Verslechtering betaalgedrag zet bedrijfsleven onder druk

Hoewel het sentiment ten opzichte van de economie vrij negatief lijkt, blijkt uit onderzoek van Intrum dat Nederlandse bedrijven zich relatief weinig zorgen maken over de toekomst. Slechts veertien procent denkt hard geraakt te worden door de recessie. In vergelijking tot andere Europese landen is dat zeer laag. Kleinere ondernemingen hebben in ons land het meest te lijden onder de crisis, als gevolg van uitgestelde betalingen. Dit blijk uit het European Payment Report 2020 dat is uitgevoerd door Intrum onder zo’n 500 bedrijven.

Bedrijven in Nederland zijn gematigd negatief over hun toekomst. Slechts veertien procent denkt dat de recessie hen hard zal raken. In andere Europese landen maakt het bedrijfsleven zich duidelijk meer zorgen over de toekomst. We zien met name het Spaanse bedrijfsleven dat de toekomst somber inziet. Maar liefst 54 procent van de ondervraagde Spaanse ondernemingen denkt dat de recessie hen behoorlijk zal raken. Gemiddeld bekijkt ongeveer 38 procent van de Europese bedrijven de toekomst met argusogen.

Zorgen over betalingstermijnen

In Nederland vinden bedrijven de financiële gezondheid van hun klanten zorgelijk. Nu al worden rekeningen later betaald dan voorheen, met als resultaat druk op de liquiditeit, zorgen over het voortbestaan van de onderneming en personeelsbeleid. Met de aankomende recessie zal dit alleen maar toenemen. Eén op de vier  (25 procent) Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden de komende twaalf maanden. Met name de industrie (42 procent) en energiesector (33 procent) voorzien uitdagingen als het gaat om tijdige betaling van afnemers. Opvallend is dat de horeca, toch een sector waar grote zorgen over de toekomst heersen, zich over betalingen weinig zorgen maakt (tien procent).


MKB lijdt meest onder achterstallige betalingen

Uitgestelde betalingstermijnen zijn vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan. Het is aan de orde van de dag: uit het onderzoek blijkt dat 33 procent van de ondernemingen een langere betalingstermijn heeft moeten accepteren dan comfortabel is. Cru detail: in veertien procent van de gevallen wordt deze langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. Reza Atighi, managing director van Intrum: “Het zijn vooral de kleine en middelgrote ondernemingen die het nu zwaar hebben. Het op tijd betalen van rekeningen is van groot belang voor de cashflow van die bedrijven. Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen. Zij leveren daarmee een grote bijdrage aan het voortbestaan van het MKB en daarmee onze economie.”

Oplossingen voor recessie
Nederlandse bedrijven zien vooral kostenbesparingen (36 procent) en geen nieuw personeel aannemen (26 procent) als middelen om de recessie te bestrijden. Een kwart van de bedrijven zegt minder mensen in dienst te nemen. Er is ook positief nieuws, 26 procent gaat juist investeren in sales om de crisis te lijf te gaan.

 

Transportonderneming en Cash Flow: Wat zijn de opties?

Hoewel het vaak over het hoofd wordt gezien, is de transportindustrie van vitaal belang voor de gezondheid van de Nederlandse economie. Zonder vrachtwagenchauffeurs die goederen vervoeren, zou de internationale handel tot stilstand komen.

Unieke uitdagingen

Ondanks het belang van transportondernemingen, laat de manier waarop het systeem is gestructureerd hen vaak in een wankele financiële positie achter. Transportondernemingen dienen facturen in voor verleende diensten en wachten dan vaak 30-90 dagen op de betaling van de vorderingen op de rekeningen.

Voor een groter bedrijf met grote kasreserves zou het wachten op betaling geen probleem hoeven zijn. Maar voor kleine tot middelgrote bedrijven die met een krap budget werken, is het misschien geen optie. Uitgaven zoals salarisadministratie en brandstof blijven doorlopen terwijl de onderneming op de betalingen wacht, en de loonbetalingen van de chauffeurs uitstellen is geen optie. Voeg daarbij de stijgende brandstofkosten, vertragingen door verkeersopstoppingen, chauffeurstekorten en nieuwe regelgeving en het is een recept voor financiële problemen.

Daarom moeten transportondernemingen vaak een beroep doen op financiering van buitenaf. Hieronder volgen enkele opties die truckers moeten overwegen:

Asset-Based Financing

Deze optie, ook wel factoring genoemd, heeft betrekking op het proces waarbij bedrijven hun vorderingen aan een factoringbedrijf verkopen. De goedkeuring voor factoring is gebaseerd op de kredietwaardigheid van de klanten van het transportbedrijf. Op het moment van de verkoop krijgt de klant zo’n 90% van het geld van het factuurbedrag direct uitbetaald. De rest van het saldo komt na terugbetaling door de klant, verminderd met een procentuele provisie die varieert tussen de 1-5%. Deze optie is interessant voor bedrijven die het zich niet kunnen veroorloven om te wachten op de betaling. Om te kijken wat factoring voor uw transportonderneming zal kosten, kunt u op overzichtelijke en vrijblijvende wijze factoring vergelijken

Bankleningen

Hoewel een banklening moeilijk te verkrijgen zijn, is het vaak de goedkoopste vorm van financiering. Het krediet aanvraag proces omvat een beoordeling van de kredietwaardigheid en de financiële geschiedenis van het bedrijf. Helaas worden veel bedrijven afgewezen voor leningen, hoewel er uiteraard uitzonderingen op bestaan.

Na goedkeuring van de financier duurt het meestal 30 tot 60 dagen totdat de gelden de bankrekening van een transportonderneming bereiken. Deze vorm van financiering is het beste voor transportondernemingen met een grote en solide krediethistorie.

Lease-Back

Een transportonderneming kan ervoor kiezen om materiële vaste activa te verkopen (een trailer of truck combinatie) en deze tegelijkertijd tegen contante betaling terug te leasen. Het is een passende oplossing voor transportondernemingen met waardevolle materiële vaste activa die onderbenut zijn. De kosten veranderen in maandelijkse leasebetalingen plus de afschrijving en de belastingdruk van de apparatuur.

Keuzes

Elk truckersbedrijf is uniek en het is aan hen om financieringsoplossingen te vinden die voldoen aan hun individuele behoeften. Op de hoogte zijn van alle mogelijkheden is de eerste stap naar het vinden van een geschikte cashflow-oplossing.

factoring-growth

Groei van het wereldwijde factoringvolume 2019

De groei van de factorindustrie zette in 2019 zijn opwaartse trend voort en de gerapporteerde cijfers wijzen op een stijging van meer dan 5% tot 2.917 miljard euro.

Wanneer we naar de afzonderlijke markten kijken, moeten we niet vergeten dat de fluctuatie van de lokale valuta ten opzichte van de euro een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld, vergelijkbaar met de afgelopen jaren.

Europa heeft zijn aandeel in het totaal (68%) verder vergroot en liet een groei zien van 8% tot een volume van meer dan 1.976 miljard euro.

Frankrijk blijft met een bedrag van net geen 350 miljard (+9,1%) op kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 329 miljard (+2,7%), Duitsland (naar schatting 275 miljard, +12,8%) en Italië met 263 miljard (+6,4%).

Deze vier landen vertegenwoordigen 62% van de Europese markt. Aan de andere kant vinden we Turkije nog steeds met een minteken: een daling van 18,7% tot 22 miljard euro, maar in lokale valuta is het gerapporteerde cijfer -10%.

Het volgende grootste continent is Azië-Pacific, waar de trend drastisch is gedaald (-1%) naar een cijfer dat net onder de 688 miljard euro ligt. Dezelfde trend vinden we terug als we kijken naar het cijfer voor Groot-China van iets meer dan 500 miljard euro (vasteland China -2%, Hongkong -10% met Taiwan’s grote steun +17%), dat meer dan 73% van het totale volume van het continent vertegenwoordigt. Singapore daalde ook tot iets minder dan 40 miljard (-10%), terwijl India met 12% groeide tot meer dan 5 miljard.

Zuid-Amerika, dat iets minder dan 5% van het wereldvolume vertegenwoordigt, laat een cijfer van 132 bn zien, wat neerkomt op een groei van 8,9% ten opzichte van het voorgaande jaar. De drie best presterende landen zijn Argentinië (+35 % tot 4 miljard), Chili (+27 % tot 34 miljard) en Peru (+16 % tot 17 miljard), gevolgd door Mexico, eveneens met een positief teken (+3%). Brazilië, dat 35% van het volume van de regio vertegenwoordigt, laat nog steeds een licht negatief cijfer zien (-1,2%).

Noord-Amerika volgt met een negatieve trend (-3,7%) tot minder dan 87 miljard: Canada herstelde zich met +1% tot bijna 3 miljard. In de VS daalde het cijfer met betrekking tot de kleine groep van de grotere spelers die in eerdere onderzoeken altijd al werd gerapporteerd tot minder dan 84 miljard (-4,6%).

De inspanningen van Afrika beginnen een opwaartse trend te vertonen (+11%) tot bijna 25 miljard: Zuid-Afrika loopt voorop met een groei van +12% (21 miljard), waarbij Egypte (+14%) en Tunesië (+7%) sterke prestaties laten zien.

Het Midden-Oosten groeide ook met 12% tot bijna 10 miljard, vooral dankzij de Verenigde Arabische Emiraten, die een groei van 17% kenden, en de opleving van Israël (+2,6%).

pandverbod opgeheven

Mkb krijgt meer financieringsruimte door afschaffing van het verpandingsverbod

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker wil het verpandingsverbod afschaffen, zo schrijven verschillende media. Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor ondernemers om kredieten te krijgen met uitstaande facturen als onderpand. Ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW reageren verheugd en zeggen dat het verpandingsverbod ‘geen moment te vroeg’ wordt afgeschaft.

Minister Dekker: ‘Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.’

Sommige ondernemers konden in Nederland geen krediet krijgen op bepaalde debiteuren door een ingesteld verpandingsverbod. Door verpandingsverboden af te schaffen kunnen ondernemers in diverse sectoren vaak extra financiering krijgen. Veel bedrijven hadden er last van dat zij – zeer – lang op factuurbetaling moesten wachten .Het voorstel komt niet geheel uit de lucht vallen. De minister had eerder al aangekondigd hiermee bezig te zijn.

Ondernemers positief

MKB-Nederland en VNO-NCW reageren zeer enthousiast en noemen de afschaffing ‘het resultaat van jaren lobbyen’. Met het schrappen van het verbod ontstaat naar schatting 1 miljard euro extra kredietruimte voor met name het mkb en die ruimte is juist in deze onzekere tijd meer dan welkom.

Een factoringmaatschappij heeft met regelmaat te maken met een verpandingsverboden. Een factoringmaatschappij koopt uitstaande facturen over van mkb-ondernemers, zodat deze het geld tegen een vergoeding snel op hun bankrekening hebben staan. Het afschaffen van verpandingsverboden maakt het makkelijker voor kleine bedrijven die afhankelijk zijn van bedrijven met lange betaaltermijnen.

Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel Wet opheffing verpandingsverboden naar de Koning en de Tweede Kamer.

Verbeteren van het werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat een onderneming nodig heeft om haar dagelijkse operatie te bekostigen. Boekhoudkundig is het werkkapitaal het verschil tussen de kortlopende bezittingen en de kortlopende schulden. Het is van groot belang dat ondernemers actief bezig zijn om het werkkapitaal van de onderneming te optimaliseren. Zo kunnen de beste financiële resultaten behaald worden.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die het best op werkkapitaal sturen een hogere winst (ebidta) halen. Bovendien zijn er meer liquiditeiten uit operationele activiteiten halen. Wat het optimale niveau van werkkapitaal is verschilt sterk per onderneming. Veel bedrijven zullen door seizoensgebonden invloeden pieken in het benodigde werkkapitaal hebben.

Indien er te veel werkkapitaal in de onderneming zit, blijft er te veel geld op de plank liggen. Dit kan vervolgens niet gebruikt worden voor groei, investeringen of het behalen van meer rendement. Indien weinig werkkapitaal in de onderneming aanwezig is kan dit zorgen dat de onderneming niet haar normale dienstverlening kan uitvoeren. Er wordt dan sub optimaal gepresteerd. Als het tekort nijpend is kan het zelfs zijn dat de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

Er zijn twee kernonderdelen binnen het werkkapitaal: de debiteuren- en crediteurenpositie. Bij veel MKB-ondernemingen zijn er grote verbeteringen te realiseren op deze twee posten van de balans. Door het optimaliseren van deze twee posten komt het ware potentieel van een bedrijf naar boven.

Processevaluatie

Alle componenten die zowel de debiteuren- en crediteuren post beïnvloeden dienen onder de loep te worden genomen. Hoe ziet het orderproces eruit? Hoe wordt er gefactureerd? Wanneer en hoe wordt er betaald? Alles dient grondig worden geanalyseerd, geëvalueerd en eventueel worden herzien om deze zo efficiënt mogelijk te krijgen. Als resultaat van een evaluatie zal er soms moeten worden geïnvesteerd in software om efficiënter voorraden aan te houden. Soms dient het facturatieproces op de schop te gaan. Ook kan het zijn dat er financieringen dienen te worden aangevraagd en-of aangepast om de werkkapitaalpositie te verbeteren.

De administratieve operatie binnen het bedrijf dient geolied zijn. Er dient gestuurd te worden op bepaalde indicatoren die van invloed zijn op het werkkapitaal. Wanneer een organisatie weinig aandacht heeft gehad deze indicatoren kan een verandering een groot verschil maken in het werkkapitaal optimalisatie proces. Er zijn vaak direct aanzienlijke verbeteringen zichtbaar wanneer sturing op indicatoren zoals debiteuren- en crediteurentermijnen worden ingebed in de cultuur van een bedrijf.

Bedrijfscultuur

Succesverhalen op het gebied van cultuuromslag binnen een organisatie komen vaak tot stand door het stellen van heldere meetbare doelen. Daarnaast moeten er mensen binnen het bedrijf aangewezen worden die de verantwoordelijkheid krijgen om deze doelen te realiseren. Hierbij dient voortgang periodiek worden gemeten zodat er ruimte is voor eventuele bijsturing.

Werkkapitaal management treft niet alleen bij de verantwoordelijken van financiële afdeling. Deze dienen gedragen te worden door de hele organisatie. Zo is een account manager het directe aanspreekpunt van de klant. Eventuele verandering op het gebied van van de verkoopvoorwaarden dienen proactief met de klant te worden besproken, zonder dat dit ten koste gaat van de relatie. Ook intern zal de account manager samenwerken dienen te werken met degene die belast is met het opstellen en of wijzigen van de algemene leveringsvoorwaarden. Deze processen hebben allen als doel de werkkapitaalpositie van het bedrijf te verbeteren.

Debiteuren

Debiteuren wil je het liefst zo snel mogelijk laten betalen. Je hebt immers al geld uitgeven voor het leveren van de dienst of product. Hanteer altijd een strak facturatie schema met duidelijke betalingstermijnen. Maak de betalingstermijn zo kort mogelijk, het liefst een week of twee. Doe vooraf een kredietcheck om een risico-inschatting te maken en pas je voorwaarden aan bij klanten met een hoger risico. Je kunt ook een kredietverzekering afsluiten op het debiteurenrisico te verkleinen.

Wij zien vaak dat ondernemers eens per maand of eens per twee weken alle facturen in een keer versturen. Wij adviseren om dit wekelijks op een vast moment te doen. Het versturen van een factuur direct na het leveren van de dienst of product is vaak inefficiënt. Wat overigens wel werkt is een geautomatiseerd proces waarbij de factuur automatisch wordt verstuurd direct nadat de dienst is afgerond.

Om de gelden die opgesloten zitten in de debiteuren sneller beschikbaar te maken zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Allereerst kun je kijken of je de dunning processen goed zijn ingericht. Hier zijn doorgaans nog vaak verbeterpunten in te halen. Anderzijds kan een vorm van debiteuren financiering aanzienlijke voordelen te behalen. Niet alleen worden de uitstaande facturen direct betaald door de factor ook wordt het debiteurenbeheer overgenomen door een professioneel team. Ze weten vaak de gemiddelde betalingstermijn van facturen (de DSO) aanzienlijk te verlagen. Het is belangrijk om een goede factor partner te vinden die goed aansluit bij uw organisatie. Een goed startpunt is het vergelijken van verschillende factormaatschappijen.

Crediteuren

Voor crediteuren geldt dat het financieel vaak het beste is om deze zo laat mogelijk te betalen. Hoe langer de betaling kan wachten, des te langer blijft dit geld binnen het bedrijf. Onderhandel bij het aangaan van een contract over de betalingsvoorwaarden. Indien de betalingstermijn 14 dagen is, zorg dan ook dat de factuur betaald is op dag 14. En niet op dag 10. Stel daarom de uiterste betaaldatum als betalingsdatum in het bankpakket.

Zorg er wel voor dat het inkoopproces goed is geautomatiseerd. Je dient te voorkomen als ondernemer dat je boetes krijgt voor te late betalingen. Dit kan erbij inschieten omdat orders en facturen bijvoorbeeld nog niet zijn verwerkt. Indien je te laat betaald kan jouw rating bij kredietinformatiebureaus verslechteren. Hetgeen kan leiden tot een lagere kredietwaardigheid van de onderneming. Leveranciers kunnen vervolgens eisen dat goederen vooruitbetaald worden in plaats van op rekening. Dit is dus uiteindelijk nog veel slechter voor het werkkapitaal!

Vraag een leverancier altijd welke korting er verkregen kan worden als de factuur snel wordt betaald. Bereken vervolgens wat meer oplevert voor uw bedrijf: snel betalen met korting of zo laat mogelijk betalen. Er bestaan ook financiers die zich hebben gespecialiseerd in het financieren van leverancierskrediet.

Het is echter van belang om je leveranciers te blijven monitoren op hun performance. Het is aan te raden om de betalingsvoorwaarden periodiek te heronderhandelen. Vooral bij een stijgende afname, of het inpassen van een nieuwe leverancier is er vaak ruimte te creëren.

Concluderend

Het werkkapitaal is een belangrijk onderdeel waarin voor een bedrijf geld te besparen valt. Door een kritische blik te werpen op de crediteuren-, debiteurenpositie kan de werkkapitaalpositie aanzienlijk verbeterd worden. Voor sommige bedrijven geldt de voorraad en voorraadtermijn ook als belangrijk onderdeel. Een omslag als dit gaat vaak gepaard met een cultuuromslag binnen een bedrijf. Iedereen binnen het bedrijf zal zich moeten inzetten om zich de nieuwe richtlijnen en handelswijzen aan te leren.

Een bijkomend voordeel van een optimale werkkapitaalpositie is dat de onderneming meer waard wordt. Een optimale werkkapitaalpositie vergemakkelijkt een mogelijke verkoop in de toekomst en er kunnen betere verkoopvoorwaarden bedongen worden. Daarnaast draagt werkkapitaaloptimalisatie ook bij aan het verlagen van de financieringsbehoefte als er een nieuwe bedrijfsfinanciering nodig is. Dit verhoogt de kans op het verkrijgen van deze financiering tegen betere voorwaarden substantieel. Een verbetering van de debiteurentermijn met slechts 3 dagen kan al een substantiële verlaging van de financieringsbehoefte opleveren. Over dit onderwerp heb ik al eerder een blog geschreven, die je hier kunt vinden.

Flinke toename faillissementen in April

Volgens de Kamer van Koophandel gingen er in April 36% meer bedrijven failliet dan in dezelfde maand vorig jaar. Daarnaast zijn veel minder mensen een eigen bedrijf opgestart. Een precieze reden kon de KVK niet geven, maar een verband met de coronacrisis “ligt voor de hand”. Per saldo zijn er nog wel meer ondernemingen dan een jaar eerder.

De afgelopen maand is het aantal faillissementen in Nederland met ruim een derde gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, dat meldt de Kamer van Koophandel. Ook het aantal nieuw ingeschreven bedrijven daalde. April was de eerste volledige maand waarin in Nederland maatregelen tegen het nieuwe coronavirus van kracht waren.

Volgens de KvK gingen in april 343 bedrijven en zelfstandige ondernemers failliet, 36 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. De KvK waagt zich zelf niet aan een verklaring voor de toename van het aantal bankroeten. Volgens juriste Karen Harmsen, expert in insolventies, ligt het verband met het coronavirus evenwel voor de hand.

“Het gaat dan vermoedelijk vooral om een toename van het aantal faillissementen op eigen aangifte, omdat die verzoeken door de rechtbank snel worden behandeld.”

Sluiting zorgt voor financiële nood bij horeca

Veel minder mensen waagden de stap naar ondernemerschap. In April schreven 12.595 starters zich in bij het Handelsregister, wat een daling is van 34 procent op jaarbasis.

Ondernemers uit verschillende sectoren waarschuwden de voorbije weken al dat ze op omvallen stonden als gevolg van coronamaatregelen. Zo zorgt de verplichte sluiting van horeca bij veel café- en restauranthouders voor financiële nood, ondanks steunmaatregelen van de overheid. De brancheorganisatie voor theaters en concertpodia, waarschuwde deze week nog voor een kaalslag onder Nederlandse theater- en concertpodia.

Per saldo telt Nederland overigens meer ondernemingen dan een jaar eerder. Met ruim 2 miljoen ondernemingen waren er begin deze maand 4 procent meer bedrijven geregistreerd dan een jaar eerder.

Kredietverzekering

Veel bedrijven kijken juist op dit moment naar oplossingen om zich te beschermen tegen wanbetaling of negatieve gevolgen van faillissement van hun leverancier. Een kredietverzekering biedt bescherming tegen het risico dat een klant niet meer in staat is de door u geleverde goederen of diensten te betalen.

Download hier de 8 voordelen van een kredietverzekering

Criteria Corona-OverbruggingsLening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers bekend

Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve MKB’ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de gezamenlijke ROM’s en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Leningen onder gunstige condities

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de overbruggingsleningen op verzoek van het kabinet onder gunstige condities verstrekken. De bedragen van de leningen variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders.

Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd en de looptijden zijn toegesneden op de doelgroep. Streven is om aanvragen onder de €500.000,- binnen vier tot negen werkdagen te beoordelen en af te handelen. Voor aanvragen hierboven is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is hier te vinden.

De COL is nadrukkelijk een noodinstrument in verband met de economische situatie als gevolg van de Covid19 uitbraak. Dit betekent dat ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij deze lening nodig hebben vanwege de huidige economische situatie, maar dat ze in principe wel een duurzaam en gezond toekomstperspectief hebben. Ook moeten ondernemers kosten reducerende maatregelen hebben genomen die je op dit moment redelijkerwijs van ze mag verwachten.

Aanvullende maatregelen voor startups en scale-ups

Startups en scale-ups ondervinden grote gevolgen van de coronacrisis: uit een inventarisatie blijkt dat 55% van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep onder de huidige omstandigheden een probleem. Dit omdat startups en scale-ups en andere non-bancair gefinancierde bedrijven geen of slechts beperkt gebruik kunnen maken van de eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven.

Aanvragen mogelijk vanaf 29 april

Vanaf woensdag 29 april 9 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen via een  speciale online portal. Alleen online ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Via deze portal kunnen ook aanvragen worden ingediend voor financieringen tot €5 miljoen waar Invest-NL en de ROM’s gezamenlijk naar zullen kijken.

Andere mogelijkheden voor MKB’ers om hun financiële positie te verstevigen zonder een lening aan te gaan zijn bijvoorbeeld uitstaande vorderingen verkopen aan een factormaatschappij. Factoring voor MKB is een veel gebruikt middel en past tevens binnen de voorwaarden van een COL. Een van de voorwaarden die gesteld worden hiervoor is dat u geen kredietrelatie heeft met een bank. Bij American factoring is er in het geheel geen sprake van een krediet of schuld.

fouten-factoring

Factoring: 3 Belangrijke valkuilen

Steeds meer ondernemingen ontdekken de voordelen van factoring. Bent u nieuw in de wereld van factoring? U zult snel de voordelen ontdekken van deze vorm van werkkapitaalfinanciering. Het kan zeker een bijdrage leveren bij het oplossen van cash-flow problemen binnen uw bedrijf. Eigenlijk is factoring iets waar veel bedrijven – kleine of groot – gebruik van maken om contante voorschotten te krijgen op onbetaalde facturen. Er zijn bij factoring echter ook valkuilen, we bespreken hieronder 3 belangrijke.

Met factoring (of debiteuren financiering) zijn bedrijven in staat om onmiddellijk geld te ontvangen. Er hoeft niet 30, 60 of zelfs 90 dagen gewacht te worden. U kunt uw facturen tegen een kleine kleine korting aan een factor te verkopen.

Er zijn veel redenen waarom dit een goed idee kan zijn voor uw bedrijf. De belangrijkste reden is echter de cashflow. Bijvoorbeeld als u een seizoensgebonden bedrijf runt. Of wanneer uw klanten u uiteenlopende betalingstermijnen opleggen. Heeft u slechts een paar echt grote facturen het hele jaar door? Maar baart het u zorgen dat deze op tijd worden betaald? Snelle toegang tot dat kapitaal kan helpen om haperingen in uw dagelijkse operatie te voorkomen. Met Factoring kunt u sneller groeien dan anders het geval zou zijn!

Maar zoals bij elke financiering, zijn er zaken die uw aandacht moeten hebben voordat u bij het kruisje tekent. Dit zijn drie belangrijke valkuilen van de meest voorkomende ‘fouten’ bij factoring.

Factoring Fout 1 : U begrijpt niet waar u voor tekent.

In zijn algemeenheid is het nooit verstandig om een bindend document ondertekenen zonder er een goede blik op te werpen. Zorg daarom ook voordat u een factoring overeenkomst tekent dat u alle voorwaarden en details goed begrijpt.

Uw factoring overeenkomst is een juridisch document, en meestal geschreven in een formele juridische taal. En soms kan het best lastig zijn om zonder juridische onderlegging te begrijpen wat er staat. Wat is het belangrijkste waar u op moet letten? De voorwaarden in de factoring overeenkomst moeten overeenkomen met het voorstel dat u hebt ontvangen.

Vaak zijn boete clausules of voorwaardelijke vergoedingen bij bepaalde gebeurtenissen niet op een offerte voorstel gemeld. Bij het bekijken van de overeenkomst zijn juist dit de punten waar u goed moet opletten. Kijk naar alle kosten die de factormaatschappij u in rekening brengt en hoe deze worden berekend. Het is ook mogelijk dat u beperkingen aantreft in de factoring overeenkomst voor de soorten facturen die u mag indienen.

Met dit in gedachten, weet u dat u de factoringmaatschappijen en hun overeenkomsten kunt vergelijken. U kunt zo eenvoudig een factor kunt kiezen welke aansluit op uw behoeften en voorwaarden.

Lees het contract! Het zal niet alleen de voorwaarden van uw overeenkomst schetsen, maar ook eventuele vergoedingen en onvoorziene omstandigheden. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk met een hogere rekening worden geconfronteerd dan u op voorhand had verwacht.

Factoring Fout 2: Laat de relaties met uw factor en klant niet verwateren

Een van de andere belangrijke valkuilen van factoring betreft de relatie en communicatie. Bij factoring gaat het om drie relaties: die tussen u en de factor; u en uw klant en ook uw klant en de factor. Die relaties moeten soepel verlopen.

U en de factor

U bent de eigenaar van het bedrijf. Dit betekent dat u dient te helpen om de factor (de financier) te verbinden met uw klant. Zijn of haar onbetaalde facturen probeert u immers om te zetten in werkkapitaal (liquide middelen).

Waarom? Omdat de factor wordt betaald door uw klanten, zullen zij de kwaliteit van de vorderingen moeten controleren tijdens het verificatie process. Bovendien moeten ze een contactpersoon aanwijzen die ze kunnen bereiken, wanneer een verlopen factuur dient te worden opgevolgd.

U en uw klant

U kunt ook klanten van streek maken als ze te veel tijd aan de factor moeten besteden. Wat dient u te doen? De beste oplossing is om uw klanten in een vroeg stadium te benaderen. Vertel hen dat ze een telefoontje van het factoring bedrijf kunnen verwachten. U factor kan hier overigens in faciliteren. Sommige factors werken met een zogenaamde debiteurenbrief. Dit is een voorbeeldbrief waar de verandering in facturatie en betaling wordt verduidelijkt wordt voor uw klant.

Als u de verantwoordelijke persoon van de crediteurenadministratie bij uw klant niet kent, vraag deze dan tijdig op. Dit contact is immers de persoon die het aanspreekpunt zal worden voor de factoringmaatschappij.

Uw klant en de factor

Vervolgens kunt u uw factor bereiken en de contactgegevens van de persoon met wie u gewoonlijk samenwerkt, delen. Zij controleren dan de zakenrelatie en de crediteur die de facturen kan verifiëren.

U kunt het beste alle relevante details over uw werkrelatie met die specifieke klant delen. Zo helpt u uw factor om efficiënter te werken en het proces soepel laten verlopen. Dit is voor zowel uw klant als de factor is een belangrijke stap in het opbouwen van een goede werkrelatie. Het kan zeker een bijdrage vormen om het factoring proces voor alle betrokkenen efficient te laten verlopen.

→ Communiceer! Goede relaties zijn van groot belang om uw factoring proces soepel te laten verlopen. Zorg voor een goede communicatie met uw klant en de factor, en help hen om hetzelfde te doen.

Factoring Fout 3: Niet tijdige boekhoudkundige verwerking

Een van de laatste belangrijke valkuilen van factoring betreft een voor de hand liggende: de administratie. Maak niet de grote fout om te wachten tot het te laat is om een correcte boekhoudkundige verwerking te volgen. U moet procedures hebben om de factoring voorschotten, -kosten, -betalingen en -reserves bij te houden. Dit kan u later veel tijd besparen, maar biedt u bovenal inzicht (en controle)

Met factoring krijgt u doorgaans een voorschot van 80% tot 90% van het totale factuurbedrag (inclusief btw). Zodra uw klant de factuur betaalt, zal de factor overgaan tot de betaling van het restgedeelte van de factuur. Dit wordt ook wel uw reserve genoemd. Hier worden de kosten die de factor rekent (factor fee) vanaf gehaald. De factor fee is doorgaans afhankelijk van hoe lang de factuur onbetaald blijft. Dit bepaald dus hoe lang een factor het factuurbedrag dient voor te financieren.

Met een efficiënt boekhoudkundige verwerking kunt u ook bijhouden hoeveel u aan factor fee betaalt. Maar u houdt ook bij hoe uw bedrijf er in z’n algemeen voor staat. Het kan een nachtmerrie zijn om alle kosten, voorschotten en vergoedingen op alle facturen naderhand te controleren. Wanneer u dan ook de fouten moet corrigeren bent u helemaal veel tijd kwijt.

Overleg daarom voordat u gaat factoren met uw accountant of boekhouder over hoe dit proces het beste kan worden geadministreerd. Hiermee houdt u de financiële gezondheid van uw bedrijf en uw factoring uitgaven goed in de gaten kunt houden.

→ Zorg ervoor dat uw boekhouding voorbereid is op factoring. Ook dient u de facturen (de factoring gerelateerde kosten, btw, voorschotten, betalingen en reserves) correct te administreren.

Nieuw met Factoring? Leer van de fouten van anderen.

Met Factoring kunt u kapitaal vrijmaken dat vastzit in uw onbetaalde facturen. Dit kan uw bedrijf helpen om korte termijn cashflow uitdagingen op te vangen. Het kan zelfs helpen om uw bedrijf versneld te laten groeien.

Veel bedrijven kiezen voor factoring. Ze maken het zich echter onnodig moeilijk door één of meer van deze factoring fouten te maken

Het niet doorlezen van de details van de factoring overeenkomst

Niet goed communiceren of een goede relatie opbouwen of onderhouden met de factor

Het niet (tijdig) correct boekhoudkundig administreren van factoring

Het vermijden van deze fouten kan u helpen om optimaal te profiteren van de voordelen die factoring u kan bieden.
back-on-track-corona

Hoe zet ik mijn onderneming straks weer in de startblokken?

Op dit moment domineert coronavirus onze wereld. Je kunt de krant niet openslaan of je leest over de verschrikkelijke gevolgen die het corona virus veroorzaakt in onze maatschappij en het bedrijfsleven. Er zijn maar weinig bedrijven die er niet direct of indirect door geraakt worden. Toch is het verstandig om nu al na te denken over de “post corona” periode.

De Blik vooruit

Als gezond ondernemer werpt je de blik graag vooruit, immers als de crisis voorbij is wil je de misgelopen omzet het liefst zo snel mogelijk inhalen. Als ondernemer denk je vaak in kansen en niet in beperkingen. Het is daarom belangrijk dat je goed uit de ‘startblokken’ komt zodat je direct deze ondernemerskansen kunt grijpen. Een financieel stevig fundament realiseren betekent dat een goede voorbereiding noodzakelijk is.

Liquiditeitsproblemen in de keten

Als jouw bedrijf twee of drie maanden heeft stil gelegen, zijn er ondanks de getroffen steunmaatregelen uit de overheid waarschijnlijk liquiditeits uitdagingen binnen uw onderneming. Het is goed om te beseffen dat deze uitdagingen niet alleen spelen binnen jouw bedrijf, maar deze zullen ook in meer of mindere mate spelen over de hele keten: dus ook bij jouw leveranciers en klanten. Op het moment dat het stoplicht door de overheid op groen wordt gezet, zal je zien dat de flitsende start die je in gedachten had, mogelijk geremd wordt door knelpunten in de keten. Je leveranciers die betalingstermijnen inkorten, en klanten die een langere betalingstermijn verlangen. Want elk bedrijf in de keten kampt met dezelfde uitdagingen: liquiditeits tekort. Je kunt dus nog zo’n mooie fiets hebben, als er een schakel van de ketting gebroken is, zul je moeten afstappen en verder moeten lopen.

Flitsende start vraagt om een goede voorbereiding

Gelukkig kun je je goed voorbereiden op wat er straks komen gaat. Door nu de juiste voorbereidingen te treffen kun je straks inderdaad die gewenste flitsende start maken. Op het moment dat je niet voorbereid aan de start verschijnt, loop je de kans dat er onnodige vertraging ontstaat. Belangrijk is om inschatting te maken over wat uw liquiditeitsbehoefte straks gaat zijn. Het is raadzaam om hiervoor een liquiditeitsbegroting op te stellen. Kom je liquide middelen te kort dan is het goed om juist nu te gaan kijken naar een financier die jou kan helpen met het gewenste werkkapitaal.

Voorkom onnodige vertraging

Afhankelijk van de financier kan een werkkapitaalfinanciering aanvragen en afsluiten doorgaans vlot verlopen. Toch dien je er rekening mee te houden dat het aanvraag- en acceptatieproces onder normale omstandigheden toch snel 5 tot 10 werkdagen duurt. Dit is kostbare tijd in een opstartproces. De verwachting is dat als de corona maatregelen worden opgeheven er enorme drukte zal ontstaan bij werkkapitaal financiers, en door capaciteitsgebrek aanvragen langer duren. Dit zal leiden tot ongewenste vertragingen in het aanvraag- en acceptatieproces. Bereid jouw onderneming daarom nu al goed voor en voorkom straks onnodige vertragingen. Begin met het opstellen van een liquiditeitsbegroting.

Inkoop Financiering

Indien je op dit moment onvoldoende liquiditeit hebt om in te kopen bij jouw leverancier, zijn er mogelijkheden om inkoopfinanciering te verkrijgen. Jouw leverancier krijgt dan direct betaald en de ondernemer betaald de inkoop financier op haar beurt terug een later moment. (vaak op het moment dat jouw klant u betaald). Soms is het mogelijk om bij directe betaling jouw leverancier inkoopkortingen te vragen. Hiermee kun je een deel van de kosten van een dergelijke financiering bekostigen. Zo deel je de kosten van deze inkoop financiering en wellicht verstevig je ook de relatie met jouw leverancier voor de lange termijn. Win-Win.

Factuur Financiering

Een factuur financiering is een mogelijke oplossing voor MKB ondernemingen om de betalingstermijn van vorderingen te verminderen. Wellicht heb je goede afspraken met jouw klanten gemaakt over betalingen van facturen. Echter in een situatie waarin door de gehele keten de liquiditeitsdruk hoog is, zal jouw klant proberen te onderhandelen over de betaaltermijn – en deze wellicht proberen te vergroten. Of wanneer de relatie wellicht minder sterk is laten ze de factuur verlopen. Dit gaat zorgen voor spanningen tussen jou en je klant, maar geeft ook de nodige stress op je onderneming. Met factuur financiering voorkom je dit soort problemen. Je ontvangt namelijk direct de betaling van jouw factuur als voorschot, daarnaast wordt opvolging en debiteurenbeheer (vaak) overgenomen door de financier (de factormaatschappij) . Factuur financiering (ook wel factoring genoemd) is een goede manier om de liquiditeit onmiddellijk te verbeteren en zorgt eenvoudig voor een gezonde cashflow in uw onderneming.

Voorwaarden om te kunnen factoren

Voor MKB ondernemers zijn er tegenwoordig talloze manieren om aan een bedrijfsfinanciering te komen. Factoring is daarin een veel gebruikt financieringsinstrument. Om in aanmerking te komen voor factoring zijn wel een aantal basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Allereerst moet jouw onderneming zakelijke facturen sturen (factoren van particulieren is helaas niet mogelijk). Daarnaast is het facturatieproces belangrijk: alleen facturen die gekoppeld zijn aan een afgeronde prestatie kun je factoren. Dit houdt in dat jouw factuur verstuurd wordt nadat jouw producten of diensten zijn geleverd. Hoe harder een vordering is, hoe makkelijker deze geaccepteerd wordt door een factoringbedrijf. Soms vraagt een factor ook een afgetekend urenstaat of een getekende ontvangstbon.

Factoring Offerte helpt met MKB Factoring

Factoring Offerte is een vergelijkingsplatform die met meer dan 30 werkkapitaal financiers samenwerkt. Ze helpt vrijblijvend MKB ondernemingen om ook in deze roerige tijden je voor te bereiden om straks gezond uit de startblokken te komen. Vraag geheel kosteloos een aantal factoring offertes aan. Indien je graag meer wilt weten over inkoopfinanciering kan Factoring Offerte je overigens ook uitstekend wegwijs in maken.

bedrijf opstarten

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2019

In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht, dat zijn er 23.000 meer dan in 2018. Het aantal oprichtingen in een jaar tijd is daarmee nog nooit zo hoog geweest.

Net als eerdere jaren kende de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste oprichtingen, gevolgd door de handel en de bouw. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland.

Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15 duizend verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld en voor het eerst in tien jaar zijn hierdoor organisatieadviesbureaus niet de meest opgerichte bedrijven.