Wat je moet weten over Factoring post Corona

Factoring bestaat al eeuwenlang en is een van de oudste manieren om zakelijke transacties te financieren. Hoewel middeleeuwse zakenmensen gebruik maakten van factoring, hebben online factoringmaatschappijen het vandaag de dag toegankelijker gemaakt. Voor bedrijven welke op zoek zijn liquide middelen kan factoring daar zijn om aan deze behoefte te voldoen. Toch zijn er zijn een aantal dingen die u moet weten over factoring in de post Corona periode .

Wat is moderne factoring?

Factoring is niet echt een lening, maar is beter te omschrijven als het verkopen van uw debiteuren met korting. Een factor koopt uw vorderingen met korting en betaalt u nu een overeengekomen percentage van uw openstaande facturen. Het saldo betaalt de factor zodra hij of zij deze van uw klanten incasseert. Het verschil tussen het factuurbedrag en het met u overeengekomen factor percentage is hoe het factoringbedrijf zijn inkomsten maakt.

Toegankelijkheid is het grootste verschil tussen een moderne factor en hoe een factor honderden jaren geleden werkte. U kunt eenvoudig online een relatie met een factor aangaan. Veel zaken zijn online af te handelen, waardoor het veel handiger is dan een paar jaar geleden.

Hoe werkt Factoring?

Wat u moet weten over factoring is dat de meeste factors gericht zijn op specifieke industrieën. Factoring is bijvoorbeeld een zeer populaire manier waarop transportondernemingen worden gefinancierd. Omdat factors actief zijn in specifieke branches, begrijpen ze de standaard betaalpraktijken in die branches. In u zoektocht naar een geschikte factor is het van belang dat deze bekend is met uw branche. Dat maakt het op de lange termijn makkelijker voor uw bedrijf. Een goed startpunt in uw zoektocht naar de juiste factoring partner is een vergelijker.

Nadat u een relatie met een potentiële factor hebt geïnitieerd, zullen ze de betalingsgeschiedenis van uw klant willen onderzoeken. Dit doen ze om een beter inzicht te krijgen in hun kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van uw klanten is bij factoring een zwaarwegend criterium. Het is zelfs belangrijker dan de kredietwaardigheid van uw eigen bedrijf. Immers, de factor zal in de meeste gevallen bij hen, en niet bij u, de factuur innen. Indien de bevindingen na onderzoek positief zijn, bepalen ze het tarief op basis waarvan ze uw openstaande facturen zullen aankopen.

Factor Tarieven

Er is geen standaard factorregeling, maar u mag verwachten dat ze u iets tussen 80% tot 95% van de waarde van uw facturen zullen aanbieden. Hoeveel ze bereid zijn te betalen hangt grotendeels af van de kredietwaardigheid van uw klanten.

Naast de korting die ze bieden, zal er waarschijnlijk een vergoeding van ergens tussen de 1% en 4% van het totale factuurbedrag zijn voor elke dag dat de facturen na 30 dagen niet door uw klanten worden betaald. De factor zal meestal een overeengekomen percentage van de factuurbedragen binnen één of twee werkdagen betalen. Zodra zij de facturen incasseren, betalen zij het saldo zoals afgesproken. Hoe beter de krediethistorie van uw klanten, hoe beter de factorregeling is welke u kunt onderhandelen.

Wat u moet weten over factoring is dat de kosten die u uiteindelijk zult overeenkomen gebaseerd zijn op de kredietwaardigheid van uw klanten en de omvang van de facturen. U mag verwachten dat hoe groter de facturen zijn, hoe meer het factoringbedrijf bereid zal zijn om in uw voordeel te onderhandelen.

Wat is het verschil tussen Recourse en Non-Recourse Factoring?

In Recourse Factoring koopt de factor facturen van uw debiteuren met dien verstande dat u de factor betaalt voor alle facturen die zij niet kunnen innen.
Bij Non-Recourse Factoring neemt de factor alle aansprakelijkheid voor oninbare facturen op zich. Met andere woorden, als een factuur onbetaald blijft, bent u niet aansprakelijk voor het betalen van de factormaatschappij. Vanwege het extra risico voor de factor zijn de kosten meestal hoger en zullen zij doorgaans minder betalen voor uw facturen met Non-Recourse Factoring.
Factoring is geen alles of niets voorstel. U kunt sommige van uw vorderingen verkopen en andere niet. U zou ook kunnen verwachten dat er enkele facturen zullen zijn die de factor kan afwijzen. Dit maakt allemaal deel uit van de onderhandelingen.

Is factoring zinvol voor mijn onderneming?

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf kan het zinvol zijn om te factoren, maar het past lang niet bij ieder bedrijf. Als u bijvoorbeeld een restaurant hebt met voornamelijk een walk-in clientèle, past het misschien niet bij een factor. Aan de andere kant, als u catering verzorgd voor een groot aantal kantoren in uw omgeving en ze op rekening laat betalen zou factoring een passende oplossing kunnen zijn.

Factoring wordt vaak gebruikt in de productie vanwege de lange doorlooptijden die gepaard gaan met het produceren van goederen die vervolgens via meerdere kanalen worden gedistribueerd voordat ze bij de consument terechtkomen. Denk aan een fabrikant van kleding die verkoopt aan een aantal grote retail ketens. Factoring stelt kledingfabrikanten in staat om deze grote orders financieren.

Waar dien ik rekening mee te houden voor mijn bedrijf?

In onze huidige post COVID-19 wereld zal factoring een van de weinige opties zijn die beschikbaar is om toegang te krijgen tot kapitaal en het kan zeker een goede optie zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar snelle toegang tot liquide middelen zonder dat ze zich in de schulden hoeven te steken, aandelen op te geven of zekerheden stellen voor kapitaalgoederen. Als u factoring overweegt, wilt u er zeker van zijn dat uw marges genoeg ruimte laten om de korting van de factor te accepteren en toch winst te maken.

Factoring geeft u ook toegang tot direct werkkapitaal, zodat uw bedrijf meer goederen kan produceren zonder onderbrekingen in uw productieproces, terwijl u uw klanten toch mogelijkheden biedt om op rekeningen te betalen. Hoewel factoring doorgaan geen klein zakelijk krediet is, kan het u in staat stellen om snel toegang te krijgen tot kapitaal, wat het voornaamste voordeel is.

Wat is het nadeel van Factoring?

Factoring kan duur zijn in vergelijking met een traditionele zakelijke kredietlijn of een termijnlening. Daarentegen is het wel zo dat factoring vaak meer omvat dan een financiering. Immers uw debiteurenbeheer wordt overgenomen door een professioneel credit management team. Ook kredietrisico’s zijn afgedekt. Iets wat in post corona tijden zeker geen overbodige luxe is. Desondanks is een goede kosten-baten afweging noodzakelijk. U wilt er zeker van zijn dat u begrijpt wat het kost en dat u dat compenseert in de prijs van uw goederen of diensten aan uw klanten. Als u doorgaans met zeer dunne marges werkt, kan factoring behoorlijk uw winstgevendheid drukken.

Hoewel veel industrieën bekend zijn met hoe factoring werkt en klanten gewend zijn om hun facturen aan een factoringbedrijf te betalen, hebben sommige ondernemers van oudsher afstand genomen van factoring omdat ze niet willen dat de factor direct bij hun klanten wordt geïnd. Wellicht is het dan eens interessant om te kijken naar oplossingen waarbij

Zorg ervoor dat u alle kosten in verband met factoring begrijpt voordat u een overeenkomst ondertekent. Omdat er geen gestandaardiseerde factoring regeling bestaat, dient u te zorgen ervoor dat u deze dingen begrijpt die u moet weten over factoring om ervoor te zorgen dat het geen negatieve invloed heeft op uw bottom line.

Please follow and like us:

Geef een antwoord