Corona Kredieten

MKB Nederland heeft een oproep gedaan om met een liquiditeitspakket te komen voor ondernemers, in verband met de ontwikkelingen van het Corona virus. Ondernemersorganisaties roepen MKB financiers op om coulant om te gaan met voorwaarden wanneer ondernemers de komende maanden in de problemen komen. Daarnaast roept de NVB op om voor banken de MKB normen te verruimen. Echter, tot nu toe zijn er nog geen concrete maatregelen aangekondigd.

ECB komt donderdag met maatregelen – mogelijk goedkope leningen voor MKB

De Europese Centrale Bank staat ook onder druk om met maatregelen te komen. Donderdag vond er een belangrijk overleg plaats en volgens het FD is de verwachting dat er hoe dan ook maatregelen aangekondigd gaan worden. Vorige week werd door de ECB hier al een persbericht over verstuurd. Een maatregel die veel genoemd wordt is het verstrekken van goedkope leningen aan banken (LTRO-leningen) om hiermee goedkoper leningen te kunnen verstrekken aan het MKB. Eerdere LTRO-leningen hebben echter niet in alle gevallen geleid tot een versoepeling van de leenvoorwaarden aan het mkb, dus het is maar de vraag hoe effectief dit is. Daarbij is het beleid puur gericht op banken. Non-bancaire aanbieders kunnen niet van deze leenvoorwaarden gebruik van maken. Terwijl juist deze groep financiers op dit moment direct in kunnen springen om op korte termijn liquiditeit te creëren voor het MKB. Het zou waardevol zijn als de ECB hier ook oplossingen voor aandraagt, bijvoorbeeld door het instellen van garantieregelingen en/of co-financiering via de aanbieders.

Oplossingen van huidige non-bancaire MKB financiers

In plaats van af te wachten op de regelingen van de Nederlandse en Europese overheid, kunnen ondernemers in urgente liquiditeitsproblemen nu ook al gebruik maken van de brede lijst van nieuwe mkb financiers die bijvoorbeeld korte termijn krediet aanbieden of via factoring direct hun geld ontvangen. Deze financiers kunnen vaak ook al binnen enkele dagen de financiering verstrekken.

Please follow and like us:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *