Wat je moet weten over Factoring post Corona

Factoring bestaat al eeuwenlang en is een van de oudste manieren om zakelijke transacties te financieren. Hoewel middeleeuwse zakenmensen gebruik maakten van factoring, hebben online factoringmaatschappijen het vandaag de dag toegankelijker gemaakt. Voor bedrijven welke op zoek zijn liquide middelen kan factoring daar zijn om aan deze behoefte te voldoen. Toch zijn er zijn een aantal dingen die u moet weten over factoring in de post Corona periode .

Wat is moderne factoring?

Factoring is niet echt een lening, maar is beter te omschrijven als het verkopen van uw debiteuren met korting. Een factor koopt uw vorderingen met korting en betaalt u nu een overeengekomen percentage van uw openstaande facturen. Het saldo betaalt de factor zodra hij of zij deze van uw klanten incasseert. Het verschil tussen het factuurbedrag en het met u overeengekomen factor percentage is hoe het factoringbedrijf zijn inkomsten maakt.

Toegankelijkheid is het grootste verschil tussen een moderne factor en hoe een factor honderden jaren geleden werkte. U kunt eenvoudig online een relatie met een factor aangaan. Veel zaken zijn online af te handelen, waardoor het veel handiger is dan een paar jaar geleden.

Hoe werkt Factoring?

Wat u moet weten over factoring is dat de meeste factors gericht zijn op specifieke industrieën. Factoring is bijvoorbeeld een zeer populaire manier waarop transportondernemingen worden gefinancierd. Omdat factors actief zijn in specifieke branches, begrijpen ze de standaard betaalpraktijken in die branches. In u zoektocht naar een geschikte factor is het van belang dat deze bekend is met uw branche. Dat maakt het op de lange termijn makkelijker voor uw bedrijf. Een goed startpunt in uw zoektocht naar de juiste factoring partner is een vergelijker.

Nadat u een relatie met een potentiële factor hebt geïnitieerd, zullen ze de betalingsgeschiedenis van uw klant willen onderzoeken. Dit doen ze om een beter inzicht te krijgen in hun kredietwaardigheid. De kredietwaardigheid van uw klanten is bij factoring een zwaarwegend criterium. Het is zelfs belangrijker dan de kredietwaardigheid van uw eigen bedrijf. Immers, de factor zal in de meeste gevallen bij hen, en niet bij u, de factuur innen. Indien de bevindingen na onderzoek positief zijn, bepalen ze het tarief op basis waarvan ze uw openstaande facturen zullen aankopen.

Factor Tarieven

Er is geen standaard factorregeling, maar u mag verwachten dat ze u iets tussen 80% tot 95% van de waarde van uw facturen zullen aanbieden. Hoeveel ze bereid zijn te betalen hangt grotendeels af van de kredietwaardigheid van uw klanten.

Naast de korting die ze bieden, zal er waarschijnlijk een vergoeding van ergens tussen de 1% en 4% van het totale factuurbedrag zijn voor elke dag dat de facturen na 30 dagen niet door uw klanten worden betaald. De factor zal meestal een overeengekomen percentage van de factuurbedragen binnen één of twee werkdagen betalen. Zodra zij de facturen incasseren, betalen zij het saldo zoals afgesproken. Hoe beter de krediethistorie van uw klanten, hoe beter de factorregeling is welke u kunt onderhandelen.

Wat u moet weten over factoring is dat de kosten die u uiteindelijk zult overeenkomen gebaseerd zijn op de kredietwaardigheid van uw klanten en de omvang van de facturen. U mag verwachten dat hoe groter de facturen zijn, hoe meer het factoringbedrijf bereid zal zijn om in uw voordeel te onderhandelen.

Wat is het verschil tussen Recourse en Non-Recourse Factoring?

In Recourse Factoring koopt de factor facturen van uw debiteuren met dien verstande dat u de factor betaalt voor alle facturen die zij niet kunnen innen.
Bij Non-Recourse Factoring neemt de factor alle aansprakelijkheid voor oninbare facturen op zich. Met andere woorden, als een factuur onbetaald blijft, bent u niet aansprakelijk voor het betalen van de factormaatschappij. Vanwege het extra risico voor de factor zijn de kosten meestal hoger en zullen zij doorgaans minder betalen voor uw facturen met Non-Recourse Factoring.
Factoring is geen alles of niets voorstel. U kunt sommige van uw vorderingen verkopen en andere niet. U zou ook kunnen verwachten dat er enkele facturen zullen zijn die de factor kan afwijzen. Dit maakt allemaal deel uit van de onderhandelingen.

Is factoring zinvol voor mijn onderneming?

Afhankelijk van de aard van uw bedrijf kan het zinvol zijn om te factoren, maar het past lang niet bij ieder bedrijf. Als u bijvoorbeeld een restaurant hebt met voornamelijk een walk-in clientèle, past het misschien niet bij een factor. Aan de andere kant, als u catering verzorgd voor een groot aantal kantoren in uw omgeving en ze op rekening laat betalen zou factoring een passende oplossing kunnen zijn.

Factoring wordt vaak gebruikt in de productie vanwege de lange doorlooptijden die gepaard gaan met het produceren van goederen die vervolgens via meerdere kanalen worden gedistribueerd voordat ze bij de consument terechtkomen. Denk aan een fabrikant van kleding die verkoopt aan een aantal grote retail ketens. Factoring stelt kledingfabrikanten in staat om deze grote orders financieren.

Waar dien ik rekening mee te houden voor mijn bedrijf?

In onze huidige post COVID-19 wereld zal factoring een van de weinige opties zijn die beschikbaar is om toegang te krijgen tot kapitaal en het kan zeker een goede optie zijn voor bedrijven die op zoek zijn naar snelle toegang tot liquide middelen zonder dat ze zich in de schulden hoeven te steken, aandelen op te geven of zekerheden stellen voor kapitaalgoederen. Als u factoring overweegt, wilt u er zeker van zijn dat uw marges genoeg ruimte laten om de korting van de factor te accepteren en toch winst te maken.

Factoring geeft u ook toegang tot direct werkkapitaal, zodat uw bedrijf meer goederen kan produceren zonder onderbrekingen in uw productieproces, terwijl u uw klanten toch mogelijkheden biedt om op rekeningen te betalen. Hoewel factoring doorgaan geen klein zakelijk krediet is, kan het u in staat stellen om snel toegang te krijgen tot kapitaal, wat het voornaamste voordeel is.

Wat is het nadeel van Factoring?

Factoring kan duur zijn in vergelijking met een traditionele zakelijke kredietlijn of een termijnlening. Daarentegen is het wel zo dat factoring vaak meer omvat dan een financiering. Immers uw debiteurenbeheer wordt overgenomen door een professioneel credit management team. Ook kredietrisico’s zijn afgedekt. Iets wat in post corona tijden zeker geen overbodige luxe is. Desondanks is een goede kosten-baten afweging noodzakelijk. U wilt er zeker van zijn dat u begrijpt wat het kost en dat u dat compenseert in de prijs van uw goederen of diensten aan uw klanten. Als u doorgaans met zeer dunne marges werkt, kan factoring behoorlijk uw winstgevendheid drukken.

Hoewel veel industrieën bekend zijn met hoe factoring werkt en klanten gewend zijn om hun facturen aan een factoringbedrijf te betalen, hebben sommige ondernemers van oudsher afstand genomen van factoring omdat ze niet willen dat de factor direct bij hun klanten wordt geïnd. Wellicht is het dan eens interessant om te kijken naar oplossingen waarbij

Zorg ervoor dat u alle kosten in verband met factoring begrijpt voordat u een overeenkomst ondertekent. Omdat er geen gestandaardiseerde factoring regeling bestaat, dient u te zorgen ervoor dat u deze dingen begrijpt die u moet weten over factoring om ervoor te zorgen dat het geen negatieve invloed heeft op uw bottom line.

factoring-growth

Groei van het wereldwijde factoringvolume 2019

De groei van de factorindustrie zette in 2019 zijn opwaartse trend voort en de gerapporteerde cijfers wijzen op een stijging van meer dan 5% tot 2.917 miljard euro.

Wanneer we naar de afzonderlijke markten kijken, moeten we niet vergeten dat de fluctuatie van de lokale valuta ten opzichte van de euro een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld, vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Europa heeft zijn aandeel in het totaal (68%) verder vergroot en liet een groei zien van 8% tot een volume van meer dan 1.976 miljard euro.

Frankrijk blijft met een bedrag van net geen 350 miljard (+9,1%) op kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 329 miljard (+2,7%), Duitsland (naar schatting 275 miljard, +12,8%) en Italië met 263 miljard (+6,4%).

Deze vier landen vertegenwoordigen 62% van de Europese markt. Aan de andere kant vinden we Turkije nog steeds met een minteken: een daling van 18,7% tot 22 miljard euro, maar in lokale valuta is het gerapporteerde cijfer -10%.

Het volgende grootste continent is Azië-Pacific, waar de trend drastisch is gedaald (-1%) naar een cijfer dat net onder de 688 miljard euro ligt. Dezelfde trend vinden we terug als we kijken naar het cijfer voor Groot-China van iets meer dan 500 miljard euro (vasteland China -2%, Hongkong -10% met Taiwan’s grote steun +17%), dat meer dan 73% van het totale volume van het continent vertegenwoordigt. Singapore daalde ook tot iets minder dan 40 miljard (-10%), terwijl India met 12% groeide tot meer dan 5 miljard.

Zuid-Amerika, dat iets minder dan 5% van het wereldvolume vertegenwoordigt, laat een cijfer van 132 bn zien, wat neerkomt op een groei van 8,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. De drie best presterende landen zijn Argentinië (+35 % tot 4 miljard), Chili (+27 % tot 34 miljard) en Peru (+16 % tot 17 miljard), gevolgd door Mexico, eveneens met een positief teken (+3%). Brazilië, dat 35% van het volume van de regio vertegenwoordigt, laat nog steeds een licht negatief cijfer zien (-1,2%).

Noord-Amerika volgt met een negatieve trend (-3,7%) tot minder dan 87 miljard: Canada herstelde zich met +1% tot bijna 3 miljard. In de VS daalde het cijfer met betrekking tot de kleine groep van de grotere spelers die in eerdere onderzoeken altijd al werd gerapporteerd tot minder dan 84 miljard (-4,6%).

De inspanningen van Afrika beginnen een opwaartse trend te vertonen (+11%) tot bijna 25 miljard: Zuid-Afrika loopt voorop met een groei van +12% (21 miljard), waarbij Egypte (+14%) en Tunesië (+7%) sterke prestaties laten zien.

Het Midden-Oosten groeide ook met 12% tot bijna 10 miljard, vooral dankzij de Verenigde Arabische Emiraten, die een groei van 17% kenden, en de opleving van Israël (+2,6%).

pandverbod opgeheven

Mkb krijgt meer financieringsruimte door afschaffing van het verpandingsverbod

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil het verpandingsverbod afschaffen, zo schrijven verschillende media. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor ondernemers om kredieten te krijgen met uitstaande facturen als onderpand. Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren verheugd en zeggen dat het verpandingsverbod ‘geen moment te vroeg’ wordt afgeschaft.

Minister Dekker: ‘Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.’

Sommige ondernemers konden in Nederland geen krediet krijgen op bepaalde debiteuren door een ingesteld verpandingsverbod. Door verpandingsverboden af te schaffen kunnen ondernemers in diverse sectoren vaak extra financiering krijgen. Veel bedrijven hadden er last van dat zij – zeer – lang op factuurbetaling moesten wachten .Het voorstel komt niet geheel uit de lucht vallen. De minister had eerder al aangekondigd hiermee bezig te zijn.

Ondernemers positief

MKB-Nederland en VNO-NCW reageren zeer enthousiast en noemen de afschaffing ‘het resultaat van jaren lobbyen’. Met het schrappen van het verbod ontstaat naar schatting 1 miljard euro extra kredietruimte voor met name het mkb en die ruimte is juist in deze onzekere tijd meer dan welkom.

Een factoringmaatschappij heeft met regelmaat te maken met een verpandingsverboden. Een factoringmaatschappij koopt uitstaande facturen over van mkb-ondernemers, zodat deze het geld tegen een vergoeding snel op hun bankrekening hebben staan. Het afschaffen van verpandingsverboden maakt het makkelijker voor kleine bedrijven die afhankelijk zijn van bedrijven met lange betaaltermijnen.

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden naar de Koning en de Tweede Kamer.

Factoring voor starters en kleine bedrijven

Het verkrijgen van de juiste soort financiering is van cruciaal belang voor het succes van een startende of kleine onderneming. Het maken van de juiste keuze is belangrijk omdat de toekomst van het bedrijf ervan afhangt. Helaas hebben kleine ondernemers vaak weinig tijd om al hun alternatieven goed te onderzoeken. Ze worden gedwongen om snel een beslissing te nemen.

Als u al besloten heeft om factoring nader te onderzoeken, dan zal dit artikel u helpen. Hoewel we regelmatig over factoring schrijven, willen we hier een meer uitgebreide bron creëren om ondernemers te helpen dit product beter te begrijpen.

Voordat we ons verdiepen in de details van factoring, is het belangrijk om u deze belangrijke vraag te beantwoorden.

Waarom heb je de financiering nodig?

De eerste vragen die u uzelf dient te stellen zijn: “Wat hoop ik met de financiering te bereiken” en “Wat is mijn doel? Het is verrassend hoeveel ondernemers financiering zoeken zonder goede antwoorden te hebben op deze vragen.

Als het op financiering aankomt, is er zelden een “one size fits all” oplossing. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is durfkapitaal niet het enige antwoord op uw financiële uitdagingen. Dat geldt ook voor bankleningen en voor elk ander afzonderlijk ander financieel product. Verschillende oplossingen kunnen worden gebruikt om verschillende problemen op te lossen. Elk product heeft sterke en zwakke punten.

Zeker, sommige producten zijn flexibeler, terwijl andere een beperktere focus hebben. Nogmaals, het draait allemaal om de belangrijkste vragen:

  • Welk probleem probeert u op te lossen?
  • Wat wilt u bereiken? En de allerbelangrijkste vraag….
  • Helpt dit product u om uit uw probleem te komen?

In het geval van factoring is de oplossing ontworpen om één enkel probleem op te lossen. Factoring is een effectieve oplossing, zolang je het maar gebruikt om het probleem op te lossen. Dit punt is belangrijk.

Het probleem: betalen uw klanten u in 30 tot 60 dagen?

De meeste zakelijke en overheidsopdrachten worden geaccepteerd onder betalingsvoorwaarden: vaak is op basis van net-30 tot net-60 dagen. Dit betekent dat uw startende of kleine onderneming tot acht weken moet wachten met het innen van de facturen.

Weinig starters of kleine bedrijven plannen voor deze betalingsachterstand wanneer ze starten. Dit kan later een groot probleem zijn.

Laten we eens kijken naar het probleem. Als klein bedrijf moet u waarschijnlijk uw leveranciers snel betalen. Uw werknemers krijgen waarschijnlijk wekelijks of om de twee weken betaald. Uw klanten betalen u echter in maximaal twee maanden. Als gevolg daarvan gebruikt u uw beperkte kasreserves om te betalen voor de lopende werkzaamheden, terwijl u zelf wacht op de betalingen van de klant.

Als u geen reserves hebt, vertraagt u waarschijnlijk de betalingen van leveranciers of stelt u betaling van de lonen uit. Tenzij u een kasreserve hebt, worden deze problemen erger naarmate uw startup groeit. Uiteindelijk krijgt u te maken met cashflow problemen. En als u ze niet goed beheert, kun u failliet gaan. Dit gebeurt vaker dan u denkt.

Het probleem kan gemakkelijk worden opgelost met een zakelijke kredietlijn. Maar er zit een addertje onder het gras. Het krijgen van een kredietlijn is bijna onmogelijk voor starters en kleine bedrijven. Voor starters hebben banken minimaal twee jaar positieve handelservaring nodig. Veel succes daarmee.

Hier komt factoring in beeld. Factoring stelt u in staat om dit probleem op te lossen zonder dat u de harde acceptatie van kredietverstrekkers nodig heeft. En het lost het probleem heel goed op.

Wat is factoring?

Factoring is een oplossing waarmee u uw facturen van traag betalende en kredietwaardige zakelijk klanten kunt financieren. Het addertje onder het gras zit in de structuur van de transactie. De meeste factoring bedrijven verstrekken geen lening of kredietlijn die uw bedrijf nodig heeft. In plaats daarvan kopen ze de factuur van u en geven u een onmiddellijke betaling.

De structuur verandert het risicoprofiel. Aangezien het factoringbedrijf uw vorderingen koopt, zijn ze het meest geïnteresseerd in drie dingen. Ze moeten ervoor zorgen dat uw:

Zakelijke klanten een goede kredietwaardigheid hebben
De dienst of product wat geleverd is, vrij is van disputen
De factuur niet bezwaard is met retentie rechten

Factoring verandert alles voor een startup. Zolang uw bedrijf niet het risico loopt bijna failliet te gaan en de oprichters geen juridische problemen hebben, is factoring een optie.

Hoe werkt factoring?

Laten we dit proces in twee delen verdelen – account setup en financiering. Het opzetten van een factoring account duurt ongeveer één week, maar kan soms ook al in een paar dagen. Dit proces doet u maar één keer, bij de aanvang van de overeenkomst.

Elk factoringbedrijf heeft een ander proces, maar meestal moet u zich aanmelden:

Een aanvraagformulier
Een lijst van klant(en) waarvan u de facturen wilt financieren
Een debiteurenoverzicht met ouderdomsanalyse
Een voorbeeld van een factuur
Zodra uw account is opgezet, bent u klaar om te beginnen met het financieren van facturen. Dit proces gaat meestal vrij vlot. De meeste facturen kunnen in één werkdag worden gefinancierd – zolang ze aan de criteria van de factor voldoen.

Vorderingen worden in twee termijnen gefinancierd. De eerste termijn – het voorschot – dekt 80% tot 98% van de factuurwaarde. Meestal wordt dit bedrag rechtstreeks op uw bankrekening gestort. De resterende 2% tot 20% wordt, na aftrek van de kosten, teruggestort zodra uw klant de factuur volledig heeft betaald.

Voor- en nadelen van factoring

Zoals elke financieringsoplossing is factoring niet perfect. De oplossing heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Laten we eerst de nadelen eens bekijken

1- Het is duurder dan een lening

Een oplossing voor de factoring van vorderingen kan duurder zijn dan een lening of een kredietlijn. Afhankelijk van het volume van uw gefinancierde facturen kunnen de kosten variëren van 1% tot 4% per 30 dagen. Door deze kosten kan factoring alleen werken voor bedrijven met goede winstmarges. Over het algemeen is 10% winstmarge goed, maar hoger is altijd beter.

2-Het is niet transparant voor uw klanten

In de meeste gevallen is deze oplossing niet onzichtbaar voor uw klanten. Klanten krijgen een bericht dat ze een betaling naar een derde partij (de factor) moeten sturen. Ze kunnen gebeld worden om de facturen te verifiëren. De meeste factoring bedrijven doen dit met uw hulp, zodat de impact ervan tot een minimum wordt beperkt.

3- Uw klanten dienen kredietwaardig te zijn

Het succes van de hele transactie hangt af van de kredietwaardigheid van uw klanten. Als ze geen goede kredietscores hebben, kunt u hun facturen niet in rekening brengen. Maar als ze een slecht krediet hebben, moet u misschien ook niet akkoord gaan met een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen.

Factoring heeft ook een aantal voordelen, vooral voor starters en kleine bedrijven.

1-Het verbetert uw cashflow onmiddellijk

Het belangrijkste voordeel van factoring is dat deze uw cashflow zeer snel kan verbeteren. Nadat een rekening is opgezet, kunnen facturen in één werkdag worden gefinancierd. U kunt dit proces zo vaak als u wilt hergebruiken, zolang uw klanten/facturen maar voldoen aan de richtlijnen van de factor.

2-Het kan snel worden opgezet

Zoals eerder vermeld, kunnen de meeste factorovereenkomsten in ongeveer een week worden opgezet en zijn ze klaar om te financieren. En als u al uw documenten klaar hebt, kan het nog sneller. Door deze snelle doorlooptijd kan factoring worden gebruikt om een cashflow-noodgeval op te lossen.

3-Het is zeer laagdrempelig

De acceptatievereisten voor een factoring zijn veel eenvoudiger dan die van andere oplossingen. De meeste bedrijven die zich aanmelden voor factoring kunnen het krijgen, zolang hun:

  • Klanten een goede kredietscore hebben
  • Er gefactureerd wordt na geleverde prestaties
  • De onderneming geen lopende juridische en of fiscale procedures heeft lopen

4-Factoring groeit mee met uw bedrijf

Factoring is ontworpen om flexibel te zijn en kan meegroeien met uw bedrijf. Het verhogen van de kredietlijn kan worden gedaan in een dag of twee – afhankelijk van uw factor. Deze flexibiliteit kan waardevol zijn als uw bedrijf een grote inkooporder krijgt.

5-Er is geen noodzaak om het eigen vermogen op te geven

Een factoringbedrijf eist geen aandelenparticipatie in uw bedrijf. Dit kan heel belangrijk zijn in de beginfase van uw bedrijf – wanneer het nog ver verwijderd is van het realiseren van de werkelijke waarde ervan.

6-Het helpt uw betere klanten te selecteren

Ten slotte controleert de factor de kredietwaardigheid van uw klanten en treedt ze op als een kredietafdeling. De factor kan u adviseren of een klant een goede track record heeft in het betalen van facturen, of dat deze geen betalingsvoorwaarden moeten krijgen.

Hoe vindt u een goed factoringbedrijf?
Er zijn veel factoring bedrijven actief in Nederland – wat zowel goed als slecht is. Het is goed omdat het u veel opties geeft. Het is echter slecht omdat het moeilijk kan zijn om onderscheid te maken tussen factoring bedrijven. Daarom moet je op voorhand goed onderzoek doen. Factoring Vergelijken kan u daar mee helpen.

Vergelijk voorstellen

Een makkelijke manier om factoring bedrijven te vinden is om te factoring te vergelijken. Op een vergelijking site kunt u snel een aantal voorstellen ontvangen en deze overzichtelijk naast elkaar leggen. Uw laatste stap is het vergelijken van de voorstellen. Bepaal welke de beste voorwaarden biedt – dit kan overigens afwijken van het voorstel met de laagste kosten.

Ondernemers in financiële problemen

De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden aldus een onderzoek door Ondernemend Nederland. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis. Dit zijn de alarmerende resultaten uit het meest recente onderzoek

Liquiditeitsproblemen bij kleine bedrijven het grootst

Acute liquiditeitsproblemen zijn het grootst in kleine bedrijven met één tot vijf medewerkers. Voornamelijk in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector zijn er grote liquiditeitstekorten. Grotere bedrijven hebben vaak wat meer vet op de botten en denken dat ze zich de eerste paar maanden nog wel kunnen redden. Maar ook zij verwachten binnen zes maanden in de problemen komen.

Banken zijn vaak niet de oplossing

De BMKB-regeling, bedoeld voor het MKB in Nederland, is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de coronacrisis heeft de overheid deze regeling opgerekt.  Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De garantstelling voor kredieten is van 50% naar 75% per lening gegaan. De overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Door het verruimen van de borgstelling zou het voor ondernemers nu makkelijker moeten zijn om een lening te krijgen bij een bank. Ondanks dat banken nu een positieve bijdrage zeggen te kunnen leveren aan de crisis, blijkt dat in praktijk nog niet zo gemakkelijk te gaan.

Dit wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek betreffende de rol van de banken. Op de vraag of ondernemers bij hun bank terecht kunnen met liquiditeitsproblemen, antwoordt minder dan 20% van de ondernemers met ja. Hieruit blijkt een belangrijke taak voor de banken, om ondernemers beter en pro-actiever voor te lichten over financieringsmogelijkheden.

Facturen later betaald

Op de vraag of betalingen nog op tijd worden gedaan, geeft bijna de helft van de ondernemers in het onderzoek aan dat zij merken dat facturen later betaald worden:

Ook geeft bijna de helft van de gevraagde ondernemers dat opdrachtgevers hun betalingstermijn eenzijdig aanpassen. Dit zorgt voor additionele druk op de liquiditeit.

Factuur Financiering de oplossing?

Factuur Financiering is wellicht een eenvoudig middel om beide uitdagingen (trage financiering bij banken en liquiditeit) snel en adequaat aan te pakken. Factoring wordt steeds vaker gebruikt als vorm van ‘smeerolie’ om liquiditeit binnen een onderneming te verbeteren. Ook zijn er aan de leverancierszijde voordelen te behalen door middel van supply chain finance (of inkoopfinanciering). Zo is het voor bedrijven relatief eenvoudig en snel om een oplossing te vinden voor hun liquiditeitsuitdagingen.

Percent Change Calulator

fouten-factoring

Factoring: 3 Belangrijke valkuilen

Steeds meer ondernemingen ontdekken de voordelen van factoring. Bent u nieuw in de wereld van factoring? U zult snel de voordelen ontdekken van deze vorm van werkkapitaalfinanciering. Het kan zeker een bijdrage leveren bij het oplossen van cash-flow problemen binnen uw bedrijf. Eigenlijk is factoring iets waar veel bedrijven – kleine of groot – gebruik van maken om contante voorschotten te krijgen op onbetaalde facturen. Er zijn bij factoring echter ook valkuilen, we bespreken hieronder 3 belangrijke.

Met factoring (of debiteuren financiering) zijn bedrijven in staat om onmiddellijk geld te ontvangen. Er hoeft niet 30, 60 of zelfs 90 dagen gewacht te worden. U kunt uw facturen tegen een kleine kleine korting aan een factor te verkopen.

Er zijn veel redenen waarom dit een goed idee kan zijn voor uw bedrijf. De belangrijkste reden is echter de cashflow. Bijvoorbeeld als u een seizoensgebonden bedrijf runt. Of wanneer uw klanten u uiteenlopende betalingstermijnen opleggen. Heeft u slechts een paar echt grote facturen het hele jaar door? Maar baart het u zorgen dat deze op tijd worden betaald? Snelle toegang tot dat kapitaal kan helpen om haperingen in uw dagelijkse operatie te voorkomen. Met Factoring kunt u sneller groeien dan anders het geval zou zijn!

Maar zoals bij elke financiering, zijn er zaken die uw aandacht moeten hebben voordat u bij het kruisje tekent. Dit zijn drie belangrijke valkuilen van de meest voorkomende ‘fouten’ bij factoring.

Factoring Fout 1 : U begrijpt niet waar u voor tekent.

In zijn algemeenheid is het nooit verstandig om een bindend document ondertekenen zonder er een goede blik op te werpen. Zorg daarom ook voordat u een factoring overeenkomst tekent dat u alle voorwaarden en details goed begrijpt.

Uw factoring overeenkomst is een juridisch document, en meestal geschreven in een formele juridische taal. En soms kan het best lastig zijn om zonder juridische onderlegging te begrijpen wat er staat. Wat is het belangrijkste waar u op moet letten? De voorwaarden in de factoring overeenkomst moeten overeenkomen met het voorstel dat u hebt ontvangen.

Vaak zijn boete clausules of voorwaardelijke vergoedingen bij bepaalde gebeurtenissen niet op een offerte voorstel gemeld. Bij het bekijken van de overeenkomst zijn juist dit de punten waar u goed moet opletten. Kijk naar alle kosten die de factormaatschappij u in rekening brengt en hoe deze worden berekend. Het is ook mogelijk dat u beperkingen aantreft in de factoring overeenkomst voor de soorten facturen die u mag indienen.

Met dit in gedachten, weet u dat u de factoringmaatschappijen en hun overeenkomsten kunt vergelijken. U kunt zo eenvoudig een factor kunt kiezen welke aansluit op uw behoeften en voorwaarden.

Lees het contract! Het zal niet alleen de voorwaarden van uw overeenkomst schetsen, maar ook eventuele vergoedingen en onvoorziene omstandigheden. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk met een hogere rekening worden geconfronteerd dan u op voorhand had verwacht.

Factoring Fout 2: Laat de relaties met uw factor en klant niet verwateren

Een van de andere belangrijke valkuilen van factoring betreft de relatie en communicatie. Bij factoring gaat het om drie relaties: die tussen u en de factor; u en uw klant en ook uw klant en de factor. Die relaties moeten soepel verlopen.

U en de factor

U bent de eigenaar van het bedrijf. Dit betekent dat u dient te helpen om de factor (de financier) te verbinden met uw klant. Zijn of haar onbetaalde facturen probeert u immers om te zetten in werkkapitaal (liquide middelen).

Waarom? Omdat de factor wordt betaald door uw klanten, zullen zij de kwaliteit van de vorderingen moeten controleren tijdens het verificatie process. Bovendien moeten ze een contactpersoon aanwijzen die ze kunnen bereiken, wanneer een verlopen factuur dient te worden opgevolgd.

U en uw klant

U kunt ook klanten van streek maken als ze te veel tijd aan de factor moeten besteden. Wat dient u te doen? De beste oplossing is om uw klanten in een vroeg stadium te benaderen. Vertel hen dat ze een telefoontje van het factoring bedrijf kunnen verwachten. U factor kan hier overigens in faciliteren. Sommige factors werken met een zogenaamde debiteurenbrief. Dit is een voorbeeldbrief waar de verandering in facturatie en betaling wordt verduidelijkt wordt voor uw klant.

Als u de verantwoordelijke persoon van de crediteurenadministratie bij uw klant niet kent, vraag deze dan tijdig op. Dit contact is immers de persoon die het aanspreekpunt zal worden voor de factoringmaatschappij.

Uw klant en de factor

Vervolgens kunt u uw factor bereiken en de contactgegevens van de persoon met wie u gewoonlijk samenwerkt, delen. Zij controleren dan de zakenrelatie en de crediteur die de facturen kan verifiëren.

U kunt het beste alle relevante details over uw werkrelatie met die specifieke klant delen. Zo helpt u uw factor om efficiënter te werken en het proces soepel laten verlopen. Dit is voor zowel uw klant als de factor is een belangrijke stap in het opbouwen van een goede werkrelatie. Het kan zeker een bijdrage vormen om het factoring proces voor alle betrokkenen efficient te laten verlopen.

→ Communiceer! Goede relaties zijn van groot belang om uw factoring proces soepel te laten verlopen. Zorg voor een goede communicatie met uw klant en de factor, en help hen om hetzelfde te doen.

Factoring Fout 3: Niet tijdige boekhoudkundige verwerking

Een van de laatste belangrijke valkuilen van factoring betreft een voor de hand liggende: de administratie. Maak niet de grote fout om te wachten tot het te laat is om een correcte boekhoudkundige verwerking te volgen. U moet procedures hebben om de factoring voorschotten, -kosten, -betalingen en -reserves bij te houden. Dit kan u later veel tijd besparen, maar biedt u bovenal inzicht (en controle)

Met factoring krijgt u doorgaans een voorschot van 80% tot 90% van het totale factuurbedrag (inclusief btw). Zodra uw klant de factuur betaalt, zal de factor overgaan tot de betaling van het restgedeelte van de factuur. Dit wordt ook wel uw reserve genoemd. Hier worden de kosten die de factor rekent (factor fee) vanaf gehaald. De factor fee is doorgaans afhankelijk van hoe lang de factuur onbetaald blijft. Dit bepaald dus hoe lang een factor het factuurbedrag dient voor te financieren.

Met een efficiënt boekhoudkundige verwerking kunt u ook bijhouden hoeveel u aan factor fee betaalt. Maar u houdt ook bij hoe uw bedrijf er in z’n algemeen voor staat. Het kan een nachtmerrie zijn om alle kosten, voorschotten en vergoedingen op alle facturen naderhand te controleren. Wanneer u dan ook de fouten moet corrigeren bent u helemaal veel tijd kwijt.

Overleg daarom voordat u gaat factoren met uw accountant of boekhouder over hoe dit proces het beste kan worden geadministreerd. Hiermee houdt u de financiële gezondheid van uw bedrijf en uw factoring uitgaven goed in de gaten kunt houden.

→ Zorg ervoor dat uw boekhouding voorbereid is op factoring. Ook dient u de facturen (de factoring gerelateerde kosten, btw, voorschotten, betalingen en reserves) correct te administreren.

Nieuw met Factoring? Leer van de fouten van anderen.

Met Factoring kunt u kapitaal vrijmaken dat vastzit in uw onbetaalde facturen. Dit kan uw bedrijf helpen om korte termijn cashflow uitdagingen op te vangen. Het kan zelfs helpen om uw bedrijf versneld te laten groeien.

Veel bedrijven kiezen voor factoring. Ze maken het zich echter onnodig moeilijk door één of meer van deze factoring fouten te maken

Het niet doorlezen van de details van de factoring overeenkomst

Niet goed communiceren of een goede relatie opbouwen of onderhouden met de factor

Het niet (tijdig) correct boekhoudkundig administreren van factoring

Het vermijden van deze fouten kan u helpen om optimaal te profiteren van de voordelen die factoring u kan bieden.
back-on-track-corona

Hoe zet ik mijn onderneming straks weer in de startblokken?

Op dit moment domineert coronavirus onze wereld. Je kunt de krant niet openslaan of je leest over de verschrikkelijke gevolgen die het corona virus veroorzaakt in onze maatschappij en het bedrijfsleven. Er zijn maar weinig bedrijven die er niet direct of indirect door geraakt worden. Toch is het verstandig om nu al na te denken over de “post corona” periode.

De Blik vooruit

Als gezond ondernemer werpt je de blik graag vooruit, immers als de crisis voorbij is wil je de misgelopen omzet het liefst zo snel mogelijk inhalen. Als ondernemer denk je vaak in kansen en niet in beperkingen. Het is daarom belangrijk dat je goed uit de ‘startblokken’ komt zodat je direct deze ondernemerskansen kunt grijpen. Een financieel stevig fundament realiseren betekent dat een goede voorbereiding noodzakelijk is.

Liquiditeitsproblemen in de keten

Als jouw bedrijf twee of drie maanden heeft stil gelegen, zijn er ondanks de getroffen steunmaatregelen uit de overheid waarschijnlijk liquiditeits uitdagingen binnen uw onderneming. Het is goed om te beseffen dat deze uitdagingen niet alleen spelen binnen jouw bedrijf, maar deze zullen ook in meer of mindere mate spelen over de hele keten: dus ook bij jouw leveranciers en klanten. Op het moment dat het stoplicht door de overheid op groen wordt gezet, zal je zien dat de flitsende start die je in gedachten had, mogelijk geremd wordt door knelpunten in de keten. Je leveranciers die betalingstermijnen inkorten, en klanten die een langere betalingstermijn verlangen. Want elk bedrijf in de keten kampt met dezelfde uitdagingen: liquiditeits tekort. Je kunt dus nog zo’n mooie fiets hebben, als er een schakel van de ketting gebroken is, zul je moeten afstappen en verder moeten lopen.

Flitsende start vraagt om een goede voorbereiding

Gelukkig kun je je goed voorbereiden op wat er straks komen gaat. Door nu de juiste voorbereidingen te treffen kun je straks inderdaad die gewenste flitsende start maken. Op het moment dat je niet voorbereid aan de start verschijnt, loop je de kans dat er onnodige vertraging ontstaat. Belangrijk is om inschatting te maken over wat uw liquiditeitsbehoefte straks gaat zijn. Het is raadzaam om hiervoor een liquiditeitsbegroting op te stellen. Kom je liquide middelen te kort dan is het goed om juist nu te gaan kijken naar een financier die jou kan helpen met het gewenste werkkapitaal.

Voorkom onnodige vertraging

Afhankelijk van de financier kan een werkkapitaalfinanciering aanvragen en afsluiten doorgaans vlot verlopen. Toch dien je er rekening mee te houden dat het aanvraag- en acceptatieproces onder normale omstandigheden toch snel 5 tot 10 werkdagen duurt. Dit is kostbare tijd in een opstartproces. De verwachting is dat als de corona maatregelen worden opgeheven er enorme drukte zal ontstaan bij werkkapitaal financiers, en door capaciteitsgebrek aanvragen langer duren. Dit zal leiden tot ongewenste vertragingen in het aanvraag- en acceptatieproces. Bereid jouw onderneming daarom nu al goed voor en voorkom straks onnodige vertragingen. Begin met het opstellen van een liquiditeitsbegroting.

Inkoop Financiering

Indien je op dit moment onvoldoende liquiditeit hebt om in te kopen bij jouw leverancier, zijn er mogelijkheden om inkoopfinanciering te verkrijgen. Jouw leverancier krijgt dan direct betaald en de ondernemer betaald de inkoop financier op haar beurt terug een later moment. (vaak op het moment dat jouw klant u betaald). Soms is het mogelijk om bij directe betaling jouw leverancier inkoopkortingen te vragen. Hiermee kun je een deel van de kosten van een dergelijke financiering bekostigen. Zo deel je de kosten van deze inkoop financiering en wellicht verstevig je ook de relatie met jouw leverancier voor de lange termijn. Win-Win.

Factuur Financiering

Een factuur financiering is een mogelijke oplossing voor MKB ondernemingen om de betalingstermijn van vorderingen te verminderen. Wellicht heb je goede afspraken met jouw klanten gemaakt over betalingen van facturen. Echter in een situatie waarin door de gehele keten de liquiditeitsdruk hoog is, zal jouw klant proberen te onderhandelen over de betaaltermijn – en deze wellicht proberen te vergroten. Of wanneer de relatie wellicht minder sterk is laten ze de factuur verlopen. Dit gaat zorgen voor spanningen tussen jou en je klant, maar geeft ook de nodige stress op je onderneming. Met factuur financiering voorkom je dit soort problemen. Je ontvangt namelijk direct de betaling van jouw factuur als voorschot, daarnaast wordt opvolging en debiteurenbeheer (vaak) overgenomen door de financier (de factormaatschappij) . Factuur financiering (ook wel factoring genoemd) is een goede manier om de liquiditeit onmiddellijk te verbeteren en zorgt eenvoudig voor een gezonde cashflow in uw onderneming.

Voorwaarden om te kunnen factoren

Voor MKB ondernemers zijn er tegenwoordig talloze manieren om aan een bedrijfsfinanciering te komen. Factoring is daarin een veel gebruikt financieringsinstrument. Om in aanmerking te komen voor factoring zijn wel een aantal basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet jouw onderneming zakelijke facturen sturen (factoren van particulieren is helaas niet mogelijk). Daarnaast is het facturatieproces belangrijk: alleen facturen die gekoppeld zijn aan een afgeronde prestatie kun je factoren. Dit houdt in dat jouw factuur verstuurd wordt nadat jouw producten of diensten zijn geleverd. Hoe harder een vordering is, hoe makkelijker deze geaccepteerd wordt door een factoringbedrijf. Soms vraagt een factor ook een afgetekend urenstaat of een getekende ontvangstbon.

Factoring Offerte helpt met MKB Factoring

Factoring Offerte is een vergelijkingsplatform die met meer dan 30 werkkapitaal financiers samenwerkt. Ze helpt vrijblijvend MKB ondernemingen om ook in deze roerige tijden je voor te bereiden om straks gezond uit de startblokken te komen. Vraag geheel kosteloos een aantal factoring offertes aan. Indien je graag meer wilt weten over inkoopfinanciering kan Factoring Offerte je overigens ook uitstekend wegwijs in maken.

Waarom Cashflow Management belangrijk is

Waarom cashflow management essentieel is voor goed presterende bedrijven?

Effectief cashflow beheer is essentieel voor het succesvol runnen van alle bedrijven, maar vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. Uit recente betaling rapporten blijkt dat meer dan een derde van de kleine en middelgrote ondernemingen gedwongen is om hun eigen geld te gebruiken nadat ze cashflowproblemen hadden ondervonden.

MKB en cashflow

Met vaak krappere marges lopen kleine en middelgrote ondernemingen meer kans om te falen als ze te maken krijgen met cashflowproblemen – wat betekent dat goed financieel beheer “business as usual” moet zijn voor kleinere bedrijven, en niet een beetje achteraf. Er zijn veel extra voordelen aan een goed cashflow beheer, afgezien van het overleven.

In feite ziet een bedrijf met goed beheerde financiën er commercieel succesvol uit, wat het aantrekkelijker maakt voor de belanghebbenden.

Het vinden van praktische oplossingen voor cashflowproblemen hoeft echter niet moeilijk te zijn. Een van de meest effectieve oplossingen die beschikbaar zijn, is factoring, die ervoor kan zorgen dat uw bedrijf een stabiele cashflow behoudt met een minimale inspanning van uw kant.

Factoring stabiliseert cashflowproblemen

Factoring is een eenvoudig proces waarbij een bedrijf zijn klant factureert voor de geleverde producten of diensten. Een kopie van de factuur wordt naar de factoringmaatschappij van het bedrijf gestuurd, die de vordering namens hen int. De leverancier betaalt het bedrijf vervolgens het grootste deel van de factuurbedrag en het resterende bedrag wordt vrijgegeven zodra de klant de factuur volledig heeft betaald.

Kasstroombeheer met minimale inspanning

Factoring stelt bedrijven in staat zich te richten op het succesvol maken van hun bedrijf door hun factor het werk achter de betalingen te laten doen. Door de betaling te ontvangen binnen enkele dagen nadat de factuur is verstuurd, verminderen bedrijven hun kastekorten en vermijden ze de stress van het najagen van late betalingen, zodat de eigenaars de belangrijke taak om hun bedrijf te laten groeien, kunnen uitvoeren.

Het gebruik van een factoringmaatschappij kan de cashflow van een bedrijf veel effectiever verbeteren dan het gebruik van andere methoden.

Hoewel zakelijke kredietfaciliteiten (zoals een rekening courant) vaak worden gezien als de meest voordehandliggende keuze voor bedrijven, kunnen ze duurder zijn en kunnen ze bovendien op korte termijn financieringsfaciliteiten beperken, waardoor een bedrijf met slechtere cashflowproblemen kan komen te zitten. Een voordeel van het gebruik van factoring faciliteit is dat het automatisch meegroeit met de omzet van een bedrijf, er is dus theoretisch geen limiet zoals bij een krediet. Daarnaast ga je met factoring geen schuld aan, zoals dat wel het geval is bij een krediet.

Factoring: veel gestelde vragen

Denkt u er aan om factoring te gebruiken binnen uw bedrijf ? Vraagt u zichzelf af hoe het hele proces werkt? We hebben antwoorden op de meest gestelde vragen over factoring als het gaat om het verkopen van facturen.

Wat is factoring?

Factoring is de verkoop van facturen of vorderingen aan een factoringbedrijf tegen een kleine korting.

Hoe helpt factoring mijn bedrijf?

Uw bedrijf krijgt direct toegang tot contant geld in plaats van 20, 30 of zelfs 60+ dagen te wachten op de betaling van uw klant . U heeft de vrijheid om facturen te betalen, de lonen te voldoen, voorraden aan te vullen, apparatuur aan te schaffen, overhead te beheren, uitbreiding van fondsen te financieren en de winst te verhogen.

Hoe werkt de debiteuren financiering?

De eerste stap is het opzetten van een account met een factor met behulp van de factoring aanvraagformulier. Zodra de rekening is opgezet, stuurt u de nieuwe factuur naar de factor, die vervolgens een voorschot geeft voor het overeengekomen percentage. Het saldo of de reserve wordt aan u vrijgegeven zodra het factoringbedrijf de betaling op de factuur van uw klant incasseert. De factoringkosten worden in mindering gebracht op het reservesaldo.

Hoeveel kost factoring?

De kosten voor factoring zijn afhankelijk van de branche, de sterkte van uw debiteur. Gemiddeld zal een factoring tarief tussen de 2-5% liggen.

Hoe lang duurt het?

Het opzetten van een account kan 5-10 dagen duren. Zodra het account is opgezet, wordt een voorschot meestal binnen 24 uur na het indienen van de factuur betaald.

Welke facturen komen in aanmerking voor financiering?

Factoring is beschikbaar op commerciële facturen waarbij uw klant een zakelijke entiteit is (in plaats van een individuele consument). Het product, de goederen of de diensten moeten volledig zijn of worden geleverd en geaccepteerd door de klant. Het factoringbedrijf zal de kredietwaardigheid van uw klant controleren, wat u ook helpt te voorkomen dat u de voorwaarden van potentieel risicovolle facturen verlengt.

Kan ik gewoon een aantal van mijn facturen verkopen?

Ja! Veel factoring bedrijven bieden u de mogelijkheid om te kiezen welke facturen te factoriseren. Natuurlijk moeten ze kredietwaardig zijn, maar de factor zal u helpen om te beslissen welke facturen in uw belang zijn om te verkopen.

Hoe lang moet ik met de factor werken?

Dit hangt echt af van uw behoeften. Factoring wordt soms als tactisch ingezet, maar kan ook heel goed een strategische instrument binnen de financiële huishouding van uw bedrijf worden gebruikt. Er zijn bedrijven die ervoor kiezen om factoring te gebruiken voor om de liquiditeit eenmalig op te poetsen. Er zijn ook veel bedrijven die factoring structureel gebruiken gedurende de gehele levensloop van een bedrijf. Factoring is flexibel en er zijn opties om aan uw behoefte aan werkkapitaal te voldoen. Hoewel een termijncontract met een factoringmaatschappij u veel voordeel kan opleveren is deze keuze wellicht niet handig als u slechts sporadisch wilt gaan factoren.

Hoe is factoring anders dan een banklening?

Factoring is de aankoop van vorderingen en niet een lening. Dit stelt uw bedrijf in staat om toegang te krijgen tot werkkapitaal zonder dat er een schuldverplichting ontstaat. Een bank keurt leningen goed op basis van uw financiën, krediethistorie en activa, terwijl factoringmaatschappijen kijken naar de kredietwaardigheid van uw klanten die uw facturen betalen.

Factors kunnen “Ja” zeggen, zelfs als banken “Nee” zegt tegen een bedrijfsfinanciering. Dit kan allemaal worden besloten in dagen in plaats van de weken of maanden die de banken nodig hebben om een lening goed te keuren.

Wat als ik een slecht krediet heb of geen krediet?

U kunt nog steeds in aanmerking komen voor factoring. De Factor kijkt vooral naar de kracht van uw klant (de debiteur op de factuur), niet naar u of uw bedrijf.

Wat als ik een banklening of belastingachterstand heb?

Vaak kan de factor samenwerken met de bank. Als er voldoende vorderingen zijn, kunt u misschien zelfs de lening of belastingverplichting afbetalen. Het is belangrijk om dit in de aanvraagprocedure te vermelden om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Wat gebeurt er als mijn klanten niet betalen?

Dat hangt af van de wijze waarop de voorwaarden in de factoringovereenkomst zijn vastgelegd. Als het non-recourse factoring is, dan bent u misschien niet verantwoordelijk. Als het recourse factoring is dan moet u de slechte factuur terugbetalen of vervangen.

Waar worden de betalingen naartoe gestuurd?

Uw klanten zullen de betaling op de facturen rechtstreeks aan het factoringbedrijf overmaken. Het restant van het reservesaldo wordt dan aan u doorgestuurd.

Hoe weet ik dat mijn klanten goed worden behandeld?

Uw klanten worden gewaardeerd en worden met de grootst mogelijke professionaliteit behandeld. Een factor heeft er belang bij dat uw onderneming slaagt en blijft groeien. Een factoringbedrijf is geen incassobureau en zal uw klanttevredenheid net als u behouden.

Wat moet ik mijn klant vertellen?

De kans is groot dat uw klant al bekend is met het proces. Zowel grote als kleine bedrijven maken gebruik van factoring. De meeste factorbedrijven helpen en begeleiden dit process met communicatie naar uw debiteuren.

Bouw & Industrie Vertraagd in Nederland

Recente rapporten van de kredietverzekeringsmaatschappij Atradius laten tekenen zien van een vertraging in de Nederlandse bouw- en productiesector. Uit het rapport over de industrie blijkt dat, ondanks de sterke groei en de hoge vraag in 2018 en H1 van 2019, de Nederlandse metaal- en staalsector de laatste tijd een aantal nadelen ondervindt.

Uitbreiden

Duizenden bouwvakkers in Nederland kwamen naar Den Haag om te protesteren tegen de milieuwetten van de overheid.

Samen met een verminderde vraag naar auto’s wordt een deel van de vertraging toegeschreven aan de druk van de EU op de bouw- en landbouwsector om de uitstoot van stikstof te verminderen, wat ertoe heeft geleid dat sommige bouw- en infrastructuurprojecten op de lange baan zijn geschoven.

De vertraging van de Nederlandse bouwsector is ook benadrukt in een tweede rapport van Atradius. Net als in de industrie was er in 2018 sprake van een gezonde groei in de bouwsector, die in 2019 stoom begon te verliezen, onder meer als gevolg van afspraken over vaste prijzen en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Uit het rapport blijkt dat de toegenomen financiële druk voor zowel de Nederlandse bouw- als productiebedrijven toeneemt. De gemiddelde duur van de betaling voor productiebedrijven bleek 45 dagen te zijn. Het bleek echter nog lastiger te zijn voor de bouwsector, met een gemiddelde betalingstermijn van 60 tot 90 dagen, waardoor de druk op de bestaande winsten toeneemt en het kapitaal afneemt.

Afgelopen november kwamen duizenden Nederlandse bouwvakkers samen om te protesteren tegen de milieurestricties die volgens hen hun industrie verlammen. Een park in Den Haag is volgebouwd met vrachtwagens, graafmachines, kranen en bouwvakkers in oranje high-visibility jackets. De demonstratie verstoorde het verkeer in de stad urenlang, waardoor de politie de hoofdweg naar de stad moest blokkeren om te voorkomen dat er nog meer vrachtwagens zouden aankomen.

De protesten waren tegen de overheidslimieten voor de uitstoot van stikstof en de regels voor het vervoer van zand en aarde die vervuild zijn met kleine hoeveelheden chemicaliën die bekend staan als PFAS en die gebruikt worden in brandbestrijdingsschuim, non-stick-potten en -pannen, waterafstotende kleding en vele andere huishoudelijke artikelen.

Factoring

Alternatieve financiers blijken van onschatbare waarde te zijn voor veel bouw- en productiebedrijven die behoefte hebben aan verlichting van lange betalingstermijnen. Deze financiële steun wordt verleend via een financieringsmethode die “factoring” wordt genoemd, waarbij de onbetaalde factuur tegen een vergoeding aan het factoringbedrijf wordt verkocht. Het factoringbedrijf geeft het bedrijf dan het kapitaal dat het nodig heeft – vaak nog dezelfde dag – in plaats van 45 tot 90 dagen te moeten wachten op de betaling. Bedrijven die lang moeten wachten op betaling profiteren veel van factoring. Het is de meest eenvoudige, directe oplossing voor een factuur die niet wordt betaald. Als uw bouwonderneming ook liquiditeitsdruk ervaart, is factoring wellicht een oplossing. Bouw Factoring is eenvoudig aan te vragen via een vergelijkingssite. Hier kunt direct meerdere bouw factoring offertes aanvragen. U kunt op deze manier aanzienlijk besparen.