9 methoden om werkkapitaal te financieren

Geld zoeken om je dagelijkse bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. 1 op de 5 ondernemers loopt er tegenaan (19% volgens de Financieringsmonitor van het CBS). Naast geld voor uitbreiding, overbrugging, herfinanciering en innovatie. Maar hoe los je je werkkapitaalbehoefte op?

Wat is werkkapitaal eigenlijk?

Werkkapitaal is het geld dat je nodig hebt om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen en om dagelijks mee te werken. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhanden werk voorfinancieren en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf zitten. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines, valt dit niet onder werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Bank

De meest bekende vorm van werkkapitaal is een rekening-courantkrediet van een bank. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte. Banken zijn met meer dan 130 miljard aan financiering in Nederland nog de meest gebruikte financieringsvorm.

Financiering uit eigen bedrijf

Je hoeft je natuurkijk niet meteen te wenden tot een bank of andere vormen van externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping. Ook dichtbij huis, maar extern is familie en vrienden als investeerders vragen.

Externe financiering

Verschillende financieringsvormen zijn geschikt om werkkapitaal te financieren. Vergeet daarbij de gouden balans regel niet. Financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering. En de looptijd van de financiering moet aansluiten bij de, relatief korte periode, dat je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen zoals machines en ander inventaris en vastgoed. Die gebruik je veel langer en financier je met een langere looptijd.

Bank

Een bekende vorm voor werkkapitaal is een rekening-courantkrediet van een bank. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte. Banken zijn met meer dan 130 miljard aan financiering in Nederland nog de meest gebruikte financieringsvorm.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Het gaat om zakelijke vorderingen, dus niet om facturen aan consumenten. In Nederland is al voor meer dan 3 miljard gefinancierd via factoring en groeit het aantal aanbieders. Na bankfinanciering en leasing staat factoring op nummer 3 in omvang.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt. Er zijn mogelijkheden om inkopen te financieren.

Inkoopfinanciering

Inkoopfinanciering ook wel trade finance genoemd is een veel gebruikte methode van (internationale) handelsbedrijven. U financiert hiermee uw inkooporder. Wanneer u een internationale leverancier heeft waar u bijvoorbeeld een inkoop direct moet betalen, kan trade finance een oplossing zijn. De inkoop financier betaald uw inkoopfactuur tegen een percentage van de factuurwaarde (het tarief is vaak afhankelijk van de duur van de financiering). Vaak worden inkoopfinanciering en factoring aan elkaar gekoppeld, waarmee de onderneming een ruime liquiditeitspositie kan verkrijgen.

Voorraadfinanciering

Het financieren van de voorraad kan verlichting in de liquiditeitsdruk brengen die veel ondernemers ervaren wanneer ze grote voorraden aanhouden. Voor een handelsfirma kan het bijvoorbeeld soms even duren voordat de inkoopkosten worden terugverdiend. Wanneer er een lange tijd dient te worden overbrugt tussen voorraad en uiteindelijke verkoop kan een voorraadfinanciering ideaal zijn. Zeker bij sterk groeiende onderneming kan het financieren van de voorraden problemen opleveren wanneer korte termijn verplichtingen dienen te worden voldaan. De voorraad is een vorm van werkkapitaal. Er zijn diverse financiers die zich specialiseren in voorraad financiering, zowel banken als alternatieve financiers.

Omdat de voorraad zo’n veel voorkomende vorm van kredietbehoefte is, zijn er gelukkig verschillende geldschieters die zich specialiseren in een voorschot op de voorraadfinanciering. Ook zijn er financiers die zich richten op inkoopfinanciering (hier ligt het accent voornamelijk op

Pinvoorschot

Dit is een optie voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel, horeca en op festivals. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro.

Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze fintech-financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf ongeveer 2000 euro tot 1 miljoen euro. Een deel van deze kredieten noemt men ook wel flitskrediet, omdat je het geld erg snel op je rekening krijgt.

Crowdfunding

Bij crowdfunding vraag je investeerders via een platform te investeren. Dat kan alleen voor werkkapitaal of in combinatie met andere investeringen. Collin Crowd Fund is een voorbeeld van een platform welke crowdfunding aanbiedt. Crowd Funding heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dat betekend dat er vele projecten beschikbaar zijn voor investeerders om uit te kiezen, waardoor lang niet altijd het streefbedrag wordt gehaald. Wanneer u een dergelijk platform wilt gebruiken voor het genereren bedenk dan goed dat het lang geen zekerheid is dat een project kan worden gefinancierd en het ook behoorlijk tijdsintensief is om je project goed neer te zetten (te verkopen) op het platform. Er zijn bedrijven die je hiermee kunnen helpen.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *