen in binnen enkele dagen.

Factoring zorgt voor snelle financiering wanneer u het het meest nodig hebt

Factoring zorgt ervoor dat u binnen 24 uur het benodigde werkkapitaal ontvangt. Factorbedrijven kopen uw in aanmerking komende facturen met korting en bevoorschot een groot deel van het totale factuurbedrag binnen een werkdag na verificatie.Het resterende deel wordt ingehouden door de factor tot uw klant de factuur betaalt. De factor zal vervolgens het resterende saldo op uw rekening storten minus een kleine vergoeding voor het gebruik van de service.

Als u geweigerd bent voor een banklening, word dan lid van de club!

Het is niet ongebruikelijk dat banken financiering voor kleine ondernemers weigeren, vooral als het een nieuw bedrijf is. Factormaatschappijen baseren goedkeuring op het krediet van uw klanten, aangezien uw klanten verantwoordelijk zijn voor de betaling van de factuur. Factuur financiering is een geweldige oplossing voor slecht krediet, geen krediet of bedrijven die factoring overwegen. Factoring kan zelfs de financiële stabiliteit bieden die u nodig hebt om uw credit score te verbeteren.

Factoring biedt meer flexibiliteit dan bankleningen

Factoring is een eenvoudige en schuldenvrije zakelijke financieringsoptie.

Conventionele bankleningen zijn behoorlijk droog. Ze lenen u een hoeveelheid geld, die u naar verwachting over een specifieke periode terugbetaalt naast een over het algemeen hoge hoeveelheid rente. Om meer contant geld te krijgen, moet u meer totale schuld aan uw boeken toevoegen. Met factoring loopt u geen schulden meer op, u verkoopt een waardevol bezit. Bovendien kunt u kiezen welke facturen u meetelt en hoe vaak.

 • Kredietbescherming (tegen (dreigend) faillissement van klanten)
 • Geen schuld toegevoegd aan balans (off-balance financing)
 • Debiteurenbeheer
 • Kredietanalyse
 • Dezelfde dag financiering
 • Onbeperkt financiering potentieel

Aantal bedrijven in Nederland meer dan 2 miljoen

Nederland telt sinds begin dit jaar net iets meer dan 2 miljoen ondernemingen. Nooit eerder waren er zoveel bedrijven, meldt de Kamer van Koophandel op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal bedrijven nam vorig jaar met bijna 100.000 toe. Dat komt neer op een groei van 5 procent. Volgens de Kamer van Koophandel liep vooral het aantal zzp’ers flink op. Er zijn inmiddels ruim 1 miljoen fulltime zelfstandigen in Nederland. In het handelsregister staan daarnaast bijna 282.000 parttime zzp’ers. Dat zijn mensen die voor minder dan 15 uur per week zelfstandig ondernemen.

Snelgroeiende sectoren waren vorig jaar de bouw en de gezondheidssector. Daar groeide het aantal bedrijven met respectievelijk 8 en 7 procent. Wanneer wordt gekeken naar provincies, dan springen Flevoland en Zuid-Holland eruit. Daar was sprake van toenames met 7 procent. Limburg kende de minste groei, met een plus van 3 procent.

De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland is nog steeds 46 jaar. Maar het aantal jonge starters zit wel al een tijdje flink in de lift. In zes jaar is het aantal beginnende ondernemers van 18 jaar en jonger ruim verdrievoudigd. Vorig jaar ging het om 6572 jongeren. Ze richtten vaak een eigen webwinkel op. Daarnaast zijn creatieve activiteiten populair bij jongeren, zoals het maken van reclame, fotografie, film en podiumkunsten.

Het aandeel mannelijke ondernemers ten opzichte van het aandeel vrouwelijke ondernemers is vorig jaar niet gewijzigd ten opzichte van 2018: circa 64 procent van de ondernemers is man en 36 procent is vrouw. De Kamer van Koophandel constateert dat het percentage niet in Nederland geboren ondernemers wel is toegenomen. Dit zijn er inmiddels 16 procent, van 15 procent een jaar eerder. Zij zijn voornamelijk actief in de horeca, logistiek en bouwsector.

Is factoring een vorm van outsourcing?

Het simpele antwoord daarop is: ja (tot op zekere hoogte). Factoring is een vorm van outsourcing. Factoring producten zijn echter meer dan alleen het outsourcing-element.

Factoring levert een aantal belangrijke diensten.

Kredietcontrole
Dit is ondersteuning van het credit controller team van een factoringmaatschappij (of factor) om het proces van het innen van betalingen van uw klanten te ondersteunen of volledig te beheren. De mate waarin dit een volledig uitgebreide uitbestede service is, hangt af van de factoringmaatschappij die u selecteert, en dus van de modus operandi die zij aannemen. In sommige gevallen kunnen ze “vertrouwelijke factoring” aanbieden waarbij alles in naam van uw bedrijf wordt uitgevoerd en uw eigen branding wordt gebruikt. Dit kan worden beschouwd als een “white label krediet controle proces”.

Bij sommige aanbieders, met name de (bank) onafhankelijke factoringmaatschappijen, bieden ze u een volledig uitgebreide service waarbij u de kredietcontrollers niet in eigen beheer hoeft te houden of zelf het proces hoeft af te handelen. Dit kan worden beschouwd als een volledig uitbestede service – en in sommige gevallen, omdat gespecialiseerd personeel wordt gebruikt, kan het helpen uw schuldenlast te verbeteren (de tijd die klanten nemen om uw facturen te betalen), waardoor uw cashflow wordt verbeterd. Aan de andere kant bieden sommige een minder uitgebreide aanpak die al dan niet aan uw behoeften voldoet. Het kan zijn dat ze alleen voor uw grootste klanten het debiteurenbeheer voeren op uw verkoopadministratie, of dat ze voor sommige klanten afhankelijk zijn van geautomatiseerde debiteurenbeheer. Voor deze aanpak moet u mogelijk nog een deel van het werk in eigen beheer uitvoeren – een gedeeltelijk uitbestede service.

Financiering tegen onbetaalde facturen
De factor zal u normaal gesproken voorzien van een zogenaamde “vooruitbetaling” op uw onbetaalde verkoopfacturen. Dit kan 80% zijn (en in sommige gevallen meer) aan u betaald wanneer u de factuur verhoogt, zodat u niet hoeft te wachten tot uw klant betaalt om toegang te krijgen tot het geld dat in die factuur is vastgelegd. Als u een heel groot boek met openstaande facturen hebt, kunt u mogelijk een vrij grote geldinjectie genereren door deze facturen te factoren en vooruitbetalingen te ontvangen. Hoewel dit onderdeel is van een normale faciliteit, zou dit aspect niet echt worden beschouwd als een vorm van outsourcing.

Bescherming tegen slechte schulden
Het andere gemeenschappelijke facet van deze faciliteiten is het bieden van “bescherming tegen oninbare vorderingen”. Dit is bij sommige factoringmaatschappijen een optionele extra, hoewel u in sommige gevallen misschien moet hebben als uw situatie dit rechtvaardigt. Nogmaals, het is niet echt outsourcing, maar er zijn andere optionele extra’s die onder die beschrijving vallen.

Is factoring een vorm van outsourcing?
Dus het antwoord op de vraag “is factoring een vorm van outsourcing?”, Het dat ja, het heeft zeker elementen die zijn uitbesteed. Er zijn echter andere aspecten die alleen nuttige diensten zijn, zoals financiering en bescherming tegen oninbaarheid.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen dat u geen factoring-faciliteit hoeft af te sluiten om toegang te krijgen tot uitbestede diensten zoals kredietcontrole en debiteurenbeheer. Beide kunnen onafhankelijk van elkaar worden verstrekt, zonder dat u uw facturen hoeft te financieren.