Ondernemers in financiële problemen

De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden aldus een onderzoek door Ondernemend Nederland. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis. Dit zijn de alarmerende resultaten uit het meest recente onderzoek

Liquiditeitsproblemen bij kleine bedrijven het grootst

Acute liquiditeitsproblemen zijn het grootst in kleine bedrijven met één tot vijf medewerkers. Voornamelijk in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector zijn er grote liquiditeitstekorten. Grotere bedrijven hebben vaak wat meer vet op de botten en denken dat ze zich de eerste paar maanden nog wel kunnen redden. Maar ook zij verwachten binnen zes maanden in de problemen komen.

Banken zijn vaak niet de oplossing

De BMKB-regeling, bedoeld voor het MKB in Nederland, is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de coronacrisis heeft de overheid deze regeling opgerekt.  Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De garantstelling voor kredieten is van 50% naar 75% per lening gegaan. De overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Door het verruimen van de borgstelling zou het voor ondernemers nu makkelijker moeten zijn om een lening te krijgen bij een bank. Ondanks dat banken nu een positieve bijdrage zeggen te kunnen leveren aan de crisis, blijkt dat in praktijk nog niet zo gemakkelijk te gaan.

Dit wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek betreffende de rol van de banken. Op de vraag of ondernemers bij hun bank terecht kunnen met liquiditeitsproblemen, antwoordt minder dan 20% van de ondernemers met ja. Hieruit blijkt een belangrijke taak voor de banken, om ondernemers beter en pro-actiever voor te lichten over financieringsmogelijkheden.

Facturen later betaald

Op de vraag of betalingen nog op tijd worden gedaan, geeft bijna de helft van de ondernemers in het onderzoek aan dat zij merken dat facturen later betaald worden:

Ook geeft bijna de helft van de gevraagde ondernemers dat opdrachtgevers hun betalingstermijn eenzijdig aanpassen. Dit zorgt voor additionele druk op de liquiditeit.

Factuur Financiering de oplossing?

Factuur Financiering is wellicht een eenvoudig middel om beide uitdagingen (trage financiering bij banken en liquiditeit) snel en adequaat aan te pakken. Factoring wordt steeds vaker gebruikt als vorm van ‘smeerolie’ om liquiditeit binnen een onderneming te verbeteren. Ook zijn er aan de leverancierszijde voordelen te behalen door middel van supply chain finance (of inkoopfinanciering). Zo is het voor bedrijven relatief eenvoudig en snel om een oplossing te vinden voor hun liquiditeitsuitdagingen.

bedrijf opstarten

Recordaantal bedrijfsoprichtingen in 2019

In 2019 zijn ruim 207.000 bedrijven opgericht, dat zijn er 23.000 meer dan in 2018. Het aantal oprichtingen in een jaar tijd is daarmee nog nooit zo hoog geweest.

Net als eerdere jaren kende de specialistische zakelijke dienstverlening de meeste oprichtingen, gevolgd door de handel en de bouw. Het aantal opheffingen was ook hoger dan in 2018, maar per saldo groeide het aantal bedrijven in Nederland.

Per 1 januari 2020 zijn er 1,85 miljoen bedrijven actief. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Binnen de handel zijn webwinkels met ruim 15 duizend verantwoordelijk voor meer dan de helft van de oprichtingen. Het aantal opgerichte webwinkels is ten opzichte van 2018 bijna verdubbeld en voor het eerst in tien jaar zijn hierdoor organisatieadviesbureaus niet de meest opgerichte bedrijven.

Economie krijgt harde dreun door coronavirus

De economie krijgt een harde dreun door de maatregelen om het nieuwe coronavirus een halt toe te roepen. Een economische terugval en een oplopende werkloosheid zijn onvermijdelijk, zelfs met de ongekende steunmaatregelen die de overheden heeft aangekondigd voor bedrijven.

Verwachte krimp Europa: 2 procent dit jaar

De economieën van de eurozone en het Verenigd Koninkrijk staan voor een krimp van twee procent dit jaar. Die schatting doet kredietbeoordelaar S&P Global. De onderzoekers van het toonaangevende ratingbureau wijzen onder meer op de sterk oplopende kosten om de coronacrisis het hoofd te bieden. Begin maart hield S&P Global nog rekening met een groei van de economie in de eurozone met 0,5 procent. S&P Global wijst erop dat de kosten om de virusuitbraak te beteugelen hard oplopen. Nog altijd wordt verwachten deskundigen dat de weg naar herstel in de tweede jaarhelft ingezet zal worden. Maar anders dan bij de eerdere prognose houden de kenners er rekening mee dat daadwerkelijk herstel langer op zich laat wachten.

Nederland in Top 5 meest getroffen landen

Nederland staat op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staat Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije en Indonesië (China waar de epidemie zijn oorsprong kent wordt buiten beschouwing gelaten). Dat stelt kredietverzekeraar Euler Hermes. De sectoren die het hardst worden getroffen zijn chemie, transport, automotive, textiel en elektronica.

“We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait, zijn we maanden verder. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt hierdoor stevig geraakt.” zo stelt Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland over de situatie in Nederland.

Geeroms ziet twee soorten bedrijven die direct worden bedreigd: ”De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers. Wij zien dat betalingsafspraken onder druk staan. Betalingstermijnen worden opgerekt en de aanvragen voor afbetalingsregelingen nemen sterk toe. Oftewel: liquiditeitsproblemen steken de kop op”

Ook België zal in 2020 een negatieve BBP groei zien

Voor België voorspellen onze economen nu een negatieve bbp-groei van -1,2% in 2020. Met name het tweede kwartaal van het jaar zal gekenmerkt worden door een aanzienlijke negatieve groei van -2,7%.
Voor de kapitaalmarkten zal de situatie eerst nog verslechteren voordat ze verbetert. De markten beoordelen de stroom van negatief nieuws die gepaard gaat met de inperkingsmaatregelen die van invloed zijn op 3/4 van het mondiale bbp niet uitreikend. Euler Hermes voorspelt dat de volatiliteit de aandelenmarkten op korte termijn nog eens 10-20% zal doen dalen.
Voor België voorspelt Euler Hermes een stijging van het aantal faillissementen met 8% ten opzichte van het recordniveau van 2.019. De volgende sectoren lopen in België een bijzonder risico: de bouw, de dienstensector, de voedselverwerkende industrie, retail en transport.

Corona Kredieten

MKB Nederland heeft een oproep gedaan om met een liquiditeitspakket te komen voor ondernemers, in verband met de ontwikkelingen van het Corona virus. Ondernemersorganisaties roepen MKB financiers op om coulant om te gaan met voorwaarden wanneer ondernemers de komende maanden in de problemen komen. Daarnaast roept de NVB op om voor banken de MKB normen te verruimen. Echter, tot nu toe zijn er nog geen concrete maatregelen aangekondigd.

ECB komt donderdag met maatregelen – mogelijk goedkope leningen voor MKB

De Europese Centrale Bank staat ook onder druk om met maatregelen te komen. Donderdag vond er een belangrijk overleg plaats en volgens het FD is de verwachting dat er hoe dan ook maatregelen aangekondigd gaan worden. Vorige week werd door de ECB hier al een persbericht over verstuurd. Een maatregel die veel genoemd wordt is het verstrekken van goedkope leningen aan banken (LTRO-leningen) om hiermee goedkoper leningen te kunnen verstrekken aan het MKB. Eerdere LTRO-leningen hebben echter niet in alle gevallen geleid tot een versoepeling van de leenvoorwaarden aan het mkb, dus het is maar de vraag hoe effectief dit is. Daarbij is het beleid puur gericht op banken. Non-bancaire aanbieders kunnen niet van deze leenvoorwaarden gebruik van maken. Terwijl juist deze groep financiers op dit moment direct in kunnen springen om op korte termijn liquiditeit te creëren voor het MKB. Het zou waardevol zijn als de ECB hier ook oplossingen voor aandraagt, bijvoorbeeld door het instellen van garantieregelingen en/of co-financiering via de aanbieders.

Oplossingen van huidige non-bancaire MKB financiers

In plaats van af te wachten op de regelingen van de Nederlandse en Europese overheid, kunnen ondernemers in urgente liquiditeitsproblemen nu ook al gebruik maken van de brede lijst van nieuwe mkb financiers die bijvoorbeeld korte termijn krediet aanbieden of via factoring direct hun geld ontvangen. Deze financiers kunnen vaak ook al binnen enkele dagen de financiering verstrekken.

Atradius: Stijging faillissementen in Nederland zet ook in 2020 door Nederland

  • Wereldhandel krimpt in 2019 als gevolg van handelsconflict VS en China
  • Faillissementen Nederland nemen 4 procent toe in 2019
  • Groei bbp in Nederland blijft volgend jaar steken op ruim één procent

Wereldwijd is sprake van een verslechtering van de economische vooruitzichten, vooral als gevolg van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. In Nederland zorgen toenemende externe risico’s in combinatie met de lagere binnenlandse consumptiegroei voor een groeivertraging in 2019 en 2020. Dat concludeert kredietverzekeraar Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.

De wereldeconomie verliest behoorlijk aan kracht, met een verwachte groei van 2,5 procent in zowel 2019 als 2020. Dit is veel minder dan de 3,2 procent waar een jaar geleden nog sprake van was. Atradius verwacht dat de groei van de wereldhandel in 2019 negatief uitkomt, met een licht herstel in 2020. Dit is vooral het gevolg van het handelsconflict tussen de VS en China. Daarnaast zorgen ook de terugval van de Duitse maakindustrie, zwakte in sommige opkomende economieën en de brexit voor slechtere economische vooruitzichten. “De handelsoorlog tussen de VS en China heeft verstrekkende gevolgen voor de wereldhandel. Als de handelsoorlog zich uitbreidt naar andere economieën in Azië en Europa, wat heel goed mogelijk is, zal de wereldhandel nog verder vertragen”, benadrukt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius.

Wereldwijd verwacht Atradius een stijging van het aantal faillissementen met 3 procent in 2019 – één procent hoger dan haar eerdere prognose in mei – en een toename van 2,6 procent in 2020. De opwaartse herziening in 2019 is vooral het gevolg van ontwikkelingen in Noord-Amerika, waar de stijging van het aantal faillissementen die van West-Europa overtreft. Tegelijkertijd benadrukt Atradius dat in vrijwel alle regio’s sprake is van een groei van het aantal faillissementen.

Ook in Nederland nemen faillissementen toe

In Nederland zakt de economische groei terug naar 1,6 procent in 2019 en 1,2 procent in 2020. Hiermee scoort Nederland iets beter dan de eurozone als geheel (1,1 procent groei in 2020). De stijging van het aantal faillissementen bedraagt in 2019 4 procent: iets hoger dan de eerdere prognose van 3 procent in augustus. In 2020 verwacht Atradius een groei van het aantal faillissementen met 1 procent. “Hoewel de Nederlandse economie in vergelijking met andere landen in de eurozone goed presteert, is het de vraag of we dit groeitempo kunnen vasthouden. Het zijn vooral externe omstandigheden die de economie parten spelen, maar ook in het binnenland is sprake van een verzwakking van de consumptiegroei ten opzichte van eerdere jaren. Dit vertaalt zich in een stijging van het aantal faillissementen in zowel 2019 als 2020”, aldus Lorié.

Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Grote bedrijven moeten facturen van mkb’ers straks binnen 30 dagen gaan betalen. Staatssecretaris van Economische Zaken Keijzer (Economische Zaken) gaat de wet aanscherpen.

Dat doet Keijzer omdat er geen voortgang zit in de termijn waarop grote bedrijven de rekeningen van mkb’ers betalen. Uit recente cijfers blijkt dat gemiddelde al jarenlang boven de 40 dagen zit. Verbetering is er niet, ook niet nadat de wettelijke termijn in 2017 op 60 dagen werd gesteld. De staatssecretaris gaat daarom steviger ingrijpen.

„Een goed draaiende economie geeft minder aanleiding tot lange betaaltermijnen dan een moeizaam draaiende economie”, zegt Keijzer. „Daarom vind ik het zorgelijk dat de betaaltermijnen ook in recente jaren niet de gewenste ontwikkeling laten zien. Het geeft verder te denken dat betalingen van grote bedrijven in de richting van het mkb een minder gunstige ontwikkeling laten zien dan de algemene, licht dalende tendens.”

Keijzer gaat ’kort na de jaarwisseling’ het nieuwe beleid naar de Kamer sturen. Of daar bijvoorbeeld ook een boete of berisping bij komt voor bedrijven, geeft de staatssecretaris nog niet prijs. Ze wil eerst de evaluatie voor de wet betalingstermijnen grote bedrijven afwachten.

Hoe is de wettelijke betalingstermijn nu geregeld?

De wettelijke betalingstermijn van een factuur bedraagt 30 dagen als geen betalingstermijn is overeengekomen. Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, maar de wet stelt grenzen aan langere betaaltermijnen.

De maximale betalingstermijn die wettelijk is toegestaan, is afhankelijk van de soort klant (debiteur) waarmee u zaken hebt gedaan. Voor grote ondernemingen gelden namelijk strengere regels dan voor kleine bedrijven (MKB/ ZZP). Voor de overheid gelden ook andere regels voor betalingstermijnen. Voor particulieren (consumenten) gelden geen wettelijke betaaltermijnen.

In de onderstaande tabel worden de verschillende wettelijke betalingstermijnen vermeld:

Wettelijke betalingstermijn in dagenBedrijfOverheid Grote
onderneming
Geen betalingstermijn overeengekomen30 3030
Maximale betalingstermijn60 3060
Maximale betalingstermijn bij
wettelijke uitzondering
60+60
X

Per 1 juli 2018 worden kleine ondernemers, zoals ZZP-ers en MKB-bedrijven, nóg beter beschermd tegen onredelijk lange betalingstermijnen van grote ondernemingen. Vanaf deze datum verloopt namelijk het overgangsrecht van de Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (ook wel de ‘wet betalingstermijnen’ of ‘wet late betalingen’ genoemd).

Indien een onderneming graag eerder over zijn gelden wilt beschikken, dan biedt factoring een mogelijke manier om vorderingen direct ‘contant’ te maken.


Het verschil tussen een zakelijke lening en krediet

Wat is eigenlijk het verschil tussen een lening en een krediet? In beide gevallen heb je toegang tot geld waar je rente over betaalt. In sommige gevallen is een lening meer passend terwijl andere situaties een krediet vragen. Hieronder zetten we de twee financieringsvormen naast elkaar.

Wat is een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet is een geldbedrag dat voor je klaarstaat bij de bank. Je kunt er tot een vaste limiet geld uit opnemen wanneer je dat nodig hebt. Je bepaalt zelf wanneer je dat doet en hoeveel je opneemt. Rente betaal je alleen over het opgenomen bedrag. Iedere maand los je een gedeelte af, dat je weer kunt opnemen als je het nodig hebt.

Wat is een zakelijke lening?

Bij een zakelijke lening ontvang je het leenbedrag in een keer op je rekening. Je betaalt het bedrag vervolgens in maandelijkse termijnbedragen terug. Geld dat je hebt afgelost, kun je niet opnieuw opnemen. Je betaalt een vooraf afgesproken rentepercentage over het openstaande bedrag.

Doelen

Wanneer komt een zakelijk krediet van pas?

Met zakelijk krediet vang je een tijdelijke behoefte aan liquide middelen op. Bijvoorbeeld als je je rekeningen moet betalen, als je klanten niet of laat betalen, of wanneer je voorraad moet aanvullen.

Wanneer komt een zakelijke lening van pas?

Een zakelijke lening is met name geschikt voor een eenmalige, grote uitgave. Je betaalt er een langlopende investering mee. Denk aan de aanschaf van machines of auto’s, de bouw van een website of een vrije investering in groei en uitbreiding.

Doelen voor een zakelijk krediet

  • Overbruggen van een tijdelijk tekort aan liquiditeit
  • Investeren in marketingcampagne
  • Onderhoud aan machines

Doelen voor een zakelijke lening

  • Bekostigen van een grote aanschaf, zoals een machine
  • Inrichten van bedrijfsruimte
  • Vernieuwen van bedrijfssystemen

Een mooi startpunt om meer te weten te komen over verschillende vormen van financiering en krediet is te vinden op deze pagina

9 manieren om werkkapitaal te financieren

Geld zoeken om je dagelijkse bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. 1 op de 5 ondernemers loopt er tegenaan (19% volgens de Financieringsmonitor van het CBS). Naast geld voor uitbreiding, overbrugging, herfinanciering en innovatie. Maar hoe los je je werkkapitaalbehoefte op?

Wat is werkkapitaal eigenlijk?

Werkkapitaal is het geld dat je nodig hebt om aan de dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen en om dagelijks mee te werken. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhanden werk voorfinancieren en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden). Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar in je bedrijf zitten. Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto’s, computers of machines, valt dit niet onder werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf

Maar hoe kom je dan aan voldoende werkkapitaal? Je hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen je eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met je voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kun je fiscale regelingen toepassen en kosten besparen via bootstrapping. Ook dichtbij huis, maar extern is familie en vrienden als investeerders vragen.

Externe financiering

Verschillende financieringsvormen zijn geschikt om werkkapitaal te financieren. Vergeet daarbij de gouden balans regel niet. Financier kort met kort en lang met lang. De juiste financieringsvorm moet passen bij de soort investering. En de looptijd van de financiering moet aansluiten bij de, relatief korte periode, dat je de investering gebruikt en je het werkkapitaal nodig hebt. Dit in tegenstelling tot een lange termijn investering in bijvoorbeeld bedrijfsmiddelen zoals machines en ander inventaris en vastgoed. Die gebruik je veel langer en financier je met een langere looptijd.

Bank

Een bekende vorm voor werkkapitaal is een rekening-courantkrediet van een bank. Je mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. Je betaalt alleen rente over het bedrag dat je gebruikt. Dat bedrag varieert afhankelijk van je behoefte. Banken zijn met meer dan 130 miljard aan financiering in Nederland nog de meest gebruikte financieringsvorm.

Factoring

Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Het gaat om zakelijke vorderingen, dus niet om facturen aan consumenten. In Nederland is al voor meer dan 3 miljard gefinancierd via factoring en groeit het aantal aanbieders. Na bankfinanciering en leasing staat factoring op nummer 3 in omvang.

Leverancierskrediet

Met leveranciers kun je betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als je een factuur snel betaalt. Er zijn mogelijkheden om inkopen te financieren.

Inkoopfinanciering

Inkoopfinanciering ook wel trade finance genoemd is een veel gebruikte methode van (internationale) handelsbedrijven. U financiert hiermee uw inkooporder. Wanneer u een internationale leverancier heeft waar u bijvoorbeeld een inkoop direct moet betalen, kan trade finance een oplossing zijn. De inkoop financier betaald uw inkoopfactuur tegen een percentage van de factuurwaarde (het tarief is vaak afhankelijk van de duur van de financiering). Vaak worden inkoopfinanciering en factoring aan elkaar gekoppeld, waarmee de onderneming een ruime liquiditeitspositie kan verkrijgen.

Voorraadfinanciering

Het financieren van de voorraad kan verlichting in de liquiditeitsdruk brengen die veel ondernemers ervaren wanneer ze grote voorraden aanhouden. Voor een handelsfirma kan het bijvoorbeeld soms even duren voordat de inkoopkosten worden terugverdiend. Wanneer er een lange tijd dient te worden overbrugt tussen voorraad en uiteindelijke verkoop kan een voorraadfinanciering ideaal zijn. Zeker bij sterk groeiende onderneming kan het financieren van de voorraden problemen opleveren wanneer korte termijn verplichtingen dienen te worden voldaan. De voorraad is een vorm van werkkapitaal. Er zijn diverse financiers die zich specialiseren in voorraad financiering, zowel banken als alternatieve financiers.

Omdat de voorraad zo’n veel voorkomende vorm van kredietbehoefte is, zijn er gelukkig verschillende geldschieters die zich specialiseren in een voorschot op de voorraadfinanciering. Ook zijn er financiers die zich richten op inkoopfinanciering (hier ligt het accent voornamelijk op

Pinvoorschot

Dit is een optie voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel, horeca en op festivals. Je krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf 2.000 euro tot 50.000 euro.

Online krediet via fintech-financiers

Fintech staat voor financiële technologie. Deze fintech-financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf ongeveer 2000 euro tot 1 miljoen euro. Een deel van deze kredieten noemt men ook wel flitskrediet, omdat je het geld erg snel op je rekening krijgt.

Crowdfunding

Bij crowdfunding vraag je investeerders via een platform te investeren. Dat kan alleen voor werkkapitaal of in combinatie met andere investeringen. Collin Crowd Fund is een voorbeeld van een platform welke crowdfunding aanbiedt. Crowd Funding heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dat betekend dat er vele projecten beschikbaar zijn voor investeerders om uit te kiezen, waardoor lang niet altijd het streefbedrag wordt gehaald. Wanneer u een dergelijk platform wilt gebruiken voor het genereren bedenk dan goed dat het lang geen zekerheid is dat een project kan worden gefinancierd en het ook behoorlijk tijdsintensief is om je project goed neer te zetten (te verkopen) op het platform. Er zijn bedrijven die je hiermee kunnen helpen.

Vijf voordelen van factoring

Cashflow is de levensader van elk bedrijf. Kleine startende bedrijven bevinden zich echter doorgaans in een dilemma wanneer ze op het punt staan ​​een zakelijk contract aan te gaan, maar ontdekken dat het meer dan twee maanden duurt om betaald te krijgen. U bent waarschijnlijk in een dergelijke situatie terechtgekomen en staat voor een lucratieve klant die zijn leveranciers na 60 dagen betaalt. Dertig dagen later heb je enorme onbetaalde facturen, onbetaalde zakelijke rekeningen en salarissen. Gelukkig zijn er vandaag meerdere online en offline factoringbedrijven, waar u uw onbetaalde facturen kunt verkopen en een voorschot van maximaal 90 procent of zelfs meer kunt krijgen. Maar u vraagt ​​zich misschien af, hoe kan factoring (factuurfinanciering) mijn bedrijf echt helpen? In verband hiermee hebben we vijf bewezen manieren bedacht om factoring uw bedrijf te laten groeien.

1. Factoring stelt u in staat nieuwe kansen te benutten

Als klein bedrijf zoekt u altijd naar manieren om te groeien. In die groeiroute vindt u mogelijk een grootschalige klant die uw onderneming naar het volgende niveau zou brengen. De meeste van deze grootschalige klanten, zoals productiebedrijven, zullen u na enige tijd betalen. Zonder facturering van facturen zou het kleine bedrijven onstabiel maken, aangezien u rekeningen en werknemers moet betalen.

Factoringmaatschappijen nemen al deze zorgen weg en geven u het vertrouwen om elke grote zakelijke kans te benutten. Met andere woorden, u zult zich kunnen aanpassen aan de behoeften van grote klanten en een duurzaam bedrijf kunnen leiden.

2. Factoring betekent meer werkkapitaal en cashflow voor uw bedrijf

De verkoop van uw facturen aan factoringbedrijven vertaalt zich in twee dingen; meer cashflow voor uw bedrijf en gestimuleerd werkkapitaal. In tegenstelling tot maanden wachten om betaald te krijgen, hebt u meer geld om meer voorraden te kopen, bestellingen uit te voeren en uw bedrijf te laten groeien. Het gebrek aan een dergelijke stroom heeft bijgedragen aan het falen van meer dan 80 procent van alleen bedrijven, wat betekent dat uw kans op bedrijfssucces groter is met deze route. Anders dan de stroom zelf, zult u meer voorspelbaarheid van uw financiën hebben. Dit verbetert op zichzelf uw leencapaciteit bij veel banken die op zoek zijn naar consistentie.

3. Factoring vertaald zich naar meer zakelijke kredietcontrole

Kleine bedrijven of startups worden altijd zwaar belast door de kredietlast. Ze besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen aan het opvolgen van debiteuren. Met factoring factoring neemt het factoringbedrijf die last weg zodat u zich kunt concentreren op andere kritieke gebieden van het bedrijf. Op die manier kunt u een zakelijk contract afsluiten met elke klant, wetende dat u niet maanden hoeft te wachten om betaald te krijgen.

Het factoringbedrijf doet al het harde werk voor u. Ze controleren de kredietwaardigheid van de klant, geven u transactiegegevens en volgen de openstaande bedragen op. Als u zou besluiten om deze allemaal zelf te regelen, zou dit veel middelen kosten, maar dit alles is inbegrepen in de kleine vergoeding die aan het factoringbedrijf wordt betaald.

4. Factoring kan de basis zijn voor toekomstige groei

Inmiddels zijn alle facturen betaald en heeft u meer controle over uw tegoed. Dit betekent dat u zich nu kunt concentreren op de toekomst van uw bedrijf of bedrijf. Factuurfactoring helpt u niet alleen om u op de groei te concentreren, maar biedt u ook voldoende geld om dit te doen. Je hebt meer geld voor belangrijke zakelijke pijlers zoals marketing, nieuwe klanten aannemen en nieuwe talenten inhuren. Het betekent ook dat de werknemers hun energie nu kunnen richten op de toekomstige groei.

5. Een beter alternatief dan lenen

Bedrijven die niet kiezen voor factoring factoring eindigen met twee opties, het weigeren van grote klanten of kiezen voor een lening om hun bedrijf te bedienen. Hoewel het laatste aantrekkelijker is dan het eerste, heeft het zijn eigen keerzijde. Enorme rentetarieven en rigide voorwaarden zijn niet gunstig voor kleine entiteiten. Met factuurfinanciering voldoet u echter niet aan strikte vereisten die banken en geldschieters nodig hebben. Bedrijven met een slechte kredietscore kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in aanmerking komen voor factoring services. Zolang uw klanten voldoen aan de kredietwaardigheid eisen van het factoringbedrijf, bent u klaar om te factoringen.

Bank- en andere geldschieters zullen altijd een beperking opleggen aan hoe u het geleende geld kunt uitgeven. Met factoring kunt u het geld op elke gewenste manier uitgeven. Uw uitgaven beslissingen worden niet beperkt door rigide voorwaarden en condities die worden gezien bij geldschieters. In dat geval hebt u de volledige bevoegdheid om nieuwe inventaris te kopen, nieuwe werknemers in te huren of zelfs het geld voor persoonlijke ondernemingen te gebruiken

Een werkkapitaalfinanciering regelen kan soms best complex zijn. Er zijn vele aanbieders actief op de markt, maar welke is nou de beste keuze voor uw situatie?  Het is prettig om een goed overzicht te hebben van de verschillende factoring varianten en aanbieders. Een vergelijkingssite kan hier een handige manier zijn.

Alternatieve financiering steeds beter gevonden

MKB-Amsterdam en Spotcap, Qredits, Investormatch en Voldaan verenigen zich op unieke wijze voor ondernemers en intermediairs in regio Amsterdam door ‘alles over alternatieve financieringsvormen’ te vertellen

Een verrassend initiatief van deze concullega’s binnen de alternatieve financieringsmarkt. Maar wel noodzakelijk zegt Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Financiering is één van de belangrijkste vraagstukken voor ondernemers. Daarom is het belangrijk je te verdiepen in de verschillende opties. Tegenwoordig is een lening bij de bank zeker niet meer de enige optie, en in veel gevallen ook niet de beste.”
 En die noodzaak wordt keer op keer bevestigd door onderzoeken van onder meer Kamer van Koophandel en Centraal Planbureau. Stevige uitspraken over de uitdagingen in bedrijfsfinanciering voor het MKB komen onverminderd uit. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ‘Financiering’ door Mona Keijzer als één van de belangrijkste speerpunten is opgenomen in het MKB-Actieplan uit 2018. Ook het Financieel Dagblad kopte vorige week nog ‘Nederlands MKB heeft last van marktmacht grootbanken’. Des te belangrijker om alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden bekender te maken bij een groter publiek.

Verbeterde toegang

Eén van de organisaties die zich hiervoor inzet is Stichting MKB Financiering (SMF). Ondersteund door Ministerie van Economische Zaken, zet deze stichting zich in voor verbeterde toegang tot passende voor het MKB en intermediairs. Recentelijk bracht SMF een onderzoek uit wat aantoont dat de alternatieve (non-bancaire) financieringsmarkt in 2018 met 51 procent is gestegen ten opzichte van 2017. Een stap in de goede richting! Maar nog steeds hebben we het over slechts een aantal van 22.520 MKB-ondernemers die in 2018 op deze manier financiering hebben ontvangen. Hierbij werd afgelopen jaar 8% van de MKB-financieringen onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Samenwerking

Kortom, alternatieve financiering groeit maar verdient nog meer bekendheid. En dat is de reden dat MKB-Amsterdam, Spotcap, Qredits, Investormatch en Voldaan de samenwerking hebben opgezocht. André Dolsma, commercieel directeur Qredits: “Wij geloven dat wij door verbinding onze klanten beter kunnen helpen. Het wordt steeds complexer voor een starter, zzp’er of MKB’er om zijn of haar financiering te regelen. Dit kan gaan om een opstartfinanciering, aankoop van een bedrijfspand, werkkapitaal of een voorfinanciering van een grote opdracht, of natuurlijk combinaties hiervan. Dan komt het op samenwerking aan met meerdere financiers.” Qredits is een sociale kredietverstrekker voor startende en bestaande ondernemers in Nederland. Naast kredieten tot €250.000 biedt Qredits ook coaching en tools aan ondernemers. Niels Turfboer, directeur bij online zakelijk kredietverstrekker Spotcap sluit zich hierbij aan: “Stapelfinanciering is een relatief onbekend begrip onder het MKB, maar biedt tal van mogelijkheden voor ondernemers. Als met uw bedrijf geen zakelijke kans wilt missen, kan een alternatief financieringsproduct  een perfecte aanvulling zijn op uw langlopende lening bij de bank. Denk aan investeringen in voorraad, personeel of apparatuur die zich snel terug renderen. Maar hiervoor is samenwerking in de sector en educatie aan het MKB en intermediairs hard nodig.”