Cashflow vormt probleem voor MKB Nederland

Ruim één op de drie mkb-bedrijven heeft cashflow uitdagingen. Meer dan 40% van het Nederlandse MKB ondervindt moeite met het op tijd innen van facturen bij klanten. Dit is een van de conclusies uit recent onderzoek.

Uit dit onderzoek, welke jaarlijks wordt uitgevoerd, blijkt dat cashflow ook de komende maanden de grootste uitdaging blijft voor Nederlandse MKB’ers. Van de zakelijke respondenten aan het onderzoek, uitgevoerd door kredietverzekeraar Euler Hermes, te zwolle geeft 32% aan dat vooral debiteurenbeheer een grote uitdaging vormt.

Afname zakelijke leningen

Volgens Euler Hermes heeft het Nederlandse mkb de grootste bancaire financieringskloof in Europa. Hoewel zakelijke bankleningen nog steeds de belangrijkste externe bron van financiering zijn, ontvangt het Nederlandse mkb minder bankleningen dan het mkb in andere landen van de eurozone. De Nederlandse markt kent daarentegen ook bijzonder veel zakelijke financieringsalternatieven waar zakelijke ondernemers gebruik van maken. Er zijn ifinancieel dus voldoende alternatieven.

Toekomstvertrouwen

De belangrijkste bevindingen uit de Global Business Monitor 2019:

  • Het MKB ondernemersvertrouwen in lokale markten is afgenomen. In 2017 was dit nog 54%, dit jaar komt dit uit op 48%.
  • Van all Europese landen die onderzocht zijn, ziet het Nederlandse MKB de toekomst met het meeste vertrouwen tegemoet. Zo’n 56% verwacht omzetstijging over de komende 12 maanden.
  • Tweederde van het Nederlandse MKB vindt dat het goed gaat met de lokale economie, waar zo’n 86% zich richt op de binnenlandse handel.
  • Bijna de helft van de onderzochte MKB’ers (46%) maakt zich zorgen over de wereldeconomie, die vooral bedreigd wordt door de politieke situatie in de Verenigde Staten en de Brexit.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *