Ondernemers in financiële problemen

De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden aldus een onderzoek door Ondernemend Nederland. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis. Dit zijn de alarmerende resultaten uit het meest recente onderzoek

Liquiditeitsproblemen bij kleine bedrijven het grootst

Acute liquiditeitsproblemen zijn het grootst in kleine bedrijven met één tot vijf medewerkers. Voornamelijk in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector zijn er grote liquiditeitstekorten. Grotere bedrijven hebben vaak wat meer vet op de botten en denken dat ze zich de eerste paar maanden nog wel kunnen redden. Maar ook zij verwachten binnen zes maanden in de problemen komen.

Banken zijn vaak niet de oplossing

De BMKB-regeling, bedoeld voor het MKB in Nederland, is een borgstellingsregeling vanuit de overheid voor kredieten van banken aan bedrijven. Door de coronacrisis heeft de overheid deze regeling opgerekt.  Door de borgstelling kunnen bedrijven zonder onderpand toch geld lenen bij de bank. De garantstelling voor kredieten is van 50% naar 75% per lening gegaan. De overheid staat voor 90% garant bij deze garantstelling. Door het verruimen van de borgstelling zou het voor ondernemers nu makkelijker moeten zijn om een lening te krijgen bij een bank. Ondanks dat banken nu een positieve bijdrage zeggen te kunnen leveren aan de crisis, blijkt dat in praktijk nog niet zo gemakkelijk te gaan.

Dit wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek betreffende de rol van de banken. Op de vraag of ondernemers bij hun bank terecht kunnen met liquiditeitsproblemen, antwoordt minder dan 20% van de ondernemers met ja. Hieruit blijkt een belangrijke taak voor de banken, om ondernemers beter en pro-actiever voor te lichten over financieringsmogelijkheden.

Facturen later betaald

Op de vraag of betalingen nog op tijd worden gedaan, geeft bijna de helft van de ondernemers in het onderzoek aan dat zij merken dat facturen later betaald worden:

Ook geeft bijna de helft van de gevraagde ondernemers dat opdrachtgevers hun betalingstermijn eenzijdig aanpassen. Dit zorgt voor additionele druk op de liquiditeit.

Factuur Financiering de oplossing?

Factuur Financiering is wellicht een eenvoudig middel om beide uitdagingen (trage financiering bij banken en liquiditeit) snel en adequaat aan te pakken. Factoring wordt steeds vaker gebruikt als vorm van ‘smeerolie’ om liquiditeit binnen een onderneming te verbeteren. Ook zijn er aan de leverancierszijde voordelen te behalen door middel van supply chain finance (of inkoopfinanciering). Zo is het voor bedrijven relatief eenvoudig en snel om een oplossing te vinden voor hun liquiditeitsuitdagingen.

Percent Change Calulator

fouten-factoring

Factoring: 3 Belangrijke valkuilen

Steeds meer ondernemingen ontdekken de voordelen van factoring. Bent u nieuw in de wereld van factoring? U zult snel de voordelen ontdekken van deze vorm van werkkapitaalfinanciering. Het kan zeker een bijdrage leveren bij het oplossen van cash-flow problemen binnen uw bedrijf. Eigenlijk is factoring iets waar veel bedrijven – kleine of groot – gebruik van maken om contante voorschotten te krijgen op onbetaalde facturen. Er zijn bij factoring echter ook valkuilen, we bespreken hieronder 3 belangrijke.

Met factoring (of debiteuren financiering) zijn bedrijven in staat om onmiddellijk geld te ontvangen. Er hoeft niet 30, 60 of zelfs 90 dagen gewacht te worden. U kunt uw facturen tegen een kleine kleine korting aan een factor te verkopen.

Er zijn veel redenen waarom dit een goed idee kan zijn voor uw bedrijf. De belangrijkste reden is echter de cashflow. Bijvoorbeeld als u een seizoensgebonden bedrijf runt. Of wanneer uw klanten u uiteenlopende betalingstermijnen opleggen. Heeft u slechts een paar echt grote facturen het hele jaar door? Maar baart het u zorgen dat deze op tijd worden betaald? Snelle toegang tot dat kapitaal kan helpen om haperingen in uw dagelijkse operatie te voorkomen. Met Factoring kunt u sneller groeien dan anders het geval zou zijn!

Maar zoals bij elke financiering, zijn er zaken die uw aandacht moeten hebben voordat u bij het kruisje tekent. Dit zijn drie belangrijke valkuilen van de meest voorkomende ‘fouten’ bij factoring.

Factoring Fout 1 : U begrijpt niet waar u voor tekent.

In zijn algemeenheid is het nooit verstandig om een bindend document ondertekenen zonder er een goede blik op te werpen. Zorg daarom ook voordat u een factoring overeenkomst tekent dat u alle voorwaarden en details goed begrijpt.

Uw factoring overeenkomst is een juridisch document, en meestal geschreven in een formele juridische taal. En soms kan het best lastig zijn om zonder juridische onderlegging te begrijpen wat er staat. Wat is het belangrijkste waar u op moet letten? De voorwaarden in de factoring overeenkomst moeten overeenkomen met het voorstel dat u hebt ontvangen.

Vaak zijn boete clausules of voorwaardelijke vergoedingen bij bepaalde gebeurtenissen niet op een offerte voorstel gemeld. Bij het bekijken van de overeenkomst zijn juist dit de punten waar u goed moet opletten. Kijk naar alle kosten die de factormaatschappij u in rekening brengt en hoe deze worden berekend. Het is ook mogelijk dat u beperkingen aantreft in de factoring overeenkomst voor de soorten facturen die u mag indienen.

Met dit in gedachten, weet u dat u de factoringmaatschappijen en hun overeenkomsten kunt vergelijken. U kunt zo eenvoudig een factor kunt kiezen welke aansluit op uw behoeften en voorwaarden.

Lees het contract! Het zal niet alleen de voorwaarden van uw overeenkomst schetsen, maar ook eventuele vergoedingen en onvoorziene omstandigheden. Als u dat niet doet, kunt u mogelijk met een hogere rekening worden geconfronteerd dan u op voorhand had verwacht.

Factoring Fout 2: Laat de relaties met uw factor en klant niet verwateren

Een van de andere belangrijke valkuilen van factoring betreft de relatie en communicatie. Bij factoring gaat het om drie relaties: die tussen u en de factor; u en uw klant en ook uw klant en de factor. Die relaties moeten soepel verlopen.

U en de factor

U bent de eigenaar van het bedrijf. Dit betekent dat u dient te helpen om de factor (de financier) te verbinden met uw klant. Zijn of haar onbetaalde facturen probeert u immers om te zetten in werkkapitaal (liquide middelen).

Waarom? Omdat de factor wordt betaald door uw klanten, zullen zij de kwaliteit van de vorderingen moeten controleren tijdens het verificatie process. Bovendien moeten ze een contactpersoon aanwijzen die ze kunnen bereiken, wanneer een verlopen factuur dient te worden opgevolgd.

U en uw klant

U kunt ook klanten van streek maken als ze te veel tijd aan de factor moeten besteden. Wat dient u te doen? De beste oplossing is om uw klanten in een vroeg stadium te benaderen. Vertel hen dat ze een telefoontje van het factoring bedrijf kunnen verwachten. U factor kan hier overigens in faciliteren. Sommige factors werken met een zogenaamde debiteurenbrief. Dit is een voorbeeldbrief waar de verandering in facturatie en betaling wordt verduidelijkt wordt voor uw klant.

Als u de verantwoordelijke persoon van de crediteurenadministratie bij uw klant niet kent, vraag deze dan tijdig op. Dit contact is immers de persoon die het aanspreekpunt zal worden voor de factoringmaatschappij.

Uw klant en de factor

Vervolgens kunt u uw factor bereiken en de contactgegevens van de persoon met wie u gewoonlijk samenwerkt, delen. Zij controleren dan de zakenrelatie en de crediteur die de facturen kan verifiëren.

U kunt het beste alle relevante details over uw werkrelatie met die specifieke klant delen. Zo helpt u uw factor om efficiënter te werken en het proces soepel laten verlopen. Dit is voor zowel uw klant als de factor is een belangrijke stap in het opbouwen van een goede werkrelatie. Het kan zeker een bijdrage vormen om het factoring proces voor alle betrokkenen efficient te laten verlopen.

→ Communiceer! Goede relaties zijn van groot belang om uw factoring proces soepel te laten verlopen. Zorg voor een goede communicatie met uw klant en de factor, en help hen om hetzelfde te doen.

Factoring Fout 3: Niet tijdige boekhoudkundige verwerking

Een van de laatste belangrijke valkuilen van factoring betreft een voor de hand liggende: de administratie. Maak niet de grote fout om te wachten tot het te laat is om een correcte boekhoudkundige verwerking te volgen. U moet procedures hebben om de factoring voorschotten, -kosten, -betalingen en -reserves bij te houden. Dit kan u later veel tijd besparen, maar biedt u bovenal inzicht (en controle)

Met factoring krijgt u doorgaans een voorschot van 80% tot 90% van het totale factuurbedrag (inclusief btw). Zodra uw klant de factuur betaalt, zal de factor overgaan tot de betaling van het restgedeelte van de factuur. Dit wordt ook wel uw reserve genoemd. Hier worden de kosten die de factor rekent (factor fee) vanaf gehaald. De factor fee is doorgaans afhankelijk van hoe lang de factuur onbetaald blijft. Dit bepaald dus hoe lang een factor het factuurbedrag dient voor te financieren.

Met een efficiënt boekhoudkundige verwerking kunt u ook bijhouden hoeveel u aan factor fee betaalt. Maar u houdt ook bij hoe uw bedrijf er in z’n algemeen voor staat. Het kan een nachtmerrie zijn om alle kosten, voorschotten en vergoedingen op alle facturen naderhand te controleren. Wanneer u dan ook de fouten moet corrigeren bent u helemaal veel tijd kwijt.

Overleg daarom voordat u gaat factoren met uw accountant of boekhouder over hoe dit proces het beste kan worden geadministreerd. Hiermee houdt u de financiële gezondheid van uw bedrijf en uw factoring uitgaven goed in de gaten kunt houden.

→ Zorg ervoor dat uw boekhouding voorbereid is op factoring. Ook dient u de facturen (de factoring gerelateerde kosten, btw, voorschotten, betalingen en reserves) correct te administreren.

Nieuw met Factoring? Leer van de fouten van anderen.

Met Factoring kunt u kapitaal vrijmaken dat vastzit in uw onbetaalde facturen. Dit kan uw bedrijf helpen om korte termijn cashflow uitdagingen op te vangen. Het kan zelfs helpen om uw bedrijf versneld te laten groeien.

Veel bedrijven kiezen voor factoring. Ze maken het zich echter onnodig moeilijk door één of meer van deze factoring fouten te maken

Het niet doorlezen van de details van de factoring overeenkomst

Niet goed communiceren of een goede relatie opbouwen of onderhouden met de factor

Het niet (tijdig) correct boekhoudkundig administreren van factoring

Het vermijden van deze fouten kan u helpen om optimaal te profiteren van de voordelen die factoring u kan bieden.

MKB Financiering: Welke mogelijkheden zijn er?

Als ondernemer in het MKB zijn er vele mogelijkheden om aan financiering te komen. Hieronder zetten we de verschillende mogelijkheden uiteen.

Bankkrediet

Het grootste gedeelte van MKB bedrijven in Nederland verkrijgt nog altijd bedrijfsfinanciering bij de bank. Het aandeel ondernemers dat financiering bij de bank verkrijgt daalt overigens al jaren. Enerzijds heeft dit te maken met strengere wetgeving waaraan banken zich dienen te houden. Hierdoor is de blik bij banken intern gericht op het opbouwen van kapitaal reserves en het voorbereiden op regels zoals Basel III. De banken proberen de verhouding tussen het eigen vermogen en de verstrekte leningen, het zogenaamde leverage ratio, te reduceren. Dit heeft met name negatieve impact op het aantal te verschaffen leningen aan het MKB. Anderzijds hebben banken de afgelopen tijd een behoorlijke imagoschade opgelopen. Dit is ondermeer het gevolg van de meest recente crisis, waarvan banken de schuld kregen toegewezen, en mkb rentederivaten schandaal.

Alternatief Krediet

Voor (startende) mkb ondernemers is het lastig om een financiering bij de bank te verkrijgen. Het is om deze reden dat veel ondernemers naar alternatieven kijken om hun financiering op orde te brengen. Er zijn voor ondernemend Nederland inmiddels vele mogelijkheden om buiten de bank om een financiering te regelen. Afhankelijk van de fase waarin je bedrijf zich bevindt, de looptijd van gewenste lening en de hoogte van het te lenen bedrag zijn er meerdere mogelijkheden.

Wanneer je in de opstartfase van je bedrijf bent zijn er al financierders die je kunnen helpen aan een financiering. Ze bieden zogenaamde unsecured loans aan, een zakelijk lening zonder onderliggend onderpand. Het gaat bij deze financieringsvorm vaak om kleinere bedragen, en jaarcijfers zijn niet altijd doorslaggevend. Deze financiers bekijken je aanvraag volledig automatisch: er vindt een automatische kredietcheck plaats (gebaseerd op aangeleverde data van je bedrijf, openbare bestanden en aangekochte data van kredietinformatie verleners. Op basis van de verzameling van data kan de financier via algoritmes bepalen of je in aanmerking komt voor krediet. Doordat deze verificatie vaak geheel of gedeeltelijk automatisch verloopt, kan de aanvrager vrij snel duidelijkheid verkrijgen over zijn financiële mogelijkheden. De snelheid van het aanvraag- en acceptatieproces wordt vaak als een verademing gezien ten opzichte van de vaak trage besluitvorming en nog immer burocratische process van een bank.Wanneer je de opstartfase voorbij bent, en je op zoek bent naar meer financiële ruimte voor je organisatie, zijn er ook nog genoeg alternatieve financierders die een goed alternatief kunnen bieden voor jouw onderneming. Er zijn financiers die zich richten op korte termijn leningen (looptijden tot 1 jaar) mid term leningen (1 tot 3 jaar) en long term leningen (looptijden langer dan 3 jaar). De grote van de faciliteit is gebaseerd op de hierboven genoemde kredietcheck (hoe groter het gevraagde bedrag, hoe rigoreuzer deze check) het onderpand van de lening, de kredietgeschiedenis van de ondernemer alsmede de specifieke kenmerken van het te financieren project. Meer over alternatieve non-bancaire lening vind je hier.

Crowdfunding

Crowdfunding, vrij vertaald “financiering door de menigte (the crowd)” is een alternatieve vorm van financiering, waarbij (vaak startende) ondernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de traditionele financieringskanalen, een eerste deel van de benodigde financiering online bij het grote publiek kunnen inzamelen. Crowdfunding is voor de kleinere belegger ook een mogelijkheid om

Het principe van Crowdfunding verloopt als volgt: een internetplatform biedt online een overzicht van bedrijven die op zoek zijn naar financiering: de crowdfunding projecten. Vindt een project binnen een vooropgestelde tijdsperiode genoeg potentiële investeerders , dan is het crowdfunding project geslaagd en wordt het geld door het crowdfundingplatform aan de ondernemer overgemaakt. Het voordeel van crowdfunding is dat het jouw bedrijf of product onder de aandacht wordt gebracht bij een grote groep investeerders (welke daarnaast ook potentiële klanten kunnen zijn). Een groot nadeel van een crowdfunding campagne is dat het behoorlijk tijdsintensieve manier is om kapitaal op te halen voor je onderneming. Ook loop je het risico dat indien je niet voldoende investeerders aan je project weet te binden waardoor de crowdfunding campagne dus niet slaagt en je met lege handen staat. Bedenk van te voren ook welke vorm van kapitaal je wilt ophalen. Een bedrijf dat kiest om zijn onderneming te kapitaliseren via equity crowdfunding dient zich er bewust van te zijn dat je bij deze vorm geen toegang hebt tot de ervaring, begeleiding en netwerken van een venture capitalist. Veel ondernemers ervaren het bijzonder waardevol om begeleiding te hebben in de ontwikkelingsfase van hun bedrijf.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 23% uit crowdfunding (bron: stichting mkb financiering) , met een totale waarde van 329 miljoen euro. Gemiddeld hebben ondernemers €114.000 opgehaald per crowdfunding campagne.

Factoring

Factoring is een vorm van financiering waar uitstaande facturen direct worden omgezet in cash. U hoeft dus niet langer te wachten totdat uw klant betaald. Deze vorm van voorfinanciering is een zeer flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering. Anders dan een zakelijke lening, is factoring een “off-balance financiering” en groeit een beschikbare factoring faciliteit mee met de onderneming. Hoe meer facturen u verstuurd, hoe meer u kunt factoren. De faciliteit van een zakelijk krediet kent een limiet welke gebaseerd is op uw bedrijfscijfers. Bij een factoring faciliteit is deze gebaseerd op de (nog te realiseren) omzet. Wanneer een financierder een onderpand vraagt op uw financiering (wanneer u onverhoopt niet uw betalingsverplichtingen kunt voldoen aan de financierder) is er sprake van een secured loan. Bij factoring beperkt het onderpand zich uitsluitend op de factuur, welke als onderpand dient voor de financiering.

U kunt gebruik maken van factoring wanneer u zakelijke klanten bedient. Daarnaast is het belangrijk dat u na de geleverde prestatie factureert. Sommige factoringmaatschappijen kunnen ook deelfacturen factoren mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer u vooraf factureert is het niet mogelijke om te factoren, immers er heeft nog geen prestatie plaatsgevonden, en daarmee is deze factuur gevoeliger voor disputen tussen u en uw klant, een risico welke een factoringmaatschappij liever vermijdt. In het algemeen geldt: hoe harder de vordering is, hoe makkelijker deze te factoren is.

De factormaatschappij maakt direct (meestal binnen één werkdag) een deel van het factuurbedrag over op uw rekening. Vervolgens incasseert de factormaatschappij het openstaande bedrag bij uw klant. Afhankelijk van de gekozen vorm van factoring, verzorgd een factoringmaatschappij ook het debiteurenbeheer en dekt hij ook de kredietrisico’s af. De flexibiliteit van financiering en de additionele diensten die geboden worden maken factoring doorgaans enigszins duurder dan een traditionele financiering. De factormaatschappij vraagt doorgaans een percentage van de factuur voor deze diensten.

De markt van non-bancaire financiering in Nederland bestaat voor 29% uit factoring (bron: stichting mkb financiering) . De komende jaren neemt de vraag naar dergelijke alternatieve financieringsvormen alleen nog maar verder toe. De verwachting is dat vanaf 2022 minimaal een derde van de klein zakelijke financieringen via non-bancaire financiers wordt verstrekt.Meer informatie over factoring vindt u hier

Aanmelden site

Vijf voordelen van factoring

Cashflow is de levensader van elk bedrijf. Kleine startende bedrijven bevinden zich echter doorgaans in een dilemma wanneer ze op het punt staan ​​een zakelijk contract aan te gaan, maar ontdekken dat het meer dan twee maanden duurt om betaald te krijgen. U bent waarschijnlijk in een dergelijke situatie terechtgekomen en staat voor een lucratieve klant die zijn leveranciers na 60 dagen betaalt. Dertig dagen later heb je enorme onbetaalde facturen, onbetaalde zakelijke rekeningen en salarissen. Gelukkig zijn er vandaag meerdere online en offline factoringbedrijven, waar u uw onbetaalde facturen kunt verkopen en een voorschot van maximaal 90 procent of zelfs meer kunt krijgen. Maar u vraagt ​​zich misschien af, hoe kan factoring (factuurfinanciering) mijn bedrijf echt helpen? In verband hiermee hebben we vijf bewezen manieren bedacht om factoring uw bedrijf te laten groeien.

1. Factoring stelt u in staat nieuwe kansen te benutten

Als klein bedrijf zoekt u altijd naar manieren om te groeien. In die groeiroute vindt u mogelijk een grootschalige klant die uw onderneming naar het volgende niveau zou brengen. De meeste van deze grootschalige klanten, zoals productiebedrijven, zullen u na enige tijd betalen. Zonder facturering van facturen zou het kleine bedrijven onstabiel maken, aangezien u rekeningen en werknemers moet betalen.

Factoringmaatschappijen nemen al deze zorgen weg en geven u het vertrouwen om elke grote zakelijke kans te benutten. Met andere woorden, u zult zich kunnen aanpassen aan de behoeften van grote klanten en een duurzaam bedrijf kunnen leiden.

2. Factoring betekent meer werkkapitaal en cashflow voor uw bedrijf

De verkoop van uw facturen aan factoringbedrijven vertaalt zich in twee dingen; meer cashflow voor uw bedrijf en gestimuleerd werkkapitaal. In tegenstelling tot maanden wachten om betaald te krijgen, hebt u meer geld om meer voorraden te kopen, bestellingen uit te voeren en uw bedrijf te laten groeien. Het gebrek aan een dergelijke stroom heeft bijgedragen aan het falen van meer dan 80 procent van alleen bedrijven, wat betekent dat uw kans op bedrijfssucces groter is met deze route. Anders dan de stroom zelf, zult u meer voorspelbaarheid van uw financiën hebben. Dit verbetert op zichzelf uw leencapaciteit bij veel banken die op zoek zijn naar consistentie.

3. Factoring vertaald zich naar meer zakelijke kredietcontrole

Kleine bedrijven of startups worden altijd zwaar belast door de kredietlast. Ze besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen aan het opvolgen van debiteuren. Met factoring factoring neemt het factoringbedrijf die last weg zodat u zich kunt concentreren op andere kritieke gebieden van het bedrijf. Op die manier kunt u een zakelijk contract afsluiten met elke klant, wetende dat u niet maanden hoeft te wachten om betaald te krijgen.

Het factoringbedrijf doet al het harde werk voor u. Ze controleren de kredietwaardigheid van de klant, geven u transactiegegevens en volgen de openstaande bedragen op. Als u zou besluiten om deze allemaal zelf te regelen, zou dit veel middelen kosten, maar dit alles is inbegrepen in de kleine vergoeding die aan het factoringbedrijf wordt betaald.

4. Factoring kan de basis zijn voor toekomstige groei

Inmiddels zijn alle facturen betaald en heeft u meer controle over uw tegoed. Dit betekent dat u zich nu kunt concentreren op de toekomst van uw bedrijf of bedrijf. Factuurfactoring helpt u niet alleen om u op de groei te concentreren, maar biedt u ook voldoende geld om dit te doen. Je hebt meer geld voor belangrijke zakelijke pijlers zoals marketing, nieuwe klanten aannemen en nieuwe talenten inhuren. Het betekent ook dat de werknemers hun energie nu kunnen richten op de toekomstige groei.

5. Een beter alternatief dan lenen

Bedrijven die niet kiezen voor factoring factoring eindigen met twee opties, het weigeren van grote klanten of kiezen voor een lening om hun bedrijf te bedienen. Hoewel het laatste aantrekkelijker is dan het eerste, heeft het zijn eigen keerzijde. Enorme rentetarieven en rigide voorwaarden zijn niet gunstig voor kleine entiteiten. Met factuurfinanciering voldoet u echter niet aan strikte vereisten die banken en geldschieters nodig hebben. Bedrijven met een slechte kredietscore kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk in aanmerking komen voor factoring services. Zolang uw klanten voldoen aan de kredietwaardigheid eisen van het factoringbedrijf, bent u klaar om te factoringen.

Bank- en andere geldschieters zullen altijd een beperking opleggen aan hoe u het geleende geld kunt uitgeven. Met factoring kunt u het geld op elke gewenste manier uitgeven. Uw uitgaven beslissingen worden niet beperkt door rigide voorwaarden en condities die worden gezien bij geldschieters. In dat geval hebt u de volledige bevoegdheid om nieuwe inventaris te kopen, nieuwe werknemers in te huren of zelfs het geld voor persoonlijke ondernemingen te gebruiken

Een werkkapitaalfinanciering regelen kan soms best complex zijn. Er zijn vele aanbieders actief op de markt, maar welke is nou de beste keuze voor uw situatie?  Het is prettig om een goed overzicht te hebben van de verschillende factoring varianten en aanbieders. Een vergelijkingssite kan hier een handige manier zijn.

Factoring neemt een vlucht in Europa

factoring en commercial finance spelen cruciale rol bij werkkapitaalfinanciering voor MKB-bedrijven

Uit de definitieve analyse van de gegevens die door de EU-federatie voor de factoring- en commerciële financieringsindustrie (EUF) zijn verzameld, blijkt dat de volumes factoring en commerciële financiering in de EU in 2018 over het algemeen met 7,9% groeiden tot 1,73 miljard euro, waarvan 80% binnenlandse activiteiten en 20 % internationaal.

Factoring omzet van 2013-2018

Dit groeitempo overtreft duidelijk opnieuw de toename van het bbp in Europa en toont duidelijk de cruciale rol aan die factoring en commerciële financiering speelt bij de ontwikkeling van de reële economie, waarbij vooral MKB-bedrijven het broodnodige werkkapitaal krijgen. Dit succesverhaal gaat over echte groei, echte werkgelegenheid en aantoonbaar zakelijk succes.

Meer dan € 240 miljard aan financiering ondersteunt ongeveer 220.000 Europese bedrijven.Aangezien factoring en commerciële financiering nu ongeveer 11% van het bbp van de EU vertegenwoordigen, is dit een krachtige en belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van de EU.

ISO-15189.com