Checklist voor Factoring: waar moet ik op letten?

 1. Wat is de gemiddelde betaaltermijn van je klanten? Factoring kan al interessant zijn vanaf een gemiddelde betalingstermijn van 10 dagen. Bij sommige factormaatschappijen kun je ervoor kiezen alleen de facturen met een langere betaaltermijn te factoren.
   
 2. Wat is de betaaltermijn van de factormaatschappij? Gemiddeld is die tegenwoordig één tot twee werkdagen. Omdat veel ondernemers aan het einde van de week factureren is de uitbetaling maandag of dinsdag zichtbaar op de rekening. Sommige factoringmaatschappijen vragen aan de debiteur een bevestiging van de ontvangen factuur, en keren daarna pas uit. Hierdoor kan de uitbetaling vertraging oplopen, immers deze is afhankelijk van de reactiesnelheid van jouw klant.
   
 3. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om te communiceren met de opdrachtgever over de betaling van de factuur? Afhankelijk van de gekozen factormaatschappij laat deze de verantwoordelijkheid van debiteurenbeheer bij de ondernemer liggen, óf nemen ze deze taak (volledig) van je over. Zorg ervoor dat je goede afspraken maakt met jouw factoringmaatschappij over het te voeren debiteurenbeheer beleid. Correcte communicatie tussen de factormaatschappij en jouw klant is belangrijk om dit soepel te laten verlopen. Ook is het belangrijk dat de factormaatschappij jou goed op de hoogte houdt van hun communicatie met jouw klant.
   
 4. Hoe is de incasso geregeld? Vooral als de betalingstermijn oploopt en er geen verzekering is afgesloten, klopt de factormaatschappij toch weer bij jou aan. Je bent dan verplicht de hele factuur alsnog aan hen terug te betalen. Is er een kredietverzekering afgesloten, dan loop je dat risico niet.
   
 5. Is jouw factuur verzekerd door de factormaatschappij? Vraag daar uitdrukkelijk naar. Sommige factormaatschappijen rekenen een opvallend lage fee per factuur of een laag percentage. Dat kan alleen als alle risico bij jou blijft liggen. Inclusief verzekering is over het algemeen wat duurder, maar dan besteed je dus de incasso uit én je loopt geen risico meer.
   
 6. Kosten. Factoring is, zoals in dit artikel al vermeld, duurder dan de meeste vormen van financiering. Dus let goed op dat de kosten in verhouding zijn met de voordelen van factoring.
   
 7. Heb je keuze welke debiteuren je wilt overdragen? Sommige factoringmaatschappijen eisen vanwege efficiency dat ze al jouw facturen mogen financieren. Als je met bepaalde debiteuren al goede afspraken hebt over de betaling, kan dat nadelig uitpakken. Waarom zou je betalen voor facturen die al snel betaald worden?
   
 8. Kijk of de factormaatschappij een minimum bedrag per factuur, per maand of per jaar hanteert. Dat kan namelijk je flexibiliteit beperken. Als je veel lage facturen stuurt van bijvoorbeeld 100 euro, is factoring over het algemeen geen werkbare oplossing. Tenzij je over kunt gaan op verzamel nota’s.
   
 9. Incassokosten. Gelukkig komt het tegenwoordig steeds minder voor dat opdrachtgevers helemaal niet betalen. Maar als een factuur ook de uiterste betaaltermijn verloopt, is de inschakeling van een incassobureau niet denkbeeldig. Wie is daar verantwoordelijk voor en wie draagt de kosten?
   
 10. Hoeveel flexibiliteit als ondernemer ben je verplicht op te geven? Zit je vast aan een bepaalde termijn (bv 2 jaar) van samenwerking, of mag je op elk moment uitstappen? Zorg dat je goed inzichtelijk hebt hoeveel omzet jij denkt te gaan factoren per jaar. Flexibiliteit komt met een prijs, en het kan best zo zijn dat je voordeliger uit bent wanneer je een verplichting aangaat voor een langere termijn of een vooraf bepaalde omzet.

Denk je er over om te gaan factoren? Een goed startpunt is dan om meerdere offertes aan te vragen bij verschillende factoringmaatschappijen. Je kunt dit eenvoudig doen door bijvoorbeeld een aanvraag te doen bij een factoring vergelijkingssite. Ze bieden je een goed overzicht en werken samen met verschillende factor huizen in Nederland.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *