Factoring

View All

Verbeteren van het werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om haar dagelijkse operatie te bekostigen. Boekhoudkundig is het werkkapitaal het verschil tussen de kortlopende bezittingen en de kortlopende schulden. Het …