Privacybeleid

Werkkapitaalfinanciering.nl is een initiatief van Offerte Partner B.V. Wij zijn een online marketing en uitgever gericht op de zakelijke markt.

Offerte Partner B.V. biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het
in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan, zoals bijvoorbeeld voor het aanmelden van een nieuwsbrief. De persoonsgegevens zijn afkomstig uit de nieuwsbrief inschrijvingen middels het inschrijfformulier. Het doel/belang van de verwerking van persoonsgegevens is gericht op het voorzien van relevante content aan klanten en het continu verhogen van de relevantie van onze content.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Resultaten van nieuwsbrieven in de vorm van open- en klikgedrag


b. De verwerking van de persoonsgegevens uit de nieuwsbrief vindt plaats zolang de persoon ingeschreven staat en interesse blijft tonen (lees: minimaal openen van een nieuwsbrief) in de content. Zo niet, dan worden de persoonsgegevens tijdig verwijderd. Het bedrijf maakt gebruikt van een externe verwerker, namelijk MailChimp. Uitschrijven kan via de uitschrijf link in de mailing. De betrokkenen hebben altijd het recht de verwerking te stoppen, de persoonsgegevens te corrigeren, bezwaar te maken of data te laten verwijderen.
c. Offerte Partner B.V. hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Offerte Partner rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
d. Dit privacy statement is geldig voor de website werkkapitaalfinanciering.nl, die onder beheer staat of van of geregistreerd is bij Offerte Partner B.V.
e. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet:

  1. Noodzakelijk voor onze dienstverlening: het delen van de persoonsgegevens is in sommige gevallen nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken namens Offerte Partner B.V. uitvoert. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in om in opdracht van Offerte Partner B.V. persoonsgegevens te verwerken. Wij maken goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.
  2. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
  3. Toestemming: in sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
  4. Advertenties: Onze website vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.
  5. Wijzigingen: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.
  6. Vragen Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Offerte Partner B.V. via de contactinformatie pagina op de website.