Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Grote bedrijven moeten facturen van mkb’ers straks binnen 30 dagen gaan betalen. Staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer (Economische Zaken) gaat de wet aanscherpen.

Dat doet Keijzer omdat er geen voortgang zit in de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers betalen. Uit recente cijfers blijkt dat gemiddelde al jarenlang boven de 40 dagen zit. Verbetering is er niet, ook niet nadat de wettelijke termijn in 2017 op 60 dagen werd gesteld. De staatssecretaris gaat daarom steviger ingrijpen.

„Een goed draaiende economie geeft minder aanleiding tot lange betaaltermijnen dan een moeizaam draaiende economie”, zegt Keijzer. „Daarom vind ik het zorgelijk dat de betaaltermijnen ook in recente jaren niet de gewenste ontwikkeling laten zien. Het geeft verder te denken dat betalingen van grote bedrijven in de richting van het mkb een minder gunstige ontwikkeling laten zien dan de algemene, licht dalende tendens.”

Keijzer gaat ’kort na de jaarwisseling’ het nieuwe beleid naar de Kamer sturen. Of daar bijvoorbeeld ook een boete of berisping bij komt voor bedrijven, geeft de staatssecretaris nog niet prijs. Ze wil eerst de evaluatie voor de wet betalingstermijnen grote bedrijven afwachten.

Hoe is de wettelijke betalingstermijn nu geregeld?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

De maximale betalingstermijn die wettelijk is toegestaan, is afhankelijk van de soort klant (debiteur) waarmee u zaken hebt gedaan. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere regels dan voor kleine bedrijven (MKB/ ZZP). Voor de overheid gelden ook andere regels voor betalingstermijnen. Voor particulieren (consumenten) gelden geen wettelijke betaaltermijnen.

In de onderstaande tabel worden de verschillende wettelijke betalingstermijnen vermeld:

Wettelijke betalingstermijn in dagenBedrijfOverheid Grote
onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen30 3030
Maximale betalingstermijn60 3060
Maximale betalingstermijn bij
wettelijke uitzondering
60+60
X

Per 1 juli 2018 worden kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-bedrijven, nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. Vanaf deze datum verloopt namelijk het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (ook wel de ‘wet betalingstermijnen’ of ‘wet late betalingen’ genoemd).

Indien een onderneming graag eerder over zijn gelden wilt beschikken, dan biedt factoring een mogelijke manier om vorderingen direct ‘contant’ te maken.


Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *