Bedrijven betalen steeds later factuur

Bedrijven doen er steeds langer over voordat ze hun facturen betalen en dat komt zeer waarschijnlijk door de coronacrisis. Dat meldt bedrijfs informatiespecialist Graydon op basis van een analyse van betaaldata.

In mei en juni steeg het gemiddeld aantal dagen waarin een factuur wordt betaald naar ruim 41 dagen. In april was dat nog ruim 38 dagen. “We krijgen signalen dat ondernemers de afgelopen maanden beduidend langer op hun geld hebben moeten wachten waardoor hun cashflow onder druk komt te staan. Bovendien missen ze door de huidige situatie ook een deel van hun gebruikelijke omzet”, zegt John Swaab, analist bij Graydon.

Swaab waarschuwt ervoor dat veel bedrijven gebruik maken van noodregelingen van de overheid. Als de ondernemingen straks weer op eigen kracht verder moeten neemt het aantal faillissementen toe, en dat leidt ertoe dat de cashflow van bedrijven nog verder onder druk komt te staan.

Vergelijkbare resultaten komen volgens BNR uit een enquête van ondernemersvereniging ONL. Daarin gaf 70 procent van de deelnemende ondernemers aan dat afnemers te laat betalen. Een vijfde zei dat het betaalgedrag is verslechterd sinds de coronacrisis.

De impact van de coronacrisis is ook te zien in het betalingsgedrag van sommige sectoren. Zo betaalt de horeca, voorheen de snelst betalende sector, facturen nu gemiddeld 5,2 dagen later dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Verslechtering betaalgedrag zet bedrijfsleven onder druk

Hoewel het sentiment ten opzichte van de economie vrij negatief lijkt, blijkt uit onderzoek van Intrum dat Nederlandse bedrijven zich relatief weinig zorgen maken over de toekomst. Slechts veertien procent denkt hard geraakt te worden door de recessie. In vergelijking tot andere Europese landen is dat zeer laag. Kleinere ondernemingen hebben in ons land het meest te lijden onder de crisis, als gevolg van uitgestelde betalingen. Dit blijk uit het European Payment Report 2020 dat is uitgevoerd door Intrum onder zo’n 500 bedrijven.

Bedrijven in Nederland zijn gematigd negatief over hun toekomst. Slechts veertien procent denkt dat de recessie hen hard zal raken. In andere Europese landen maakt het bedrijfsleven zich duidelijk meer zorgen over de toekomst. We zien met name het Spaanse bedrijfsleven dat de toekomst somber inziet. Maar liefst 54 procent van de ondervraagde Spaanse ondernemingen denkt dat de recessie hen behoorlijk zal raken. Gemiddeld bekijkt ongeveer 38 procent van de Europese bedrijven de toekomst met argusogen.

Zorgen over betalingstermijnen

In Nederland vinden bedrijven de financiële gezondheid van hun klanten zorgelijk. Nu al worden rekeningen later betaald dan voorheen, met als resultaat druk op de liquiditeit, zorgen over het voortbestaan van de onderneming en personeelsbeleid. Met de aankomende recessie zal dit alleen maar toenemen. Eén op de vier  (25 procent) Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden de komende twaalf maanden. Met name de industrie (42 procent) en energiesector (33 procent) voorzien uitdagingen als het gaat om tijdige betaling van afnemers. Opvallend is dat de horeca, toch een sector waar grote zorgen over de toekomst heersen, zich over betalingen weinig zorgen maakt (tien procent).


MKB lijdt meest onder achterstallige betalingen

Uitgestelde betalingstermijnen zijn vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan. Het is aan de orde van de dag: uit het onderzoek blijkt dat 33 procent van de ondernemingen een langere betalingstermijn heeft moeten accepteren dan comfortabel is. Cru detail: in veertien procent van de gevallen wordt deze langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. Reza Atighi, managing director van Intrum: “Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die het nu zwaar hebben. Het op tijd betalen van rekeningen is van groot belang voor de cashflow van die bedrijven. Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen. Zij leveren daarmee een grote bijdrage aan het voortbestaan van het MKB en daarmee onze economie.”

Oplossingen voor recessie
Nederlandse bedrijven zien vooral kostenbesparingen (36 procent) en geen nieuw personeel aannemen (26 procent) als middelen om de recessie te bestrijden. Een kwart van de bedrijven zegt minder mensen in dienst te nemen. Er is ook positief nieuws, 26 procent gaat juist investeren in sales om de crisis te lijf te gaan.

 

Transportonderneming en Cash Flow: Wat zijn de opties?

Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien, is de transportindustrie van vitaal belang voor de gezondheid van de Nederlandse economie. Zonder vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren, zou de internationale handel tot stilstand komen.

Unieke uitdagingen

Ondanks het belang van transportondernemingen, laat de manier waarop het systeem is gestructureerd hen vaak in een wankele financiële positie achter. Transportondernemingen dienen facturen in voor verleende diensten en wachten dan vaak 30-90 dagen op de betaling van de vorderingen op de rekeningen.

Voor een groter bedrijf met grote kasreserves zou het wachten op betaling geen probleem hoeven zijn. Maar voor kleine tot middelgrote bedrijven die met een krap budget werken, is het misschien geen optie. Uitgaven zoals salarisadministratie en brandstof blijven doorlopen terwijl de onderneming op de betalingen wacht, en de loonbetalingen van de chauffeurs uitstellen is geen optie. Voeg daarbij de stijgende brandstofkosten, vertragingen door verkeersopstoppingen, chauffeurstekorten en nieuwe regelgeving en het is een recept voor financiële problemen.

Daarom moeten transportondernemingen vaak een beroep doen op financiering van buitenaf. Hieronder volgen enkele opties die truckers moeten overwegen:

Asset-Based Financing

Deze optie, ook wel factoring genoemd, heeft betrekking op het proces waarbij bedrijven hun vorderingen aan een factoringbedrijf verkopen. De goedkeuring voor factoring is gebaseerd op de kredietwaardigheid van de klanten van het transportbedrijf. Op het moment van de verkoop krijgt de klant zo’n 90% van het geld van het factuurbedrag direct uitbetaald. De rest van het saldo komt na terugbetaling door de klant, verminderd met een procentuele provisie die varieert tussen de 1-5%. Deze optie is interessant voor bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om te wachten op de betaling. Om te kijken wat factoring voor uw transportonderneming zal kosten, kunt u op overzichtelijke en vrijblijvende wijze factoring vergelijken

Bankleningen

Hoewel een banklening moeilijk te verkrijgen zijn, is het vaak de goedkoopste vorm van financiering. Het krediet aanvraag proces omvat een beoordeling van de kredietwaardigheid en de financiële geschiedenis van het bedrijf. Helaas worden veel bedrijven afgewezen voor leningen, hoewel er uiteraard uitzonderingen op bestaan.

Na goedkeuring van de financier duurt het meestal 30 tot 60 dagen totdat de gelden de bankrekening van een transportonderneming bereiken. Deze vorm van financiering is het beste voor transportondernemingen met een grote en solide krediethistorie.

Lease-Back

Een transportonderneming kan ervoor kiezen om materiële vaste activa te verkopen (een trailer of truck combinatie) en deze tegelijkertijd tegen contante betaling terug te leasen. Het is een passende oplossing voor transportondernemingen met waardevolle materiële vaste activa die onderbenut zijn. De kosten veranderen in maandelijkse leasebetalingen plus de afschrijving en de belastingdruk van de apparatuur.

Keuzes

Elk truckersbedrijf is uniek en het is aan hen om financieringsoplossingen te vinden die voldoen aan hun individuele behoeften. Op de hoogte zijn van alle mogelijkheden is de eerste stap naar het vinden van een geschikte cashflow-oplossing.

Wat je moet weten over Factoring post Corona

Factoring bestaat al eeuwenlang en is een van de oudste manieren om zakelijke transacties te financieren. Hoewel middeleeuwse zakenmensen gebruik maakten van factoring, hebben online factoringmaatschappijen het vandaag de dag toegankelijker gemaakt. Voor bedrijven welke op zoek zijn liquide middelen kan factoring daar zijn om aan deze behoefte te voldoen. Toch zijn er zijn een aantal dingen die u moet weten over factoring in de post Corona periode .

Wat is moderne factoring?

Factoring is niet echt een lening, maar is beter te omschrijven als het verkopen van uw debiteuren met korting. Een factor koopt uw vorderingen met korting en betaalt u nu een overeengekomen percentage van uw openstaande facturen. Het saldo betaalt de factor zodra hij of zij deze van uw klanten incasseert. Het verschil tussen het factuurbedrag en het met u overeengekomen factor percentage is hoe het factoringbedrijf zijn inkomsten maakt.

Toegankelijkheid is het grootste verschil tussen een moderne factor en hoe een factor honderden jaren geleden werkte. U kunt eenvoudig online een relatie met een factor aangaan. Veel zaken zijn online af te handelen, waardoor het veel handiger is dan een paar jaar geleden.

Hoe werkt Factoring?

Wat u moet weten over factoring is dat de meeste factors gericht zijn op specifieke industrieën. Factoring is bijvoorbeeld een zeer populaire manier waarop transportondernemingen worden gefinancierd. Omdat factors actief zijn in specifieke branches, begrijpen ze de standaard betaalpraktijken in die branches. In u zoektocht naar een geschikte factor is het van belang dat deze bekend is met uw branche. Dat maakt het op de lange termijn makkelijker voor uw bedrijf. Een goed startpunt in uw zoektocht naar de juiste factoring partner is een vergelijker.

Nadat u een relatie met een potentiële factor hebt geïnitieerd, zullen ze de betalingsgeschiedenis van uw klant willen onderzoeken. Dit doen ze om een beter inzicht te krijgen in hun kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van uw klanten is bij factoring een zwaarwegend criterium. Het is zelfs belangrijker dan de kredietwaardigheid van uw eigen bedrijf. Immers, de factor zal in de meeste gevallen bij hen, en niet bij u, de factuur innen. Indien de bevindingen na onderzoek positief zijn, bepalen ze het tarief op basis waarvan ze uw openstaande facturen zullen aankopen.

Factor Tarieven

Er is geen standaard factorregeling, maar u mag verwachten dat ze u iets tussen 80% tot 95% van de waarde van uw facturen zullen aanbieden. Hoeveel ze bereid zijn te betalen hangt grotendeels af van de kredietwaardigheid van uw klanten.

Naast de korting die ze bieden, zal er waarschijnlijk een vergoeding van ergens tussen de 1% en 4% van het totale factuurbedrag zijn voor elke dag dat de facturen na 30 dagen niet door uw klanten worden betaald. De factor zal meestal een overeengekomen percentage van de factuurbedragen binnen één of twee werkdagen betalen. Zodra zij de facturen incasseren, betalen zij het saldo zoals afgesproken. Hoe beter de krediethistorie van uw klanten, hoe beter de factorregeling is welke u kunt onderhandelen.

Wat u moet weten over factoring is dat de kosten die u uiteindelijk zult overeenkomen gebaseerd zijn op de kredietwaardigheid van uw klanten en de omvang van de facturen. U mag verwachten dat hoe groter de facturen zijn, hoe meer het factoringbedrijf bereid zal zijn om in uw voordeel te onderhandelen.

Wat is het verschil tussen Recourse en Non-Recourse Factoring?

In Recourse Factoring koopt de factor facturen van uw debiteuren met dien verstande dat u de factor betaalt voor alle facturen die zij niet kunnen innen.
Bij Non-Recourse Factoring neemt de factor alle aansprakelijkheid voor oninbare facturen op zich. Met andere woorden, als een factuur onbetaald blijft, bent u niet aansprakelijk voor het betalen van de factormaatschappij. Vanwege het extra risico voor de factor zijn de kosten meestal hoger en zullen zij doorgaans minder betalen voor uw facturen met Non-Recourse Factoring.
Factoring is geen alles of niets voorstel. U kunt sommige van uw vorderingen verkopen en andere niet. U zou ook kunnen verwachten dat er enkele facturen zullen zijn die de factor kan afwijzen. Dit maakt allemaal deel uit van de onderhandelingen.

Is factoring zinvol voor mijn onderneming?

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf kan het zinvol zijn om te factoren, maar het past lang niet bij ieder bedrijf. Als u bijvoorbeeld een restaurant hebt met voornamelijk een walk-in clientèle, past het misschien niet bij een factor. Aan de andere kant, als u catering verzorgd voor een groot aantal kantoren in uw omgeving en ze op rekening laat betalen zou factoring een passende oplossing kunnen zijn.

Factoring wordt vaak gebruikt in de productie vanwege de lange doorlooptijden die gepaard gaan met het produceren van goederen die vervolgens via meerdere kanalen worden gedistribueerd voordat ze bij de consument terechtkomen. Denk aan een fabrikant van kleding die verkoopt aan een aantal grote retail ketens. Factoring stelt kledingfabrikanten in staat om deze grote orders financieren.

Waar dien ik rekening mee te houden voor mijn bedrijf?

In onze huidige post COVID-19 wereld zal factoring een van de weinige opties zijn die beschikbaar is om toegang te krijgen tot kapitaal en het kan zeker een goede optie zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar snelle toegang tot liquide middelen zonder dat ze zich in de schulden hoeven te steken, aandelen op te geven of zekerheden stellen voor kapitaalgoederen. Als u factoring overweegt, wilt u er zeker van zijn dat uw marges genoeg ruimte laten om de korting van de factor te accepteren en toch winst te maken.

Factoring geeft u ook toegang tot direct werkkapitaal, zodat uw bedrijf meer goederen kan produceren zonder onderbrekingen in uw productieproces, terwijl u uw klanten toch mogelijkheden biedt om op rekeningen te betalen. Hoewel factoring doorgaan geen klein zakelijk krediet is, kan het u in staat stellen om snel toegang te krijgen tot kapitaal, wat het voornaamste voordeel is.

Wat is het nadeel van Factoring?

Factoring kan duur zijn in vergelijking met een traditionele zakelijke kredietlijn of een termijnlening. Daarentegen is het wel zo dat factoring vaak meer omvat dan een financiering. Immers uw debiteurenbeheer wordt overgenomen door een professioneel credit management team. Ook kredietrisico’s zijn afgedekt. Iets wat in post corona tijden zeker geen overbodige luxe is. Desondanks is een goede kosten-baten afweging noodzakelijk. U wilt er zeker van zijn dat u begrijpt wat het kost en dat u dat compenseert in de prijs van uw goederen of diensten aan uw klanten. Als u doorgaans met zeer dunne marges werkt, kan factoring behoorlijk uw winstgevendheid drukken.

Hoewel veel industrieën bekend zijn met hoe factoring werkt en klanten gewend zijn om hun facturen aan een factoringbedrijf te betalen, hebben sommige ondernemers van oudsher afstand genomen van factoring omdat ze niet willen dat de factor direct bij hun klanten wordt geïnd. Wellicht is het dan eens interessant om te kijken naar oplossingen waarbij

Zorg ervoor dat u alle kosten in verband met factoring begrijpt voordat u een overeenkomst ondertekent. Omdat er geen gestandaardiseerde factoring regeling bestaat, dient u te zorgen ervoor dat u deze dingen begrijpt die u moet weten over factoring om ervoor te zorgen dat het geen negatieve invloed heeft op uw bottom line.

factoring-growth

Groei van het wereldwijde factoringvolume 2019

De groei van de factorindustrie zette in 2019 zijn opwaartse trend voort en de gerapporteerde cijfers wijzen op een stijging van meer dan 5% tot 2.917 miljard euro.

Wanneer we naar de afzonderlijke markten kijken, moeten we niet vergeten dat de fluctuatie van de lokale valuta ten opzichte van de euro een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld, vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Europa heeft zijn aandeel in het totaal (68%) verder vergroot en liet een groei zien van 8% tot een volume van meer dan 1.976 miljard euro.

Frankrijk blijft met een bedrag van net geen 350 miljard (+9,1%) op kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 329 miljard (+2,7%), Duitsland (naar schatting 275 miljard, +12,8%) en Italië met 263 miljard (+6,4%).

Deze vier landen vertegenwoordigen 62% van de Europese markt. Aan de andere kant vinden we Turkije nog steeds met een minteken: een daling van 18,7% tot 22 miljard euro, maar in lokale valuta is het gerapporteerde cijfer -10%.

Het volgende grootste continent is Azië-Pacific, waar de trend drastisch is gedaald (-1%) naar een cijfer dat net onder de 688 miljard euro ligt. Dezelfde trend vinden we terug als we kijken naar het cijfer voor Groot-China van iets meer dan 500 miljard euro (vasteland China -2%, Hongkong -10% met Taiwan’s grote steun +17%), dat meer dan 73% van het totale volume van het continent vertegenwoordigt. Singapore daalde ook tot iets minder dan 40 miljard (-10%), terwijl India met 12% groeide tot meer dan 5 miljard.

Zuid-Amerika, dat iets minder dan 5% van het wereldvolume vertegenwoordigt, laat een cijfer van 132 bn zien, wat neerkomt op een groei van 8,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. De drie best presterende landen zijn Argentinië (+35 % tot 4 miljard), Chili (+27 % tot 34 miljard) en Peru (+16 % tot 17 miljard), gevolgd door Mexico, eveneens met een positief teken (+3%). Brazilië, dat 35% van het volume van de regio vertegenwoordigt, laat nog steeds een licht negatief cijfer zien (-1,2%).

Noord-Amerika volgt met een negatieve trend (-3,7%) tot minder dan 87 miljard: Canada herstelde zich met +1% tot bijna 3 miljard. In de VS daalde het cijfer met betrekking tot de kleine groep van de grotere spelers die in eerdere onderzoeken altijd al werd gerapporteerd tot minder dan 84 miljard (-4,6%).

De inspanningen van Afrika beginnen een opwaartse trend te vertonen (+11%) tot bijna 25 miljard: Zuid-Afrika loopt voorop met een groei van +12% (21 miljard), waarbij Egypte (+14%) en Tunesië (+7%) sterke prestaties laten zien.

Het Midden-Oosten groeide ook met 12% tot bijna 10 miljard, vooral dankzij de Verenigde Arabische Emiraten, die een groei van 17% kenden, en de opleving van Israël (+2,6%).

pandverbod opgeheven

Mkb krijgt meer financieringsruimte door afschaffing van het verpandingsverbod

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil het verpandingsverbod afschaffen, zo schrijven verschillende media. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor ondernemers om kredieten te krijgen met uitstaande facturen als onderpand. Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren verheugd en zeggen dat het verpandingsverbod ‘geen moment te vroeg’ wordt afgeschaft.

Minister Dekker: ‘Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.’

Sommige ondernemers konden in Nederland geen krediet krijgen op bepaalde debiteuren door een ingesteld verpandingsverbod. Door verpandingsverboden af te schaffen kunnen ondernemers in diverse sectoren vaak extra financiering krijgen. Veel bedrijven hadden er last van dat zij – zeer – lang op factuurbetaling moesten wachten .Het voorstel komt niet geheel uit de lucht vallen. De minister had eerder al aangekondigd hiermee bezig te zijn.

Ondernemers positief

MKB-Nederland en VNO-NCW reageren zeer enthousiast en noemen de afschaffing ‘het resultaat van jaren lobbyen’. Met het schrappen van het verbod ontstaat naar schatting 1 miljard euro extra kredietruimte voor met name het mkb en die ruimte is juist in deze onzekere tijd meer dan welkom.

Een factoringmaatschappij heeft met regelmaat te maken met een verpandingsverboden. Een factoringmaatschappij koopt uitstaande facturen over van mkb-ondernemers, zodat deze het geld tegen een vergoeding snel op hun bankrekening hebben staan. Het afschaffen van verpandingsverboden maakt het makkelijker voor kleine bedrijven die afhankelijk zijn van bedrijven met lange betaaltermijnen.

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden naar de Koning en de Tweede Kamer.

Verbeteren van het werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om haar dagelijkse operatie te bekostigen. Boekhoudkundig is het werkkapitaal het verschil tussen de kortlopende bezittingen en de kortlopende schulden. Het is van groot belang dat ondernemers actief bezig zijn om het werkkapitaal van de onderneming te optimaliseren. Zo kunnen de beste financiële resultaten behaald worden.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die het best op werkkapitaal sturen een hogere winst (ebidta) halen. Bovendien zijn er meer liquiditeiten uit operationele activiteiten halen. Wat het optimale niveau van werkkapitaal is verschilt sterk per onderneming. Veel bedrijven zullen door seizoensgebonden invloeden pieken in het benodigde werkkapitaal hebben.

Indien er te veel werkkapitaal in de onderneming zit, blijft er te veel geld op de plank liggen. Dit kan vervolgens niet gebruikt worden voor groei, investeringen of het behalen van meer rendement. Indien weinig werkkapitaal in de onderneming aanwezig is kan dit zorgen dat de onderneming niet haar normale dienstverlening kan uitvoeren. Er wordt dan sub optimaal gepresteerd. Als het tekort nijpend is kan het zelfs zijn dat de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Er zijn twee kernonderdelen binnen het werkkapitaal: de debiteuren- en crediteurenpositie. Bij veel MKB-ondernemingen zijn er grote verbeteringen te realiseren op deze twee posten van de balans. Door het optimaliseren van deze twee posten komt het ware potentieel van een bedrijf naar boven.

Processevaluatie

Alle componenten die zowel de debiteuren- en crediteuren post beïnvloeden dienen onder de loep te worden genomen. Hoe ziet het orderproces eruit? Hoe wordt er gefactureerd? Wanneer en hoe wordt er betaald? Alles dient grondig worden geanalyseerd, geëvalueerd en eventueel worden herzien om deze zo efficiënt mogelijk te krijgen. Als resultaat van een evaluatie zal er soms moeten worden geïnvesteerd in software om efficiënter voorraden aan te houden. Soms dient het facturatieproces op de schop te gaan. Ook kan het zijn dat er financieringen dienen te worden aangevraagd en-of aangepast om de werkkapitaalpositie te verbeteren.

De administratieve operatie binnen het bedrijf dient geolied zijn. Er dient gestuurd te worden op bepaalde indicatoren die van invloed zijn op het werkkapitaal. Wanneer een organisatie weinig aandacht heeft gehad deze indicatoren kan een verandering een groot verschil maken in het werkkapitaal optimalisatie proces. Er zijn vaak direct aanzienlijke verbeteringen zichtbaar wanneer sturing op indicatoren zoals debiteuren- en crediteurentermijnen worden ingebed in de cultuur van een bedrijf.

Bedrijfscultuur

Succesverhalen op het gebied van cultuuromslag binnen een organisatie komen vaak tot stand door het stellen van heldere meetbare doelen. Daarnaast moeten er mensen binnen het bedrijf aangewezen worden die de verantwoordelijkheid krijgen om deze doelen te realiseren. Hierbij dient voortgang periodiek worden gemeten zodat er ruimte is voor eventuele bijsturing.

Werkkapitaal management treft niet alleen bij de verantwoordelijken van financiële afdeling. Deze dienen gedragen te worden door de hele organisatie. Zo is een account manager het directe aanspreekpunt van de klant. Eventuele verandering op het gebied van van de verkoopvoorwaarden dienen proactief met de klant te worden besproken, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie. Ook intern zal de account manager samenwerken dienen te werken met degene die belast is met het opstellen en of wijzigen van de algemene leveringsvoorwaarden. Deze processen hebben allen als doel de werkkapitaalpositie van het bedrijf te verbeteren.

Debiteuren

Debiteuren wil je het liefst zo snel mogelijk laten betalen. Je hebt immers al geld uitgeven voor het leveren van de dienst of product. Hanteer altijd een strak facturatie schema met duidelijke betalingstermijnen. Maak de betalingstermijn zo kort mogelijk, het liefst een week of twee. Doe vooraf een kredietcheck om een risico-inschatting te maken en pas je voorwaarden aan bij klanten met een hoger risico. Je kunt ook een kredietverzekering afsluiten op het debiteurenrisico te verkleinen.

Wij zien vaak dat ondernemers eens per maand of eens per twee weken alle facturen in een keer versturen. Wij adviseren om dit wekelijks op een vast moment te doen. Het versturen van een factuur direct na het leveren van de dienst of product is vaak inefficiënt. Wat overigens wel werkt is een geautomatiseerd proces waarbij de factuur automatisch wordt verstuurd direct nadat de dienst is afgerond.

Om de gelden die opgesloten zitten in de debiteuren sneller beschikbaar te maken zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Allereerst kun je kijken of je de dunning processen goed zijn ingericht. Hier zijn doorgaans nog vaak verbeterpunten in te halen. Anderzijds kan een vorm van debiteuren financiering aanzienlijke voordelen te behalen. Niet alleen worden de uitstaande facturen direct betaald door de factor ook wordt het debiteurenbeheer overgenomen door een professioneel team. Ze weten vaak de gemiddelde betalingstermijn van facturen (de DSO) aanzienlijk te verlagen. Het is belangrijk om een goede factor partner te vinden die goed aansluit bij uw organisatie. Een goed startpunt is het vergelijken van verschillende factormaatschappijen.

Crediteuren

Voor crediteuren geldt dat het financieel vaak het beste is om deze zo laat mogelijk te betalen. Hoe langer de betaling kan wachten, des te langer blijft dit geld binnen het bedrijf. Onderhandel bij het aangaan van een contract over de betalingsvoorwaarden. Indien de betalingstermijn 14 dagen is, zorg dan ook dat de factuur betaald is op dag 14. En niet op dag 10. Stel daarom de uiterste betaaldatum als betalingsdatum in het bankpakket.

Zorg er wel voor dat het inkoopproces goed is geautomatiseerd. Je dient te voorkomen als ondernemer dat je boetes krijgt voor te late betalingen. Dit kan erbij inschieten omdat orders en facturen bijvoorbeeld nog niet zijn verwerkt. Indien je te laat betaald kan jouw rating bij kredietinformatiebureaus verslechteren. Hetgeen kan leiden tot een lagere kredietwaardigheid van de onderneming. Leveranciers kunnen vervolgens eisen dat goederen vooruitbetaald worden in plaats van op rekening. Dit is dus uiteindelijk nog veel slechter voor het werkkapitaal!

Vraag een leverancier altijd welke korting er verkregen kan worden als de factuur snel wordt betaald. Bereken vervolgens wat meer oplevert voor uw bedrijf: snel betalen met korting of zo laat mogelijk betalen. Er bestaan ook financiers die zich hebben gespecialiseerd in het financieren van leverancierskrediet.

Het is echter van belang om je leveranciers te blijven monitoren op hun performance. Het is aan te raden om de betalingsvoorwaarden periodiek te heronderhandelen. Vooral bij een stijgende afname, of het inpassen van een nieuwe leverancier is er vaak ruimte te creëren.

Concluderend

Het werkkapitaal is een belangrijk onderdeel waarin voor een bedrijf geld te besparen valt. Door een kritische blik te werpen op de crediteuren-, debiteurenpositie kan de werkkapitaalpositie aanzienlijk verbeterd worden. Voor sommige bedrijven geldt de voorraad en voorraadtermijn ook als belangrijk onderdeel. Een omslag als dit gaat vaak gepaard met een cultuuromslag binnen een bedrijf. Iedereen binnen het bedrijf zal zich moeten inzetten om zich de nieuwe richtlijnen en handelswijzen aan te leren.

Een bijkomend voordeel van een optimale werkkapitaalpositie is dat de onderneming meer waard wordt. Een optimale werkkapitaalpositie vergemakkelijkt een mogelijke verkoop in de toekomst en er kunnen betere verkoopvoorwaarden bedongen worden. Daarnaast draagt werkkapitaaloptimalisatie ook bij aan het verlagen van de financieringsbehoefte als er een nieuwe bedrijfsfinanciering nodig is. Dit verhoogt de kans op het verkrijgen van deze financiering tegen betere voorwaarden substantieel. Een verbetering van de debiteurentermijn met slechts 3 dagen kan al een substantiële verlaging van de financieringsbehoefte opleveren. Over dit onderwerp heb ik al eerder een blog geschreven, die je hier kunt vinden.

Flinke toename faillissementen in April

Volgens de Kamer van Koophandel gingen er in April 36% meer bedrijven failliet dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarnaast zijn veel minder mensen een eigen bedrijf opgestart. Een precieze reden kon de KVK niet geven, maar een verband met de coronacrisis “ligt voor de hand”. Per saldo zijn er nog wel meer ondernemingen dan een jaar eerder.

De afgelopen maand is het aantal faillissementen in Nederland met ruim een derde gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, dat meldt de Kamer van Koophandel. Ook het aantal nieuw ingeschreven bedrijven daalde. April was de eerste volledige maand waarin in Nederland maatregelen tegen het nieuwe coronavirus van kracht waren.

Volgens de KvK gingen in april 343 bedrijven en zelfstandige ondernemers failliet, 36 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. De KvK waagt zich zelf niet aan een verklaring voor de toename van het aantal bankroeten. Volgens juriste Karen Harmsen, expert in insolventies, ligt het verband met het coronavirus evenwel voor de hand.

“Het gaat dan vermoedelijk vooral om een toename van het aantal faillissementen op eigen aangifte, omdat die verzoeken door de rechtbank snel worden behandeld.”

Sluiting zorgt voor financiële nood bij horeca

Veel minder mensen waagden de stap naar ondernemerschap. In April schreven 12.595 starters zich in bij het Handelsregister, wat een daling is van 34 procent op jaarbasis.

Ondernemers uit verschillende sectoren waarschuwden de voorbije weken al dat ze op omvallen stonden als gevolg van coronamaatregelen. Zo zorgt de verplichte sluiting van horeca bij veel café- en restauranthouders voor financiële nood, ondanks steunmaatregelen van de overheid. De brancheorganisatie voor theaters en concertpodia, waarschuwde deze week nog voor een kaalslag onder Nederlandse theater- en concertpodia.

Per saldo telt Nederland overigens meer ondernemingen dan een jaar eerder. Met ruim 2 miljoen ondernemingen waren er begin deze maand 4 procent meer bedrijven geregistreerd dan een jaar eerder.

Kredietverzekering

Veel bedrijven kijken juist op dit moment naar oplossingen om zich te beschermen tegen wanbetaling of negatieve gevolgen van faillissement van hun leverancier. Een kredietverzekering biedt bescherming tegen het risico dat een klant niet meer in staat is de door u geleverde goederen of diensten te betalen.

Download hier de 8 voordelen van een kredietverzekering

Factoring voor starters en kleine bedrijven

Het verkrijgen van de juiste soort financiering is van cruciaal belang voor het succes van een startende of kleine onderneming. Het maken van de juiste keuze is belangrijk omdat de toekomst van het bedrijf ervan afhangt. Helaas hebben kleine ondernemers vaak weinig tijd om al hun alternatieven goed te onderzoeken. Ze worden gedwongen om snel een beslissing te nemen.

Als u al besloten heeft om factoring nader te onderzoeken, dan zal dit artikel u helpen. Hoewel we regelmatig over factoring schrijven, willen we hier een meer uitgebreide bron creëren om ondernemers te helpen dit product beter te begrijpen.

Voordat we ons verdiepen in de details van factoring, is het belangrijk om u deze belangrijke vraag te beantwoorden.

Waarom heb je de financiering nodig?

De eerste vragen die u uzelf dient te stellen zijn: “Wat hoop ik met de financiering te bereiken” en “Wat is mijn doel? Het is verrassend hoeveel ondernemers financiering zoeken zonder goede antwoorden te hebben op deze vragen.

Als het op financiering aankomt, is er zelden een “one size fits all” oplossing. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is durfkapitaal niet het enige antwoord op uw financiële uitdagingen. Dat geldt ook voor bankleningen en voor elk ander afzonderlijk ander financieel product. Verschillende oplossingen kunnen worden gebruikt om verschillende problemen op te lossen. Elk product heeft sterke en zwakke punten.

Zeker, sommige producten zijn flexibeler, terwijl andere een beperktere focus hebben. Nogmaals, het draait allemaal om de belangrijkste vragen:

  • Welk probleem probeert u op te lossen?
  • Wat wilt u bereiken? En de allerbelangrijkste vraag….
  • Helpt dit product u om uit uw probleem te komen?

In het geval van factoring is de oplossing ontworpen om één enkel probleem op te lossen. Factoring is een effectieve oplossing, zolang je het maar gebruikt om het probleem op te lossen. Dit punt is belangrijk.

Het probleem: betalen uw klanten u in 30 tot 60 dagen?

De meeste zakelijke en overheidsopdrachten worden geaccepteerd onder betalingsvoorwaarden: vaak is op basis van net-30 tot net-60 dagen. Dit betekent dat uw startende of kleine onderneming tot acht weken moet wachten met het innen van de facturen.

Weinig starters of kleine bedrijven plannen voor deze betalingsachterstand wanneer ze starten. Dit kan later een groot probleem zijn.

Laten we eens kijken naar het probleem. Als klein bedrijf moet u waarschijnlijk uw leveranciers snel betalen. Uw werknemers krijgen waarschijnlijk wekelijks of om de twee weken betaald. Uw klanten betalen u echter in maximaal twee maanden. Als gevolg daarvan gebruikt u uw beperkte kasreserves om te betalen voor de lopende werkzaamheden, terwijl u zelf wacht op de betalingen van de klant.

Als u geen reserves hebt, vertraagt u waarschijnlijk de betalingen van leveranciers of stelt u betaling van de lonen uit. Tenzij u een kasreserve hebt, worden deze problemen erger naarmate uw startup groeit. Uiteindelijk krijgt u te maken met cashflow problemen. En als u ze niet goed beheert, kun u failliet gaan. Dit gebeurt vaker dan u denkt.

Het probleem kan gemakkelijk worden opgelost met een zakelijke kredietlijn. Maar er zit een addertje onder het gras. Het krijgen van een kredietlijn is bijna onmogelijk voor starters en kleine bedrijven. Voor starters hebben banken minimaal twee jaar positieve handelservaring nodig. Veel succes daarmee.

Hier komt factoring in beeld. Factoring stelt u in staat om dit probleem op te lossen zonder dat u de harde acceptatie van kredietverstrekkers nodig heeft. En het lost het probleem heel goed op.

Wat is factoring?

Factoring is een oplossing waarmee u uw facturen van traag betalende en kredietwaardige zakelijk klanten kunt financieren. Het addertje onder het gras zit in de structuur van de transactie. De meeste factoring bedrijven verstrekken geen lening of kredietlijn die uw bedrijf nodig heeft. In plaats daarvan kopen ze de factuur van u en geven u een onmiddellijke betaling.

De structuur verandert het risicoprofiel. Aangezien het factoringbedrijf uw vorderingen koopt, zijn ze het meest geïnteresseerd in drie dingen. Ze moeten ervoor zorgen dat uw:

Zakelijke klanten een goede kredietwaardigheid hebben
De dienst of product wat geleverd is, vrij is van disputen
De factuur niet bezwaard is met retentie rechten

Factoring verandert alles voor een startup. Zolang uw bedrijf niet het risico loopt bijna failliet te gaan en de oprichters geen juridische problemen hebben, is factoring een optie.

Hoe werkt factoring?

Laten we dit proces in twee delen verdelen – account setup en financiering. Het opzetten van een factoring account duurt ongeveer één week, maar kan soms ook al in een paar dagen. Dit proces doet u maar één keer, bij de aanvang van de overeenkomst.

Elk factoringbedrijf heeft een ander proces, maar meestal moet u zich aanmelden:

Een aanvraagformulier
Een lijst van klant(en) waarvan u de facturen wilt financieren
Een debiteurenoverzicht met ouderdomsanalyse
Een voorbeeld van een factuur
Zodra uw account is opgezet, bent u klaar om te beginnen met het financieren van facturen. Dit proces gaat meestal vrij vlot. De meeste facturen kunnen in één werkdag worden gefinancierd – zolang ze aan de criteria van de factor voldoen.

Vorderingen worden in twee termijnen gefinancierd. De eerste termijn – het voorschot – dekt 80% tot 98% van de factuurwaarde. Meestal wordt dit bedrag rechtstreeks op uw bankrekening gestort. De resterende 2% tot 20% wordt, na aftrek van de kosten, teruggestort zodra uw klant de factuur volledig heeft betaald.

Voor- en nadelen van factoring

Zoals elke financieringsoplossing is factoring niet perfect. De oplossing heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Laten we eerst de nadelen eens bekijken

1- Het is duurder dan een lening

Een oplossing voor de factoring van vorderingen kan duurder zijn dan een lening of een kredietlijn. Afhankelijk van het volume van uw gefinancierde facturen kunnen de kosten variëren van 1% tot 4% per 30 dagen. Door deze kosten kan factoring alleen werken voor bedrijven met goede winstmarges. Over het algemeen is 10% winstmarge goed, maar hoger is altijd beter.

2-Het is niet transparant voor uw klanten

In de meeste gevallen is deze oplossing niet onzichtbaar voor uw klanten. Klanten krijgen een bericht dat ze een betaling naar een derde partij (de factor) moeten sturen. Ze kunnen gebeld worden om de facturen te verifiëren. De meeste factoring bedrijven doen dit met uw hulp, zodat de impact ervan tot een minimum wordt beperkt.

3- Uw klanten dienen kredietwaardig te zijn

Het succes van de hele transactie hangt af van de kredietwaardigheid van uw klanten. Als ze geen goede kredietscores hebben, kunt u hun facturen niet in rekening brengen. Maar als ze een slecht krediet hebben, moet u misschien ook niet akkoord gaan met een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen.

Factoring heeft ook een aantal voordelen, vooral voor starters en kleine bedrijven.

1-Het verbetert uw cashflow onmiddellijk

Het belangrijkste voordeel van factoring is dat deze uw cashflow zeer snel kan verbeteren. Nadat een rekening is opgezet, kunnen facturen in één werkdag worden gefinancierd. U kunt dit proces zo vaak als u wilt hergebruiken, zolang uw klanten/facturen maar voldoen aan de richtlijnen van de factor.

2-Het kan snel worden opgezet

Zoals eerder vermeld, kunnen de meeste factorovereenkomsten in ongeveer een week worden opgezet en zijn ze klaar om te financieren. En als u al uw documenten klaar hebt, kan het nog sneller. Door deze snelle doorlooptijd kan factoring worden gebruikt om een cashflow-noodgeval op te lossen.

3-Het is zeer laagdrempelig

De acceptatievereisten voor een factoring zijn veel eenvoudiger dan die van andere oplossingen. De meeste bedrijven die zich aanmelden voor factoring kunnen het krijgen, zolang hun:

  • Klanten een goede kredietscore hebben
  • Er gefactureerd wordt na geleverde prestaties
  • De onderneming geen lopende juridische en of fiscale procedures heeft lopen

4-Factoring groeit mee met uw bedrijf

Factoring is ontworpen om flexibel te zijn en kan meegroeien met uw bedrijf. Het verhogen van de kredietlijn kan worden gedaan in een dag of twee – afhankelijk van uw factor. Deze flexibiliteit kan waardevol zijn als uw bedrijf een grote inkooporder krijgt.

5-Er is geen noodzaak om het eigen vermogen op te geven

Een factoringbedrijf eist geen aandelenparticipatie in uw bedrijf. Dit kan heel belangrijk zijn in de beginfase van uw bedrijf – wanneer het nog ver verwijderd is van het realiseren van de werkelijke waarde ervan.

6-Het helpt uw betere klanten te selecteren

Ten slotte controleert de factor de kredietwaardigheid van uw klanten en treedt ze op als een kredietafdeling. De factor kan u adviseren of een klant een goede track record heeft in het betalen van facturen, of dat deze geen betalingsvoorwaarden moeten krijgen.

Hoe vindt u een goed factoringbedrijf?
Er zijn veel factoring bedrijven actief in Nederland – wat zowel goed als slecht is. Het is goed omdat het u veel opties geeft. Het is echter slecht omdat het moeilijk kan zijn om onderscheid te maken tussen factoring bedrijven. Daarom moet je op voorhand goed onderzoek doen. Factoring Vergelijken kan u daar mee helpen.

Vergelijk voorstellen

Een makkelijke manier om factoring bedrijven te vinden is om te factoring te vergelijken. Op een vergelijking site kunt u snel een aantal voorstellen ontvangen en deze overzichtelijk naast elkaar leggen. Uw laatste stap is het vergelijken van de voorstellen. Bepaal welke de beste voorwaarden biedt – dit kan overigens afwijken van het voorstel met de laagste kosten.

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers bekend

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Leningen onder gunstige condities

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen hierboven is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is hier te vinden.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19 uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een  speciale online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

Andere mogelijkheden voor MKB’ers om hun financiële positie te verstevigen zonder een lening aan te gaan zijn bijvoorbeeld uitstaande vorderingen verkopen aan een factormaatschappij. Factoring voor MKB is een veel gebruikt middel en past tevens binnen de voorwaarden van een COL. Een van de voorwaarden die gesteld worden hiervoor is dat u geen kredietrelatie heeft met een bank. Bij American factoring is er in het geheel geen sprake van een krediet of schuld.