Factoring neemt een vlucht in Europa

factoring en commercial finance spelen cruciale rol bij werkkapitaalfinanciering voor MKB-bedrijven

Uit de definitieve analyse van de gegevens die door de EU-federatie voor de Factoring– en commerciële financieringsindustrie (EUF) zijn verzameld, blijkt dat de volumes factoring en commerciële financiering in de EU in 2018 over het algemeen met 7,9% groeiden tot 1,73 miljard euro, waarvan 80% binnenlandse activiteiten en 20 % internationaal.

Factoring omzet van 2013-2018

Dit groeitempo overtreft duidelijk opnieuw de toename van het bbp in Europa en toont duidelijk de cruciale rol aan die factoring en commerciële financiering speelt bij de ontwikkeling van de reële economie, waarbij vooral MKB-bedrijven het broodnodige werkkapitaal krijgen. Dit succesverhaal gaat over echte groei, echte werkgelegenheid en aantoonbaar zakelijk succes.

Meer dan € 240 miljard aan financiering ondersteunt ongeveer 220.000 Europese bedrijven.Aangezien factoring en commerciële financiering nu ongeveer 11% van het bbp van de EU vertegenwoordigen, is dit een krachtige en belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de EU.

ISO-15189.com

Please follow and like us:

Geef een antwoord